Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul


(Sânzienele - Drăgaica)
Autor: 

Pr. Nicolae Bota

Astăzi, întreaga Biserică Ortodoxă face pomenirea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul. Din Sfânta Scriptură aflăm că el s-a născut din părinţi credincioşi, şi anume Zaharia şi Elisabeta.

Pe când Zaharia slujea la templu, Arhanghelul Gavriil a venit să-i dea vestea că rugăciunile lor au fost ascultate şi, deşi sunt înaintaţi în vârstă, vor avea un copil. Zaharia s-a îndoit de spusele Îngerului, iar el i-a spus că va rămâne mut până ce soţia sa, Elisabeta, va naşte.

Timpul a trecut, iar la nouă luni Elisabeta a născut un fiu. Cum era obiceiul la evrei, vecinii şi rudele, au vrut să îl numească pe prunc Zaharia, ca pe tatăl său, dar Elisabeta a răspuns că Ioan va fi numele său. Atunci au dat o tablă pe care l-au rugat pe Zaharia să scrie cum va vrea să fie numit băieţelul. Zaharia a scris: „Ioan este numele lui” (Luca 1, 63). În clipa aceea, gura lui Zaharia s-a deschis şi a început să vorbească şi să binecuvânteze pe Dumnezeu, dar şi să proorocească despre prunc, zicând: „Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea feţei Domnului, ca să găteşti căile Lui, să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii întru iertarea păcatelor lor, prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de Sus, ca să lumineze pe cei care şed în întuneric şi în umbra morţii şi să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii” (Luca 1, 76-79).

Ştim din Sfânta Scriptură că Sfântul Ioan Botezătorul era mai mare (după trup) ca Domnul nostru Iisus Hristos cu şase luni. De asemenea, Sfântul evanghelist Luca mai consemnează un fapt extraordinar, şi anume că Maica Domnului după ce primeşte vestea de la Arhanghelul Gavriil că va naşte pe Mântuitorul lumii, aleargă într-un suflet la Elisabeta. Aceasta când o vede pe Fecioara Maria, întreabă: „Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?” (Luca 1, 43). Iată cum Sfânta Scriptură, prin cuvintele Elisabetei, mama lui Ioan Botezătorul, ne învaţă să o numim pe Pururea Fecioara Maria, Maica Domnului!

Lucrurile nu se opresc aici, ci atunci când Elisabeta aude închinarea Mariei, pruncul (Ioan) a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt.

Iată aici dovada că Hristos a intrat în pântecele Fecioarei Maria cu cuvântul „fie mie după cuvântul tău” (Luca 1, 38). Totodată, ni se adevereşte acum că avortul este crimă. Pentru că deşi Hristos avea câteva zile, atunci când robul Ioan l-a simţit aproape pe Dumnezeu a săltat în pântecele Elisabetei, iar Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt.

În fiecare an, Biserica Ortodoxă face pomenire de Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul la 24 iunie.

Tot întru această zi se face şi pomenirea Sfântului Mucenic Niceta de Remesiana (în Dacia).