O NOUĂ ÎNFRÂNGERE A UNGURILOR ÎN INIMA ARDEALULUI!

Pentru 15 martie 2015, Ungaria şi UDMR au pregătit şi au sperat să obţină două mari victorii la Cluj-Napoca împotriva românilor şi Statului Român.
Prima lucrătură ungurească a vizat atribuirea ilegală pentru municipiul Cluj-Napoca a denumirii din timpul ocupaţiei Ungariei. Acţiunea judecătorească a pornit-o un cetăţean olandez de origine ungară şi a fost susţinută de reprezentanţi UDMR din Primăria municipiului Cluj-Napoca. După ce au câştigat la Tribunalul Cluj, ungurii au pierdut procesul la Curtea de Apel Cluj, care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, a interzis, pentru municipiul Cluj-Napoca, denumirea din timpul ocupaţiei Ungariei, de după Dictatul de la Viena, din 30 august 1940.
A doua lucrătură ungurească a urmărit schimbarea denumirii municipiului Cluj-Napoca şi ştergerea istoriei şi a continuităţii geto-dacilor şi a românilor, de peste 7.000 de ani, în Inima Ardealului, în Cetatea Domnului. Marele patriot român Iosif Constantin Drăgan l-a convins pe preşedintele României, Nicolae Ceauşescu, să atribuie municipiului Cluj vechea denumire de Napoca. În expunerea de motive la Decretul Consiliului de Stat, cu nr. 194 din 16 octombrie 1974, a fost justificată astfel noua denumire a municipiului din Inima Ardealului: „Pentru a eterniza denumirea acestei străvechi aşezări, mărturie a vechimii şi continuităţii poporului român pe aceste meleaguri”.
În ziua de 22 mai 2014, trei etnici unguri din Cluj-Napoca au solicitat primarului Emil Boc şi Consiliului Local să acţioneze pentru abrogarea Decretului nr. 194 din 16 octombrie 1974, res­pectiv pentru renunţarea la ADEVĂRATA ISTORIE a uneia dintre cele mai vechi localităţi din lume.
În mod corect, primarul Emil Boc le-a comunicat că solicitarea membrilor UDMR nu este o problemă de interes deosebit, nu este oportună şi nu reprezintă o prioritate pentru administraţia locală, iar cadrul legal prevede (pentru o asemenea solicitare) organizarea unui referendum local la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consili­erilor locali.
În urma multor reveniri cu petiţii ale celor trei etnici unguri, în şedinţa Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca din 9 martie a.c., s-a prezentat o informare pe această temă şi au avut loc interesante dezbateri. Merită felicitaţi toţi consilierii locali români care au susţinut şi au votat, în unanimitate, pentru menţinerea denumirii istorice a municipiului Cluj-Napoca. Singurii care au votat împotrivă au fost cei patru consilieri locali ai UDMR, din totalul de 27 de aleşi locali. Unirea românilor, indiferent de opţiunea lor politică, poate stopa orice acţiune antiromânească!
A treia victorie românească trebuie obţinută în domeniul retrocedărilor ilegale de imobile în Cluj-Napoca pentru bisericile maghiare, Statusul romano-cato­lic, Ordinele călugăreşti catolice maghiare şi diferite persoane fizice (urmaşi ai optanţilor unguri) şi persoane juridice maghia­re. Pentru aceasta este necesară iniţierea şi adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napo­ca pri­vind sesizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru a cerceta toate dosarele de retrocedare ilegală a imobilelor intrate în proprietatea Statului Român, în baza Tratatului de la Trianon şi după Procesul optanţilor unguri, care au fost despăgubiţi de către Poporul Român în coroane-aur. De asemenea, este necesar ca primarul Emil Boc să informeze Consiliul Local şi pe contribuabilii din municipiul Cluj-Napoca în legătură cu milioanele de euro plătite din bugetul local, în perioada 2005-2014, cu titlu de chirie către hoţii de imobile, respectiv în cele în care funcţionează instituţii publi­ce. Pentru adoptarea unei asemenea hotărâri, primarul Emil Boc poate şi trebuie să convoace, prompt, Consiliul Local într-o şedinţă.
dr. Gheorghe Funar,
primar al municipiului Cluj-Napoca în 1992-2004

Categorie: