Primăvara culturală la Sfântu-Gheorghe (14 martie - 12 aprilie 2019)

Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
Centrul European de Studii Covasna-Harghita
Asociaţia „Ştefadina” Bucureşti
Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”

în parteneriat cu Fundaţia „Mihai Viteazul”
Despărţământul ASTRA Covasna-Harghita

Primăvara culturală la Sfântu-Gheorghe
(14 martie - 12 aprilie 2019)

Joi, 14 martie 2019, ora 11.00, Hanul „Nufărul” Reci
Masa rotundă cu tema „Români pentru români. Solidaritate cu românii din Covasna şi Harghita”, cu participarea unor asociaţii şi societăţi din Ţară care au sprijinit activitatea cultural-ştiinţifică şi civică din Arcul Intracarpatic

Marţi, 19 martie 2019, ora 16.00, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
Conferinţa „Aspecte ale integrării judeţelor Ciuc, Odorhei şi Treiscaune în realitatea politică, economică, socială şi culturală a României Mari”, prezintă Pr. drd. Marius Banciu, Parohia Sărmaş, Protopopiatul Întorsura-Buzăului

Luni, 25 martie 2019, ora 10
Participarea la Hramul Bisericilor „Buna Vestire”din Sfântu-Gheorghe şi Valea Zălanului

Marţi, 26 martie 2019, ora 16.00, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
Prezentări şi lansări de cărţi: Noi apariţii editoriale la editurile „Grai Românesc” şi „Eurocarpatica”
1. Costel Cristian Lazăr, Topliţa şi Marea Unire: contribuţii ale Topliţei şi localităţilor din jur la întregirea neamului”, Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2018, prefaţă Ioan Lăcătuşu, 188 p.
2. De pe meleaguri covăsnene, la Alba-Iulia. Marşul Centenarului Marii Uniri - 1918-2018. Repere monografice, volum îngrijit de Florentina Teacă şi Marian Ştiopu, Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2018, 78 p.
3. Dr. Maria I. Negreanu, Românii din Târgu-Secuiesc şi satele învecinate după condica Bisericii Ortodoxe din Târgu-Secuiesc (1781-1898), ediţie îngrijită de Ioan Lăcătuşu şi Ciprian Hugianu, Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2018
4. Lăcrămioara Pop, Tulgheş. Din tezaurul etnografic românesc, Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2018, ediţie îngrijită de Florentina Teacă şi Ioan Lăcătuşu, 196 p
5. Fotografia veche - Antidot la uitare, Coordonatori: Pr. Petru Cătinean, Mariana Olaru, Ileana Căliman, Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2018
6. Pr. Laurenţiu Gabriel Panciu, Taina Sfâtului Maslu. Taina vindecării, Editura „Grai Românesc”, Miercurea-Ciuc, 2019

Joi, 11 aprilie 2019, ora 17.00, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
Prezentări şi lansări de cărţi. Noi publicaţii apărute la Editura „Ştefadina” din Bucureşti şi alte edituri partenere
1. Procesul optanţilor unguri. Mărturii documentare din arhivele Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Franceze, coord. dr. Codrin Dumitru Munteanu, dr. Dorel Buşe, cuvânt înainte prof. univ. dr. Ion Scurtu, Editura „Ştefadina”, Bucureşti, 2018
2. Ştefadina: file de arhivă, nr. 2 / 2018, editori: prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu şi director general Mihai Nicolae
3. Transilvania şi Marea Unire, coord. Mircea Popa, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2018
4. Port popular istoric românesc (până la 1940), album de Vasile Lechinţan, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2018
5. Rotonda Valahă, Revistă trimestrială de Literatură, Artă şi Civilizaţie, Râmnicu-Vâlcea, redactor Ioan Barbu

Vineri, 12 aprilie 2019, ora 9.00, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
Simpozion „Acţiuni întreprinse de România, în anul 1919, pentru apărarea Hotărârilor de Unire cu Ţara adoptate la Chişinău, Cernăuţi şi Alba-Iulia”, cu participarea reprezentanţilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Bucureşti

Joi-vineri, 11-12 aprilie 2019
La încondeierea ouălor - şezătoare, manifestare organizată de Fundaţia „Mihai Viteazul”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna şi Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

Categorie: