O nouă tensiune la Sfântu-Gheorghe / Atac împotriva bilingvismului şcolilor

Primarul Antal Arpad a făcut o declaraţie neobişnuită în cadrul şedinţei extraordinare de ieri a consiliului local Sfântu-Gheorghe: Rodica Pârvan, consilier PSD, a adresat o scrisoare prefecturii şi autoguvernării în care a reclamat noile inscripţii de pe instituţiile de învăţământ aflate în subordinea oraşului şi din această cauză îi acuză pe directorii de şcoli de proces.
Primarul a declarat că au realizat inscripţiile bilingve, pe care pe lângă stema oraşului figurează denumirea în limba română şi limba maghiară a şcolii, logo-ul şcolii. Cu ocazia comandării inscripţiilor s-a procedat conform legii. El personal nu înţelege de ce nu poate fi afişată denumirea în limba maghiară a Grupului Şcolar „Constantin Brâncuşi” (directoarea şcolii este Rodica Pârvan, cunoscută pentru atitudinea sa antimaghiară şi care nu a fost prezentă în cadrul şedinţei de ieri), când pe clădirea Colegiului „Szekely Miko” este afişată inscripţia română. În opinia sa, într-o ţară normală nici prefectul şi nici altcineva nu poate obstrucţiona amplasarea indicatoarelor bilingve.
Mădălin Guruianu a spus că este vorba despre o problemă de respect reciproc dat fiind faptul că elevi cu limba maternă maghiară învaţă în ambele licee româneşti. Mai mult decât atât, lipseşte şi o reglementare legală în privinţa inscripţionării bilingve fireşti.
Viceprimarul Sztakics Eva a dat citire scrisorii-răspuns formulate de prefect. Inspectoratul şcolar judeţean a trimis răspunsul directorilor de şcoli şi în acesta se menţionează că de pe noile inscripţii a fost îndepărtată inscripţia România, stema ţării şi culorile naţionale române.
- Nu a văzut inscripţiile, ci doar scrisoarea prefectului, prin care se face apel la consiliul local în privinţa analizării legalităţii indicatoarelor. Keresztely Irma, inspector şcolar judeţean, a declarat că după anul 1989 niciun ministru al învăţământului nu a emis o ordonanţă care să prevadă conţinutul, dimensiunea şi forma inscripţiilor de pe şcoli, deoarece ea însăşi a cerut informări în acest caz de la minister.
În cadrul şedinţei de consiliu, s-a discutat şi despre drapelul oraşului, calificat ca fiind ilegal prin sentinţa judecătorească definitivă. Antal Arpad a vorbit despre proces şi despre faptul că vor depune contestaţie la Strasbourg împotriva deciziei discriminatorii a comunităţii maghiare. Guruianu a declarat că el însuşi a votat problema drapelului şi mulţi români localnici au aderat la proces de partea autoguvernării.
Cotidianul „Haromszek” (Covasna), nr. 7.318, 10.10.2014;