„Nu! Nu! Niciodată! Redobândirea hegemoniei maghiare în Bazinul Carpatic în documente.” Cronologia acţiunilor budapestane şi udemeriste (XXXI)


Autor: 

dr. Gheorghe Olteanu

Cu ocazia unui simpozion organizat de CRINI (Centrul de Studii asupra Identităţii Naţionale şi a Interculturalităţii) la Nantes, Franţa, având ca temă „Transilvania în România post-comunistă” (27-28 martie 1998), un plan de regionalizare a României şi, inclusiv, a Transilvaniei, a fost prezentat de profesorul Kovacs Peter, de la Universitatea din Miskolc.
În conferinţa sa „Şansele şi difi cultăţile unei reconcilieri” spune că guvernul Ciorbea are o atitudine diferită faţă de predecesorii săi în ceea ce priveşte cooperarea transfrontalieră. Acum participarea judeţelor la cooperarea euro-regională nu este împiedicată.
- La Congresul al IV-lea al UDMR (Cluj-Napoca), din mai 1995, deputatul Borbely Imre explicase rostul cooperărilor în viziune maghiară: „Kaliningradul este la 1.000 de kilometri de Rusia şi aparţine Rusiei. Alaska este la 1.000 de kilometri de SUA şi aparţine Statelor Unite. De ce nu ar fi aceste exemple de urmat şi pentru secuime”. În 1996 precizează: „În România nu există numai condiţii, ci şi necesitatea federalizării. Istoria şi geografia ţării sunt de aşa natură încât mentalităţi diferite s-au concentrat în entităţi geografi ce separate”, şi „Visul meu este o Românie federativă… Indiferent de mersul federalizării Europei, în România sunt create toate condiţiile pentru o viitoare federalizare… Fiindcă Banatul este Banat, Ardealul rămâne Ardeal, Moldova este Moldova, la fel şi Oltenia”.
Asta trebuie să reţinem - în regiunea Bazinului Carpatic noi suntem majoritari şi ceilalţi se află în minoritate .
Un alt mod de a repeta cele rostite la 12 noiembrie 1940, în Camera Deputaţilor din Budapesta, de către ministrul de Externe, contele Csaky Istvan: „Declar pretenţia Ungariei la rolul de „primul între egali” (primus inter pares) în Bazinul Dunărean” (R. Şorban, op. cit. p. 115). (va urma)

Categorie: