Revista „Claviaturi” şi rolul ei în promovarea creaţiei poetice

Motto: „Am adormit şi am visat că viaţa este bucurie, dar m-am trezit şi am văzut că viaţa este datorie, şi am muncit şi am făcut din truda vieţii, bucurie.”
(Rebindranath Tagore)

Despre revista „Claviaturi” am avut prilejul şi oportunitatea de a scrie mai multe articole, bucurându-mă totodată de o deosebit de plăcută şi utilă colaborare cu publicaţia bilunarului de atitudine şi cultură „Condeiul ardelean” din Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna, prin distinsul istoric şi publicist prof. Vasile Stancu.
Astfel, detalii despre revista „Claviaturi” din Braşov (revistă de poezie, serie veche şi serie nouă) se găsesc în articolul Revista „Claviaturi” şi rolul ei în promovarea poeziei. Colaborarea revistei cu presa din judeţul Covasna, de avocat George Echim, precum şi în alte articole scrise de subsemnatul şi de către prof. Vasile Stancu, publicate atât în revistă, cât şi în „Condeiul ardelean”, articole despre evoluţia revistei, cu ocazia lansărilor trimestriale ale numerelor acesteia.
Mulţumesc organizatorilor pentru onoranta invitaţie făcută, de a participa la lucrările celei de-a XXII-a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, Cultură, Civilizaţie” şi pentru ocazia oferită de a prezenta comunicarea pe tema ce constituie titlul lucrării de faţă.
Prin aceasta continuăm să prezentăm date şi informaţii despre revista „Claviaturi” şi rolul ei în promovarea creaţiei poetice şi prin aceasta, implicit, promovarea culturii în general.
Revista „Claviaturi” a fost fondată de poetul jurist Vania Gherghinescu (12.11.1900-05.10.1971) în anul 1941, fiind primul ei director, publicaţia apărând sub forma şi titulatura „caiet de poezie”, pe parcursul a doi ani (1941-1943), după care şi-a încetat apariţia.
Pe fondul dispariţiei revistelor literare şi de cultură din Braşov, datorată, printre altele, şi crizei economice de după anul 2008, în viaţa culturală a Braşovului s-a întâmplat, totuşi, ceva paradoxal din acest punct de vedere.
Începând cu anul 2013, după pregătirile corespunzătoare în acest sens (încă din vara-toamna anului 2012), la iniţiativa scriitorului prof. Constantin Bihara, cu susţinerea şi colaborarea esenţială a subsemnatului, ulterior colaborarea extinzându-se cu noi membri, revista a reapărut, cu aceeaşi titulatură, „Claviaturi”, ca revistă trimestrială de poezie, serie nouă.
Noile „Claviaturi” au crescut repede şi frumos, dezvoltându-se şi diversificându-se atât din punct de vedere al colaborărilor, cât şi a conţinutului creaţiilor literar-artistice publicate, fiind tipărite nu numai poezii, ci şi eseuri şi recenzii în legătură cu poezia, completându-se şi cu arta grafică şi fotografică.
Cu toate greutăţile întâmpinate în coagularea forţelor creatoare şi în asigurarea posibilităţilor de editare, prin capacităţile organizatorice ale primului redactor-şef al noii serii, poetul Constantin Bihara, pe parcursul anului 2013, iar apoi ale celui de al doilea redactor-şef al seriei noi, poetul George Echim, aplicând principiul colegialităţii, având în vedere interesul public, împreună şi prin noi înşine, am reuşit ca de la numerele 3-4/2013 revista să ajungă la maturitate, din punctul de vedere al structurii ei, al rubricilor, preocupaţi continuu de creşterea calităţii creaţiilor literare publicate, de la numărul 3 începând să sărbătorim (omagiem) câte un colaborator al revistei. În evoluţie am trecut mai multe praguri. Primul prag a fost încheierea cu succes a primului an de apariţie.
Începând cu anul 2014, sub coordonarea noului (şi actualului) redactor-şef al revistei, subsemnatul, revista s-a dezvoltat sub toate aspectele, devenind, prin colaboratorii din mai multe judeţe din Ţară, o revistă de interes naţional, iar prin colaboratorii din mai multe ţări (Grecia, Cipru, Malta, Anglia, SUA, Canada, Germania, China, Rusia, Brazilia, Italia, Franţa, Polonia, Republica Dominicană, Australia, Serbia, Spania, Mongolia, India, Cuba etc.), o revistă de interes internaţional.
Cu mare bucurie am sărbătorit, odată cu lansarea (prezentarea) numărului 4(8)/2014, în decembrie 2014, împlinirea a doi ani de publicare a revistei, calea pe care ne aflam dându-ne credinţa depăşirii duratei de apariţie a seriei vechi.
Astfel, am ajuns ca la data de 25 iunie 2015 să lansăm numărul 10 al revistei. Ajungând şi aici, am considerat şi considerăm că am mai trecut un prag.
Cu această ocazie, alături de sărbătorirea poetei Mariana Popa, de lansarea spectacol realizată prin recitalul poeţilor publicaţi şi prezenţi la eveniment, o surpriză de proporţii a fost de natură a atrage atenţia şi a aduce bucurie, încântare, satisfacţie şi mulţumire, manifestate sincer de către întreaga asistenţă.
Surpriza a venit tocmai din îndepărtata Chină, fiind „adusă” de către poeta Nadia Cella Pop şi de către Dragoş Barbu, autorul mai multor traduceri publicate în paginile revistei „Claviaturi”, din creaţiile poetice ale diferiţilor autori din mai multe ţări (enumerate mai sus).
Este vorba de diploma emisă de Centrul Internaţional de Traducere şi Cercetare a Poeziei, din Chongqing, China, act care atestă, sub semnătura Dr. Arthur Zhang, Preşedinte al IPTRC (cu ştampilele centrului), acordarea, la data de 8 ianuarie 2015, revistei „Claviaturi”, editată de George Echim [România], premiul pentru cea mai bună revistă de poezie pe anul 2014.
Premiul acordat ne onorează, considerându-l că este o recunoaştere şi, în acelaşi timp, o încurajare pentru strădaniile noastre de promovare a creaţiilor literar-artistice (poezia fiind o artă) ale tuturor colaboratorilor revistei.
Deşi în articolul respectiv, din care am reluat unele aspecte menţionate mai sus şi altele la care vom face referire în continuare, am adresat mulţumiri tuturor celor ce au contribuit şi au determinat realizările semnalate, consider că îndeplinesc o plăcută îndatorire de a mulţumi cu recunoştinţă Centrului Internaţional de Traducere şi Cercetare a Poeziei din Chongqing - China, domnului preşedinte al IPTRC, Dr. Arthur Zhang, pentru premiul acordat, asigurându-i de stima şi respectul nostru şi prin acest nou demers al nostru.
Am arătat şi arătăm încă odată că suntem recunoscători poetei Nadia Cella Pop şi traducătorului Dragoş Barbu - colaboratori ai revistei, pentru contribuţia domniilor lor la promovarea revistei „Claviaturi” în alte ţări ale lumii, făcând astfel posibilă acordarea susmenţionatului premiu, ca recunoaştere internaţională a activităţii noastre de creaţie poetică.
Se cuvine, totodată, de a-i felicita şi a le mulţumi tuturor colaboratorilor (şi, desigur, simpatizanţilor şi susţinătorilor) revistei, fără de care aceasta nu ar fiinţa, încurajându-i să participe în continuare la promovarea frumosului prin arta poetică, încurajare pe care o facem şi prin publicarea şi aici a Certificatului de premiere menţionat, în original, în limba engleză, cât şi în traducerea în limba română, precizând faptul că acest premiu este al revistei şi al colaboratorilor acesteia.

CERTIFICAT DE PREMIERE
Centrul Internaţional de Traducere şi Cercetare a Poeziei (IPTRC)
Jurnalul Trimestrial Multilingv „Poeţii Lumii”
Departamentul Editorial Internaţional al revistei „Poezia Chineză”
Aceasta este recunoaşterea unei realizări meritorii către revista
Claviaturi, editată de George Echim (România)
Am onoarea de a vă informa că în ziua de 8 Ianuarie 2015
revista dumneavoastră a fost aleasă de către Comitetul Director
Internaţional al Centrului Internaţional de Traducere şi Cercetare a
Poeziei (IPTRC)
Cea Mai Bună Revistă Internaţională de Poezie
apărută în anul 2014
Dr. Arthur Zhang, preşedinte IPTRC
Chongqing, China
L.S. s.s. indescifrabil
(Traducere de Dragoş Barbu. Pentru conformitate, av. George Echim)

Facem acest lucru nu spre laudă, ci spre ştiinţă şi cunoaştere, pentru aprecierea calităţii revistei, care cu fiecare nou număr apărut şi-a adus o contribuţie importantă la promovarea creaţiei poetice: prin colaboratori aparţinând mai multor asociaţii scriitoriceşti, ori independenţi; poeţi-elevi; poeţi de vârste medii şi înaintate; poeţi din ţară ori alte multe ţări ale lumii, unii dintre aceştia fiind poeţi dintre cei mai valoroşi în ţările lor.
Zecile de colaboratori, poeţi, critici şi eseişti literari, în fiecare număr al revistei, cu un cuprins în medie de peste 150 de pagini, prin creaţiile lor materializate în sute de poezii, recenzii, eseuri, comunicări, opinii, texte speciale etc., îşi aduc o remarcabilă contribuţie la creşterea valorii creaţiei poetice de Limbă Română şi nu numai, a cronicii şi eseisticii literare.
Revista fiind deschisă creaţiei poetice şi cronicii şi eseisticii în legătură cu poezia, cu preocuparea pentru îmbunătăţirea calităţii creaţiei, contribuie la dezvoltarea simţului estetic al colaboratorilor şi cititorilor revistei, comandamente cu atât mai importante cu cât societatea se confruntă cu o scădere continuă a apetitului - mai ales al tineretului - pentru poezie, pentru literatură, pentru cartea tipărită în general, urmare expansiunii internetului, cu toate avantajele şi dezavantajele sale în formarea intelectuală a tinerei generaţii.
În contextul existenţei şi viabilităţii revistei „Claviaturi”, serie nouă, revistă trimestrială de poezie, ajungând îndată la 4 ani de apariţie, cu aprecierile şi rolul ei în sensul celor de mai sus, arătăm (tot spre cunoaştere şi recunoaştere) că este regretabilă dezinformarea produsă în articolul-interviu intitulat «Dialog despre Romulus Cioflec şi Revista „Caietele de la Araci”», publicat în ziarul „Mesagerul de Covasna”, Nr. 1644, Luni 11 iulie 2016, pagina 4, interviu luat de către Maria Creţu Graur, profesoarei dr. Luminiţa Cornea - redactor-şef a revistei „Caietele de la Araci”. Nu dorim polemici cu nimeni, dar, din respect pentru adevăr şi o (altă) evidenţă a realităţii, arătăm că în răspunsul la întrebarea a doua din cuprinsul interviului menţionat s-a strecurat, dintr-o eroare inadmisibilă, afirmaţia neadevărată cum că revista „Caietele de la Araci” ar fi „singura revistă literară din zonă”. Se mai insistă şi se zice: «Când spun „zonă”, am în vedere sud-estul Transilvaniei, inclusiv Braşovul». Este prea mult! Mult prea mult să faci o asemenea afirmaţie neconformă adevărului. Şi când spuneam = neconformă adevărului = încercăm să fim delicaţi în exprimare.
Şi este cu atât mai regretabilă afirmaţia cu cât prof. dr. Luminiţa Cornea a participat, la invitaţia noastră, la lansări - prezentări ale revistelor literare braşovene, atât la revista „Claviaturi”, revistă trimestrială de poezie, recenzii şi eseuri în legătură cu poezia, având ca redactor-şef şi editor pe subsemnatul, cât şi la revista „Ritmuri braşovene” - revistă trimestrială de cultură, editată de Filiala Braşov a Ligii Scriitorilor Români.
De remarcat este şi faptul că revista „Claviaturi” este la al XV-lea număr de apariţie, apărând de 4 ani cu regularitate, iar revista „Ritmuri braşovene” apare şi ea de cca. 2 ani. Mai mult, după cum se poate observa, revista „Claviaturi” este cunoscută şi în Chongqing - China, dar nu şi la Araci - România.
Acestea sunt adevăruri care nu pot fi trecute sub tăcere şi cu atât mai puţin falsificate.
Cât despre orice altă sau alte reviste, publicaţii de literatură, ştiinţă, cultură în general etc., prezente sau viitoare, deie Dumnezeu cât mai multe şi cât mai valoroase, fiind suficient loc pentru toate în cultura română şi aşa destul de văduvită în vremurile de ieri, de azi şi cine ştie dacă nu şi de mâine…