Prevederile referitoare la actele şi faptele defăimătoare la adresa simbolurilor naţionale trebuie reintroduse în Codul Penal

Prevederile referitoare la actele şi faptele defăimătoare la adresa simbolurilor naţionale trebuie reintroduse în Codul Penal

Este de necrezut că apartenenţa la un partid, indiferent dacă este el PSD ori ALDE, sau ataşamentul faţă de interesele multora dintre membrii săi, unii aflaţi în vârful piramidei acestora la nivel central sau local, putea duce la ignorarea unei iniţiative legislative de interes naţional, menită să resuscite respectul datorat - constituţional - însemnelor statale ale României.
Odată cu modificările aduse în anii anteriori Codului Penal, prin care au fost dezincriminate infracţiunile referitoare la ofensa adusă însemnelor naţionale, au fost şi sunt săvârşite numeroase acte prin care s-au adus, de către unele persoane, inclusiv de reprezentanţi ai autorităţilor locale, prejudicii ordinii constituţionale. Abrogarea Art. 238 din Codul Penal aflat în vigoare în 1997, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58 din 23 mai 2002 şi a Art. 236^1, prin pct. 56 al Art. 1 din Legea 278 din 4 iulie 2006 , s-a soldat cu un val de agresiuni la adresa Drapelului de Stat şi a Imnului Naţional. Prevederile Legii 75 din 1994 sunt ignorate deliberat de autorităţile locale din anumite zone ale Ţării, care recidivează ostentativ în a nu le respecta, profitând de faptul că acestea au fost dezincriminate penal şi legiferate, prin Art. 24, alineatul (1), litera (g) din Normele privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1157 din 2001, drept contravenţii, fiind sancţionate cu amendă. În prezent, singura pârghie legală pentru combaterea unor fapte de natura celor în discuţie, sesizate în mod frecvent în spaţiul public, este aplicarea unor sancţiuni contravenţionale, suportate cu dezinvoltură de cei care le săvârşesc.
În repetatele mele intervenţii, atât în calitate de simplu cetăţean cât şi în cea de senator, am semnalat şi am cerut celor în drept să ia măsuri pentru curmarea acestei stări de fapt. În urma unei interpelări adresate Doamnei Viorica Dăncilă, Prim-Ministru al Guvernului României, din însărcinarea acesteia, am primit din partea Doamnei Ministru al Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, confirmarea convingerii că restabilirea ordinii constituţionale în această privinţă nu se poate face decât prin reintroducerea în Codul Penal şi sancţionarea ca infracţiune a actelor şi faptelor defăimătoare la adresa simbolurilor naţionale.
În acest sens, am adresat Comisiei speciale constituită de Parlamentul României pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286 din 2009 privind Codul Penal un amendament privitor la reintroducerea articolelor abrogate din Codul Penal aflat în vigoare în anul 1997. Am făcut-o în speranţa că acesta va prevala în faţa intereselor pentru modificarea Legii nr.78 din 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Nu pentru a diminua importanţa unora dintre modificările propuse, ci din considerente de interes naţional şi pentru respectul cuvenit Constituţiei României. Niciunul dintre argumentele pe care le-am adus nu a fost luat în considerare de către membrii comisiei, amendamentul meu fiind respins, sper, nu din alte raţiuni decât cele raportate la faptul că aparţinea unui membru al opoziţiei faţă de interese străine majorităţii cetăţenilor care iubesc această Ţară. Şi care, sigur, nu vor dezincrimina astfel de atitudini.
Gheorghe Baciu,
Senator de Covasna
Sfântu-Gheorghe,
11 iulie 2018

Categorie: