Memento Eminescu!

În agenda culturală a lunii ianuarie, data naşterii marelui scriitor Mihai Eminescu, reper al culturii şi al literaturii noastre naţionale, a constituit, pentru toţi cei care preţuiesc literatura, prilej de întâlnire cu artele şi trecutul, încărcat de aura sa unică şi imposibil de estompat de trecerea timpului, datorită dăruirii celor care iubesc frumosul.
Astfel, pentru a marca aşa cum se cuvine acest moment aniversar, în 15 ianuarie a.c., elevii clasei a X-a C de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Sfântu-Gheorghe, județul Covasna, au organizat un concurs tematic, ce a avut ca obiective cunoaşterea biografiei şi a operei lui Mihai Eminescu, cel care va rămâne mereu, prin contribuţia sa la dezvoltarea literaturii române, un model greu de egalat.
Evenimentul „Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu” a fost promovat prin afişe realizate, cu talent şi imaginaţie, de elevul Ferencz Adrian, care a apelat la o cromatică aparte şi la un design deosebit, şi prin pliante, editate de subsemnata, în calitate de profesor coordonator.
După ce s-au organizat pe echipaje, constituite fiecare din câte trei elevi, participanţii la competiţie au răspuns, în scris şi oral, la un set de întrebări, într-un timp foarte scurt, stabilit de juriu, în funcţie de gradul de dificultate al fiecărei cerinţe.
În timp ce avea loc proba teoretică, prin care s-a verificat cunoaşterea bibliografiei parcurse de concurenţi, s-a desfăşurat şi proba de desen, ce viza talentul, imaginaţia, creativitatea elevilor filologi. Fiecare echipaj şi-a desemnat câte un membru care trebuia să realizeze un desen inspirat de o poezie eminesciană, stabilită, prin tragere la sorţi, înainte de începerea concursului.
Cea de-a treia probă, totodată şi cea mai aşteptată, a stârnit şi cele mai puternice emoţii, deoarece cu toţii au trăit, la maximum, recitalul oferit de elevii cei mai talentaţi. Fiecare echipă şi-a numit câte un concurent, care a recitat din lirica eminesciană, iar eleva Hilda Tătar a surprins, ca şi altădată, prin sensibila sa interpretare şi prin timbrul său aparte, ce a făcut ca frumoasa şi cunoscuta melodie „Sara pe deal” să primească aplauzele tuturor.
Juriul, format din elevele Iulia Gheorghe (preşedintele Consiliului Elevilor de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”), Ruxandra Lazăr (şefa clasei), Bianca Neguţescu şi Diana Schuler, a avut sarcina de a stabili laureaţii competiţiei, după evaluarea lucrărilor, a desenelor şi a prestaţiei artistice.
După ce au răspuns la proba teoretică, făcând faţă şi provocărilor artistice, au fost desemnaţi şi căştigătorii: Ana Ciobanu, Cynthia Diaconu şi Teodora Havriliuc au obţinut Premiul I, Lauenţiu Matieş, Rareş Ionel, Bianca Bejan - Premiul al II-lea, iar Mălina Marinescu, Cristina Gavriliţă şi Laura Preda - Premiul la III-lea.
În final, toţi participanţii la acest eveniment au fost răsplătiţi prin aplauze, diplome şi cărţi, sponsor fiind, şi anul acesta, Revista de Literatură a Clubului „The Albatross”, din Sfântu-Gheorghe.

Categorie: