PROGRAMUL ZILELOR ANDREI ŞAGUNA

Academia Română Centrul European de Studii Covasna - Harghita

Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei

Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”

Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”

Asociaţia Ştefadina Bucureşti

în parteneriat cu

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni Primăria şi Consiliul Local Vâlcele

cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

PROGRAMUL ZILELOR ANDREI ŞAGUNA
Ediţia a XXVI-a, Sfântu-Gheorghe, 19 iunie - 7 iulie 2018
Marţi, 19 iunie 2018
Biserica Ortodoxă „Sfântul Gheorghe” (Parcul „Andrei Şaguna”)
Orele 1700 Evocarea cu tema 145 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, prezintă Pr. Ioan Marin

Vineri, 22 iunie 2018
Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
Orele 1500-1800 Simpozionul cu tema Anul 1918 - moment important în realizarea idealului naţional
Moderatori: dr. Alexandru Porţeanu, dr. Liviu Boar
1. Dr. Alexandru Porţeanu, Bucureşti, Date noi despre istoria Marii Uniri
2. Prof. univ. dr. Petre Ţurlea, Ploieşti, 100 de ani de propagandă română şi maghiară pentru Transilvania
3. Prof. univ. dr. Mihai Racoviţan, Sibiu, Centenarul Marii Uniri. Din cauzele profunde ale Unirii. „Cartea secretă” maghiară din 1907, un atentat la existenţa naţională a românilor transilvăneni
4. Traian Cepoiu, Ceraşu, judeţul Prahova, Fundamentele actului Unirii de la 1 Decembrie 1918
5. Col. (r) dr. Dan Prisecaru, Sibiu, Colonelul baron David Urs de Margina - luptător dârz pentru apărarea identităţii naţionale a românilor transilvăneni
6. Dr. Anton Coşa, Bacău, Eroii români din Primul Război Mondial: făuritori ai Marii Uniri de la 1918
7. Prof. drd. Dragoş Curelea, Sibiu, Contribuţie la o cunoaştere a vieţii şi activităţii protopopului greco-catolic de Alba-Iulia, Vasile Urzică, între 1916-1938
8. Prof. dr. Liviu Boar, Târgu-Mureş, Făuritori ai României Mari, victime ale regimului totalitar din România (1944-1964)
9. Ing. Ciprian Hugianu, dr. Ioan Lăcătuşu, Sfântu-Gheorghe, Un important document autobiografic al publicistului şi omului politic Ghiţă Popp
10. Prof. Vasile Stancu, Sfântu-Gheorghe, Participarea preoţilor militari din Armata Română la Marele Război de Reîntregire Naţională
11. Prof. Corina Bărăgan Sporea, Vama-Buzăului, judeţul Braşov, Jafurile săvârşite de armata germană în satele Buzăului Ardelean, în timpul Primului Război Mondial
12. Valeriu Tănasă, Bacău, Aradul - capitală a Marii Uniri din 1918
13. Prof. dr. ing. Doru Victor Iancu, Cluj-Napoca, Românii şi cehii în timpul Primului Război Mondial
14. Prof. Daniela Curelea, Sibiu, Contribuţii succinte la o cunoaştere a presei culturale din Despărţămintele Asociaţiunii Transilvaniei în decadele interbelice
15. Prof. dr. Luminiţa Cornea, Sfântu-Gheorghe, Cântece despre război ale soldaţilor în publicaţia „Neamul Românesc” din 1918
16. Dr. Alin Spânu, Denunţuri pe timp de pace şi război (1915-1917)

Orele 1800-1830 Pauză

Orele 1830-1930 Lansări şi prezentări de cărţi
Moderator: Dr. Ioan Lăcătuşu
1. Cornelia Belcin Pleşca, Laura Toader, Cătălin Alexa, Familia ţărănească în România. Un secol de fotografie / The Peasants′ Family in Romania. A Century of Photography, Redactor limba română, Ortansa Stângă. Traducere în limba engleză, Anca Stere Remeta, Bucureşti / Bucharest, Tipărit la Monitorul Oficial R.A., cu sprijinul BRD - Groupe Société Générale, 2017; prezintă dr. Constantin Secară
2. Istoricul şi arhivistul Tudor Răţoi la 65 de ani, volum omagial alcătuit şi îngrijit de Eugen Petrescu, Editura „Universitaria”, Craiova, 2018; prezintă dr. Liviu Boar
3. Pr. Constantin Nazarie, Activitatea preoţilor de armată în Campania din 1916-1918, Editura „Basilica”, Bucureşti, 2018; prezintă col. (r) dr. Dan Prisecaru
4. Adrian Moisoiu, Deputat PRM de Mureş. Implicare în exercitarea mandatelor parlamentare 2000-2004 şi 2004-2008, vol. I-III, Târgu-Mureş, Editura „Vatra Veche”, 2018; prezintă autorul
5. Aurel Raţiu, Gavril Chindea, Izvoru-Mureşului, satul de la izvoarele legendei, Prefaţă Mihai Suciu, Târgu-Mureş, 2018; prezintă dr. Ioan Lăcătuşu
6. Doru Victor Iancu, Înfăptuirea României Mari, Prefaţă Vasile Stancu, Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2018; prezintă autorul
7. Doina Dobreanu, Vasile Dobreanu, La obârşie, la izvor… Convorbiri la Subcetate, 5, Târgu-Mureş, 2018; prezintă dr. Dorel Marc
8. Anton Coşa, Lenuţa-Gabriela Ocneanu (ed.), Amintirile din război ale învăţătorului Cezar Uncescu (1916-1918), Editura „Magic Print”, Oneşti, 2018; prezintă dr. Anton Coşa
9. Mihai Trifoi, În umbra timpului, vol. I, Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2018; prezintă prof. Maria Stoica

Sâmbătă, 23 iunie 2018
Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
Orele 900-1200 Dezbatere cu tema Noi cercetări privind istoria românilor din sud-estul Transilvaniei în cadrul Colocviului Naţional al Grupului de Cercetare „I.I. Russu” pentru Studiul Sud-Estului Transilvaniei, ediţia a X-a
Moderatori: dr. Constantin Secară, dr. Dorel Marc
1. Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Târgu-Mureş, Priorităţi ale activităţii de cercetare a Institutului de Ştiinţe Socio-Umane „Gheorghe Şincai” din Târgu-Mureş, în Anul Centenarului Marii Uniri
2. Dr. Valeriu Cavruc, dr. Ana Dobreanu, Sfântu-Gheorghe, Proiectele Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni dedicate Centenarului Marii Uniri
3. Dr. Dorel Marc, Târgu-Mureş, Ipostaze ale proiectului cultural „Mureşeni în tranşeele Marelui Război” finanţat de AFCN - în întâmpinarea Centenarului Marii Uniri. Istorie, arheologie, etnologie în Arcul Intracarpatic
4. Dr. Constantin Secară, Bucureşti, Sărbătorirea Anului Centenar al Marii Uniri - un proiect Radio România Muzical, sub semnul muzicilor tradiţionale româneşti
5. Dr. Vasile Lechinţan, Cluj-Napoca, Proiecte pentru sărbătorirea Centenarului, ale unor societăţi culturale clujene
6. Dr. Costel Lazăr, Topliţa, Din proiectele Centrului Cultural Topliţa, în Anul Centenarului
7. Prof. Elena Mândru, Miercurea-Ciuc, Un proiect editorial despre dascălii din judeţul Harghita
8. Prof. Florentina Teacă, Covasna, Noi proiecte editoriale despre Voineştii Covasnei
9. Dr. Ioan Lăcătuşu, Pr. dr. Sebastian Pârvu, Sfântu-Gheorghe, Din cercetările Centrului European de Studii Covasna-Harghita, privind istoria şi cultura românilor din sud-estul Transilvaniei
10. Dr. Milandolina Beatrice Dobozi, Târgu-Mureş, Mănăstirea Topliţei în documente din arhivele mureşene (1936)
11. Pr. drd. Laurenţiu Gabriel Panciu, Miercurea-Ciuc, Aspecte identitare regăsite în fondul documentar al Parohiei Grec Oriental - Ortodoxe Române Porumbenii Mari, judeţul Odorhei (azi judeţul Harghita). Perioada 1918-1945
12. Prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, Târgu-Mureş, Particularităţi istorice şi juridice de actualitate privind restituirea proprietăţilor imobiliare în Transilvania. Problematica „optanţilor unguri” după Tratatul de la Trianon şi reforma agrară de la 1921
13. Dr. Nicolae Bucur, Miercurea-Ciuc, Remember - Constantin Catrina. Timpul ce i s-a dat

Orele 1200-1230 Pauză

Orele 1230-1330 Lansarea publicaţiilor:
- Acta Carpatica nr.4/2017, Anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei, editat de Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, din Sfântu-Gheorghe şi Asociaţia Ştefadina din Bucureşti; prezintă prof. Vasile Stancu şi dr. Ioan Lăcătuşu, redactor responsabil
- Ştefadina… file de arhivă, nr. 1/2018; prezintă director general Mihai Nicolae şi prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu, editori

Înmânarea premiilor I.I. Russu, ediţia 2018
1. Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean - Laudatio de dr. Liviu Boar
2. Prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop - Laudatio de prof. Vasile Stancu
3. Dr. Dorel Marc - Laudatio de dr. Constantin Secară
4. Prof. Elena Mândru - Laudatio de dr. Costel Cristian Lazăr
5. Prof. Maria Stoica - Laudatio de dr. Ioan Lăcătuşu

In memoriam: Academician Nicolae Edroiu, prezintă dr. Vasile Lechinţan

Duminică, 24 iunie 2018
Mănăstirea „Naşterea Sfântul Ioan Botezătorul”, Valea-Mare, judeţul Covasna
Participare la Liturghia Arhierească oficiată de un sobor de preoţi, cu ocazia hramului mănăstirii

Sâmbătă, 30 iunie - duminică, 1 iulie 2018
Staţiunea Vâlcele
Nedeia Sânpetrului - Zilele comunei Vâlcele
Serbare câmpenească tradiţională anuală, cu participarea unor artişti profesionişti şi formaţii folclorice din judeţul Covasna şi împrejurimi

Duminică, 1 iulie 2018
Biserica „Sfântul Teodor Stratilat” din comuna Vâlcele, judeţul Covasna
După săvârşirea Sfintei Liturghii, lansarea volumelor semnate de Pr. Ioan Tămaş Delavâlcele: De meditat împreună, ediţia a II-a, şi Jertfă de seară, apărute la Editura „Eurocarpatica”, 2018; prezintă prof. Mihai Trifoi.

Sâmbătă, 7 iulie 2018
Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci
La umbra nucului bătrân. Lansări şi prezentări de cărţi aparţinând autorilor din zona Carpaţilor Răsăriteni, manifestare organizată de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi Despărţământul ASTRA Covasna-Harghita. Moderator: prof. dr. Luminiţa Cornea.

Categorie: