„Nu! Nu! Niciodată! Redobândirea hegemoniei maghiare în Bazinul Carpatic în documente.” Cronologia acţiunilor budapestane şi udemeriste (XXXV)


Autor: 

dr. Gheorghe Olteanu

R.I. - Domnule consilier, aceasta este părerea dumneavoastră personală?
Dipl. H.A. - Da. Părerea mea personală.
R.I. - Mulţumesc.
Szabo Akos: - Titlul conferinţei este, cumva: „Ministerul de Externe al Ungariei?”
H.A.- Nu! „Politica externă maghiară şi protecţia minorităţilor.”
Sz. A. - Aş avea următoarele întrebări concrete: Cine duce tratative sau cine este persoana care discută cu maghiarimea din Voivodina, Ardeal şi Slovenia, din partea maghiară? Adică persoana de legătură care duce tratative cu guvernele ţărilor respective, în scopul apărării intereselor şi reputaţiei maghiarilor? Despre acest lucru nu am auzit nimic. De exemplu, cine reprezintă în cadrul Ministerului de Externe al Ungariei interesele maghiarimii din Voivodina, cine discută cu guvernul sârb, cu Milosevici, sau cine ţine legătura cu România, cu guvernul Iliescu, despre măsurile concrete de ocrotire a conaţionalilor noştri maghiari, cine asigură toate acestea?
H.A. - Mulţumesc. Este o întrebare bună. Brut aş sistematiza această tematică pe trei, dacă stau şi mă gândesc, chiar pe aproape patru planuri. Înainte de toate, pentru că este vorba de probleme externe, e o problemă de specialitate, acestea intră în sfera de preocupare a Ministerului de Externe, nu a celui de Interne, şi anume a unor persoane competente ale referenturilor, ale colectivului care se ocupă special de unele ţări. Mai pe`nţeles vorbind, avem departament român, departament iugoslav, un departament specializat pentru Uniunea Sovietică, servicii de politică externă, unde funcţionează secţii, cu direcţii generale, având specialişti ai tematicii în cadrul secţiei. Colaboratorii care sunt specialişti ai unor teme specifi ce, pregătesc diversele planuri, materiale, soluţionează problemele cotidiene ale diplomaţiei şi dacă se apropie vreun eveniment de noi tratative, pregătesc materiale pentru dezbateri, în baza informaţiilor externe intrate la ambasade, le prelucrează, împreună cu datele strânse la secţiile operative de specialitate externă. Aceste teme aparţin în sfera serviciului general de analiză şi planifi care regională - avem şi un asemenea serviciu - care încearcă să prevadă, să desluşească, ce anume evenimente sunt previzibile, la ce ne putem aştepta, cum se pot combina mozaicurile parţial realizate, parţial proiectate deja, iar secţiile teritoriale funcţionale şi cele regionale formulează, în cooperare, poziţia fi nală a politicii externe. Simplu. Acesta l-aş numi într-un sens mai restrâns „canalul nr. 1”. Acest canal preia, de fapt, totul din canalul 2, ceea ce mai devreme s-a numit Ofi ciul primului-ministu, Secretariatul pentru Maghiarimea de peste Hotare, care acum, de la 1 iunie, a devenit Ofi ciul Maghiarilor de peste Hotare, sub conducerea secretarului de stat cu portofoliu dr. Encz Geza, care - dacă vă place această caracterizare - este un trust al creierelor, un asemenea staff, care este organizat pentru a se ocupa cu aceste probleme, adună date, consolidează baza de date, execută diferite analize, utilizând propria gardă de colaboratori.
(va urma)

Categorie: