Români pentru români - Ediţia a II-a -

14 martie 2020 - Ziua solidarităţii românilor de pretutindeni cu românii din Covasna, Harghita şi Mureş X Cu această ocazie, va fi înmânat Premiul Pr. prof. dr. Ilie Moldovan unor personalităţi care s-au remarcat în susţinerea demersurilor românilor din cele trei judeţe pentru păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale

Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) şi Consiliul Director al Centrului European de Studii Covasna-Harghita (CESCH) organizează ediţia a II-a a reuniunii cu tema Români pentru români. Manifestarea va avea loc la Muzeul Spiritualităţii Româneşti de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu-Gheorghe, în ziua de 14 martie 2020, Ziua solidarităţii românilor de pretutindeni cu românii din Covasna, Harghita şi Mureş.
La reuniune urmează să participe: PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, conducerile asociaţiilor nonguvernamentale membre ale FCRCHM, instituţii şi personalităţi din Ţară care s-au remarcat prin acţiunile de sprijinire a românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş pentru păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, prefecţii celor trei judeţe, senatori şi deputaţi din judeţele Covasna şi Mureş, primari români, protopopii şi preoţii ortodocşi, directori ai unor instituţii de cultură şi ai şcolilor cu predare în Limba Română, consilieri judeţeni, conducători ai unor instituţii deconcentrate, lideri judeţeni ai principalelor partide politice ş.a..
Programul Reuniunii va cuprinde: prezentarea şi discutarea notei privind gestionarea problemelor adresate Guvernului, Parlamentului şi Preşedinţiei României privind asigurarea dăinuirii româneşti şi normalizarea convieţuirii interetnice în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş şi a informării cu privire la principalele aspecte ale solidarităţii românilor de pretutindeni cu românii din Covasna şi Harghita în anul 2019.
Cu această ocazie, va fi înmânat Premiul Pr. prof. dr. Ilie Moldovan, distincţie care se acordă anual, în 14 martie, Ziua solidarităţii românilor de pretutindeni cu românii din Covasna, Harghita şi Mureş, unor personalităţi care s-au remarcat în susţinerea demersurilor românilor din judeţele menţionate pentru păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale. S-a hotărât ca premiul să poarte această denumire în memoria unui mare suflet românesc, regretatul preot prof. dr. Ilie Moldovan, care a activat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, a cărui solidaritate luminoasă cu acest spaţiu „care are cei mai mulţi sfinţi” - cum Sfinţia Sa obişnuia să spună - rămâne peste timp de o exemplaritate aureolată cu statut de simbol. În consens cu această hotărâre, Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş a aprobat Regulamentul de acordare a Premiului Pr. prof. dr. Ilie Moldovan.
Potrivit prevederilor Regulamentului, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş acordă anual cinci premii Pr. prof. dr. Ilie Moldovan, după cum urmează: un premiu pentru sponsori şi binefăcători care au sprijinit activitatea bisericilor ortodoxe, a şcolilor în Limba Română şi a instituţiilor de cultură româneşti din cele trei judeţe; un premiu pentru cercetătorii care s-a remarcat prin profesionalismul lor şi prin participarea la proiectele de cercetare referitoare la istoria, cultura şi spiritualitatea românească din Arcul Intracarpatic; un premiu pentru parteneri care au sprijinit organizarea manifestărilor cultural-ştiinţifice din cele trei judeţe; un premiu pentru publiciştii care au relatat cu obiectivitate şi consecvenţă problematica specifică a dăinuirii româneşti în cele trei judeţe şi a convieţuirii interetnice româno-maghiare din zonă; şi un premiu pentru conducătorii unor asociaţii culturale şi civice care s-au implicat în îmbunătăţirea vieţii comunitare româneşti din cele trei judeţe.
Beneficiarii premiilor Pr. prof. dr. Ilie Moldovan, acordate potrivit Regulamentului menţionat, pot fi cetăţeni români din Ţară şi din străinătate care şi-au asumat cauza românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş şi respectă valorile „pentru viaţă” pe care Părintele Ilie Moldovan le-a promovat cu aceeaşi determinare în vederea armoniei vieţii interetnice din zonă, a dăinuirii şi mântuirii Neamului Românesc. Laudatio fiecărui premiant va fi popularizată prin mass-media şi pe reţelele de socializare, iar personalităţile premiate vor fi invitate la principalele evenimente de cultură şi spiritualitate românească organizate în cele trei judeţe.
În urma dezbaterilor care vor avea loc, participanţii la Reuniune vor adopta Declaraţia de la Sfântu-Gheorghe adresată Guvernului, Parlamentului şi Preşedinţiei României privind asigurarea dăinuirii româneşti, normalizarea convieţuirii interetnice în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş şi stoparea instaurării stării de facto de co-suveranitate cu Ungaria a aşa-zisului „ţinut secuiesc”.

Categorie: