Prefectura solicită revizuirea unor hotărâri de retrocedare pentru urmaşii unui condamnat pentru crime de război

Autor:

Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş au formulat patru cereri de revizuire a unor hotărâri judecătoreşti prin care au fost retrocedate apartamente, terenuri şi păduri, după ce s-a descoperit că moştenitorii lui Schmidt Emeric ar fi solicitat ilegal restituirea bunurilor, întrucât acesta a fost condamnat pentru crime de război.
„Ca urmare a unei adrese din partea Ministerului Finanţelor Publice, Instituţia Prefectului a solicitat primăriilor să analizeze dacă au fost depuse cereri de retrocedare a imobilelor de către urmaşii criminalilor de război. S-au formulat patru cereri de revizuire a unor hotărâri judecătoreşti care îl vizează pe numitul Schmidt Emeric, fost criminal de război şi moştenitorii acestuia. Justificarea promovării cererilor este dată de faptul că Ministerul Finanţelor Publice a transmis instituţiei noastre, prin adresa nr. 321282/25.06.2018, Hotărârea nr. 8/1946 pronunţată de Tribunalul Poporului Cluj prin care 185 de persoane au fost condamnate pentru crime de război în temeiul Legii nr. 312/1945, fiind aplicată sancţiunea confiscării averii prevăzută de art. 3, alin. ultim din lege. La poziţia nr. 88 din dispozitivul hotărârii judecătoreşti figurează şi numitul Schmidt Emeric, fost criminal de război, şi astfel, averea acestuia a fost preluată de Statul Român, în temeiul art. 3 lit. b) din Legea nr. 187/1945, şi nu în mod abuziv de către regimul comunist pentru a putea fi retrocedată. (…) Emerich Schmidt a fost acţionar la SC Societatea de Silvicultură Ardeleana SA, însă, fiind declarat criminal de război prin Hotărârea nr. 8/1946 pronunţată de Tribunalul Poporului Cluj, averea acestuia a fost preluată de Statul Român”, a declarat prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa.
El a precizat că lista cu persoanele condamnate pentru crime de război, trimisă de Ministerul Finanţelor Publice, a fost înaintată la toate primăriile din judeţul Mureş pentru a verifica dacă moştenitorii acestora au solicitat şi li s-a reconstituit dreptul de proprietate.
În baza respectivei liste, Prefectura Mureş a reuşit până acum revizuirea unor hotărâri judecătoreşti prin care a fost readusă în proprietatea statului, prin hotărâre definitivă, suprafaţa de 9.323 hectare de pădure de pe raza comunelor Stânceni, Lunca-Bradului şi Răstoliţa, care iniţial fusese retrocedată moştenitorilor lui Banffy Daniel.
În cazul lui Schmidt Emeric, revizuirea a fost formulată în privinţa Sentinţei civile nr. 1111/08.06.2006 pronunţată de Tribunalul Târgu-Mureş, în dosarul civil nr. 969/2004, prin care s-a admis acţiunea civilă introdusă de reclamanta Zagony-Szabo Magda (fiica lui Schmidt Emeric) şi s-au restituit în natură două apartamente situate în municipiul Reghin.
De asemenea, Decizia civilă nr. 186/A/08.11.2006 pronunţată de Curtea de Apel Târgu-Mureş, în dosarul civil nr. 979/43/2006, prin care s-a admis apelul declarat de Zagonyi-Szabo Magda, s-a modificat Sentinţa civilă nr. 1111/08.06.2006 pronunţată de Tribunalul Mureş, în dosarul civil nr. 969/2004, a schimbat în parte hotărârea şi a admis cererea de restituire în natură a două apartamente şi a suprafeţei de 964 de metri pătraţi teren intravilan situat în Reghin.
O altă sentinţă supusă revizuirii este Sentinţa civilă nr. 1114/14.06.2011 pronunţată de Judecătoria Reghin în dosarul civil nr. 5091/289/2010, prin care s-a respins cererea de chemare în judecată formulată de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor Mureş, în contradictoriu cu pârâta SC Societatea Anonimă de Silvicultură Ardeleana SA, prin care s-a solicitat constatarea nulităţii absolute a Încheierii civile nr. 351/CC/17.11.2005 pronunţată de Judecătoria Reghin.
Prin încheierea amintită, instanţa a considerat Societatea Anonimă de Silvicultură Ardeleana SA ca fiind o formă asociativă de proprietate, în sensul prevederilor art. 26 din Legea nr. 1/2000 republicată.
„Încheierea judecătoriei deschide calea unei fraude la lege, întrucât dă posibilitatea unora dintre acţionarii fostei societăţi comerciale pe acţiuni să se considere îndreptăţiţi să revendice un drept de proprietate asupra terenurilor, drept pe care nu l-ar putea invoca în nume propriu, în contextul legislativ actual. Dr. Emerich Schmidt a fost acţionar la SC Societatea de Silvicultură Ardeleana SA, însă, fiind declarat criminal de război prin Hotărârea nr. 8/1946 pronunţată de Tribunalul Poporului Cluj, averea acestuia a fost preluată de Statul Român, în temeiul art. 3 lit. b) din Legea nr. 187/1945, şi nu în mod abuziv de către regimul comunist pentru a putea fi retrocedată”, a precizat Prefectura Mureş.
În Decizia civilă nr. 1113/12.10.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa - Secţia I civilă, în dosarul civil nr. 5091/289/2010, în cazul căreia, de asemenea, a fost formulată cerere de revizuire, s-a considerat de către Comisia Judeţeană că Societatea Anonimă de Silvicultură Ardeleana SA nu se putea reorganiza în baza prevederilor legale în vigoare, în materie funciară sau în baza Legii nr. 31/1990, iar încheierea pronunţată de Judecătoria Reghin este nelegală.
Comisia Judeţeană a arătat că instanţa a admis reorganizarea / înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni în afara cadrului juridic instituit de Legea nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale şi a dispus înregistrarea acesteia în registrul special ţinut la judecătorie, în afara Legii nr. 26/1990 privitoare la asociaţii sau fundaţii sau, şi mai exact, a prevederilor Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice.
„În concret, odată cu preluarea terenurilor, societatea comercială a încetat să mai funcţioneze, ca urmare a imposibilităţii realizării obiectului de activitate, procedura dizolvării şi lichidării prevăzută de codul comercial nemaifiind parcurse. Pe de altă parte, încheierea judecătoriei deschide calea unei fraude la lege, întrucât dă posibilitatea unora dintre acţionarii fostei societăţi comerciale pe acţiuni să se considere îndreptăţiţi să revendice un drept de proprietate asupra terenurilor, drept pe care nu l-ar putea invoca, în nume propriu, în contextul legislativ actual. Şi în acest caz, la baza revizuirii a stat adresa nr. 321282/25.06.2018, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş sub nr. 9175/28.06.2019, prin care Ministerul Finanţelor Publice ne-a comunicat Hotărârea nr. 8/1946 pronunţată de tribunalul Poporului Cluj, decizie prin care 185 de persoane au fost condamnate pentru crime de război în temeiul legii nr. 312/1945, fiind aplicată sancţiunea confiscării averii prevăzută de art. 3, alin. ultim din actul normativ, unde la poziţia nr. 88 din dispozitivul hotărârii judecătoreşti figurează şi numitul Schmidt Emeric, acţionar la Societatea Anonimă de Silvicultură Ardeleana SA, ceea ce demonstrează că acesta a fost criminal de război”, a mai arătat Prefectura Mureş.
Pe rolul Judecătoriei Reghin se află, în primă instanţă, încă un dosar - nr. 1672./289/2009 - prin care Societatea Anonimă de Silvicultură Ardeleana SA solicită reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 11.500 hectare de pădure, însă aici deja s-a dispus o expertiză pentru a se stabili exact care este suprafaţa de pădure pe care a deţinut-o Emerich Schmidt.