PE CINE VOTĂM LA COTROCENI?!

SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ CANDIDAŢILOR LA ALEGERILE PREZIDENŢIALE DIN ANUL 2019, Asociaţia „Ţara Iancului - Iubirea Mea”, Deva, judeţul Hunedoara
Peste câteva săptămâni, în noiembrie 2019, românii îşi vor alege Preşedintele Ţării.
Pentru a putea desluşi mai bine răspunsul la întrebarea din titlu, solicităm candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României să ne transmită un punct de vedere asupra unor deziderate aflate în atenţia şi dezbaterea membrilor şi colaboratorilor noştri, şi, desigur, a tuturor românilor:
1.1. Sunteţi de acord cu sintagma eminesciană „În România totul trebuie dacizat”? Ce măsuri veţi întreprinde în acest sens la nivel instituţional, naţional şi european, dacă veţi ajunge Preşedintele României / Daco-României?
1.2. Sunteţi de acord să condamnaţi, pe plan naţional şi european, public şi legislativ, convenţia rasistă Unio Trium Nationum încheiată în anii 1437-1438, prin care ungurii, saşii şi secuii din Transilvania îşi arogau privilegii politice, economice, sociale, iar românii ardeleni erau vitregiţi de aceste drepturi, consideraţi fiind „toleraţi” pe strămoşescul lor pământ, li se aplica o politică de genocid şi rasism antiromânesc până în zilele noastre (vezi Ip, Treznea, spânzurarea lui „Avram Iancu” la Miercurea-Ciuc acum câţiva ani ş.a.m.d.)? Ce măsuri reparatorii şi compensatorii preconizaţi?
1.3. Dacă măsurile şi legislaţia românească privind grupurile etnice neromâneşti („minorităţile naţionale”) consideraţi că încalcă prevederile articolului 6.2 din Constituţia României („… să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români”) şi art. III.1 şi III.5 din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la 1 Decembrie de la Alba-Iulia? Consideraţi că din totalul celor 112 grupuri etnice existente azi pe teritoriul României (vezi www.romanianmuseum.com ), cele 90 grupuri etnice româneşti (moţii, maramureşenii, pădurenii, oltenii etc….) sunt discriminate faţă de cele 22 grupuri etnice neromâneşti (maghiari, saşi, ruteni etc.) în ce priveşte acordarea aceloraşi drepturi democratice cum ar fi: *neevidenţierea grupurilor etnice româneşti în cadrul recensământului populaţiei; *neacordarea de fonduri bugetare tuturor grupurilor etnice româneşti şi neromâneşti (minorităţi) proporţional cu numărul membrilor care compun respectivul grup; *neacordarea unui timp de antenă şi program distincte pentru fiecare grup etnic, de către televiziunea publică; *nerestituirea în natură a bunurilor imobile create în decursul vremurilor, proporţional cu participarea efectivă la crearea acestora („promovarea nivelării sociale” - pct. II.5 din Rezoluţia Marii Uniri); *nereprezentarea „în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc” (pct. III.1 din Rezoluţia Marii Uniri)? Dacă veţi preconiza măsuri de compensare şi îndreptare şi care anume?
*
2.1. Consideraţi că în actualul Centenar, 2018-2118, ar fi benefic pentru Ţară, Neam şi Popor:
a) modificarea denumirii Ţării noastre din România în Daco-România, ca o consecinţă firească a continuităţii noastre multimilenare pe aceste meleaguri?
b) mutarea capitalei Daco-României (cel puţin ca şi capitală parlamentară) înspre centrul Ţării (Braşov, Sibiu, Alba-Iulia, Târgu-Mureş…)?
Aţi organiza un referendum pentru rezolvarea dezideratelor de mai sus dacă veţi fi ales Preşedintele României?
2.2. Dacă veţi iniţia şi lansa un program economic şi social de lungă durată cu fonduri alocate aferente, asumat prin lege, de către toate forţele politice pentru dezvoltarea şi emanciparea zonelor Munţilor Apuseni şi locuitorilor acestora, cu atenţie specială la repunerea în funcţie a mineritului aurifer, complex, metale rare etc., a industriei şi meşteşugurilor în condiţiile unor facilităţi şi măsuri pentru oprirea depopulării?
2.3. Aţi promova, insista, organiza şi concretiza:
a) Construirea unui Mausoleu la Ţebea, nu departe de actualul Pantheon Naţional, atât în cinstea celor 40.000 de români ucişi de ungurii invadatori şi cotropitori între anii 1848-1849, cât şi pentru toţi eroii, martirii şi luptătorii pentru libertatea şi fericirea Neamului Daco-Românesc Multimilenar?;
b) Înfiinţarea unui Institut al celor trei Revoluţii Române Transilvane de la 1784-1785, 1848-1849 şi 1918-1919 (peste 40.000 de morţi) după modelul actualului Institut al Revoluţiei Române din 1989 (peste 1.100 de morţi)?;
c) Înfiinţarea unui Institut al crimelor şi samavolniciilor contra românilor (toleraţi) din perioadele 1437-1918 şi 1940-1945, pentru investigarea genocidului în masă, a crimelor împotriva umanităţii, a nedreptăţilor, deportărilor, confiscărilor de avere săvârşite contra românilor din Transilvania în aceste perioade, având ca şi model actualul Institut de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului românesc?;
d) Extinderea atribuţiilor şi personalului actualului Institut pentru studierea problemelor minorităţilor, cu sediul în Cluj-Napoca, aflat în subordinea Secretariatului General al Guvernului României, astfel încât să poată fi studiate, pe lângă problemele minorităţilor actuale, majoritatea beneficiare de privilegii în decursul timpului, şi problemele românilor din Ardeal, minoritari în drepturi nu 100, ci 1000 de ani, oficial între anii 1437-1918 şi 1940-1945, niciodată privilegiaţi, totdeauna oprimaţi, cu repercusiuni în viaţa lor socială, culturală, economică, bisericească până în zilele noastre? Notă: Textul de mai sus a fost transmis sub forma a două scrisori deschise prin e-mail, în luna august 2019, la candidaţii: Ilie Dan Barna (dan.barna@cdep.ro); Ramona Ioana Bruynseels (ramona@ramonapresedinte.ro); Viorel Cataramă (dreapta.liberala@gmail.com); Viorica Dăncilă (drp@gov.ro); Klaus Werner Iohannis (procetatean@presidensy.ro); Liviu Pleşoianu (liviu.plesoianu@cdep.ro); Sebastian Popescu (sebastian.popescu@partidulnouaromanie.ro); Călin Popescu Tăriceanu (tariceanucalin.liberal@gmail.com ) şi publicat în reviste partenere.

Categorie: