Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie - Ediţia a XXV-a

Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei
Centrul Ecleziastic de Documentare
„Mitropolit Nicolae Colan”
Academia Română
Centrul European de Studii
Covasna – Harghita

Asociaţia Ştefadina Bucureşti

în parteneriat cu
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni
Liga Cultural Creştină „Andrei Şaguna”
Asociaţia GRIT Covasna
Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş

cu sprijinul
Secretariatului General al Guvernului României
Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice
Manifestare dedicată împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei

Covasna
26 - 27 septembrie 2019

Program

Joi, 26 septembrie 2019
Hotel Bradul, Covasna

Orele 14.00-14.30
I. Deschiderea lucrărilor sesiunii. Cuvântul organizatorilor şi al autorităţilor publice locale

Orele 14.30-15.00
II. Vernisarea expoziţiei foto-documentare Contribuţia învăţământului confesional românesc din Treiscaune la Marea Unire, organizată de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (prezintă dr. Ana Dobreanu)
III. Vizionarea filmului Tabla Buţii - 1916. Marile Bătălii ale Primului Război Mondial în Carpaţii de Curbură - Teledetecţie şi arheologie aeriană, proiect realizat de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, în cadrul programului naţional Centenarul Marii Uniri

Orele 15.00-18.00
IV. Lucrări în plen
Moderatori: prof. univ. dr. Ioan Scurtu, prof. univ. dr. Alexandru Porţeanu

1. Prof. univ. dr. Alexandru Popa, Sfântu-Gheorghe, Romani şi Barbari la est de graniţa Daciei romane. Consemnări asupra politicii Imperiului Roman la nord de Dunărea de jos în lumina studiului „importurilor” provincial-romane din Barbaricum
2. Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Bucureşti, Lupta pentru apărarea Marii Uniri
3. Pr. Teodor Bijec, Pr. dr. Laurenţiu Gabriel Panciu, Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei - un sfert de veac de misiune şi slujire pastorală
4. Prof. univ. dr. Alexandru Porţeanu, Bucureşti, Momente tensionate la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de la Budapesta din 1969 (pe tema 1919)
5. Prof. univ. dr. Gheorghe Sbârnă, Târgovişte, Activitatea delegaţiei României la Conferinţa de Pace de la Paris, pentru recunoaşterea Marii Uniri
6. Dr. Constantin Seară, Bucureşti, Folclor şi spiritualitate românească în sud-estul Transilvaniei. Viziuni, sinteze, perspective

Orele 18.30-20.00
V. Lansări şi prezentări de cărţi
Moderator: prof. drd. Florentina Teacă

1. Repere identitare româneşti din judeţele Covasna şi Harghita, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, de Ioan Lăcătuşu şi Erich Mihail Boanăr, volum apărut cu binecuvântarea PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2019, cu sprijinul Guvernului României, prin Secretariatul General al Guvernului, prezintă prof. Vasile Stancu
2. Profesioniştii noştri 25. Ion GIURCĂ, un „general” pe frontul istoriografiei militare, volum îngrijit şi Prefaţă de Vasile Stancu şi Ioan Lăcătuşu, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2019, prezintă prof. Vasile Stancu
3. Vasile Oltean, Mihai Viteazul într-o cronică inedită - 1603 Nürnberg, Editura Andreiana, 2019, prezintă autorul
4. Vasile Oltean, Diaconul Coresi. Monografie, Editura Basilica, Bucureşti, 2019, prezintă autorul
5. Operaţiile şi istoricul Regimentului 9 Vânători în războiul de întregire a Neamului Românesc. 1916-1919, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2018 (editor, studiu introductiv, note şi ilustraţie de Ion I. Solcanu), prezintă prof. univ. dr. Ion I. Solcanu
6. Ion I. Solcanu, Un erou din războiul de întregire a României: Regimentul 9 Vânători, Editura Junimea, 2018, prezintă autorul
7. Zeno Milea, Aiud, Regionalismul ardelean: rădăcini şi vectori, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2019, prezintă autorul
8. Alexandru Ioan Cuza. Abdicare şi exil, coord. dr. Aurica Ichim, Editura Dark Publishing, Bucureşti, 2019, prezintă col. (r) dr. Dan Prisecaru
9. Daniel Hrenciuc, Alianţa militară româno-polonă în geopolitica Europei central-răsăritene (1919-1939), prezintă autorul
10. Ligia Dalila Ghinea, Tăceri de toamnă, Editura Magic Print, Oneşti, 2019, prezintă autoarea
Semnale editoriale:
1. Catinca Agache, Akassia - cineroman, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2019, prezintă prof. Maria Stoica
2. Gărzile naţionale române din judeţul Mureş (1918-1919). Ediţie de documente, Muzeul Judeţean Mureş, Arhivele Naţionale Mureş, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018, ediţie îngrijită de Peter Moldovan, coordonator Dorel Marc, prezintă coordonatorul
3. Adrian Gheorghiu, Trecute lumini şi umbre. Răzeşii - urmaşii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Prefaţă Traian Petru Gheorghiu, Argument Ioan Lăcătuşu, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2019, prezintă dr. Ioan Lăcătuşu
4. Patrimoniul cultural al românilor transilvani, ediţia a II-a, coordonatori: acad. Ioan Aurel Pop, acad. Marius Porumb, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2007, prezintă col. (r) dr. Dan Prisecaru
5. Mai presus de naţionalism. O istorie politică şi socială a corpului de ofiţeri habsburgici, 1848-1918, autor Istvan Deak, traducere din limba germană de Eugenia Bîrlea, Postfaţă Liviu Maior, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, prezintă col. (r) dr. Dan Prisecaru

Vineri, 27 septembrie 2019,

Lucrări pe secţiuni

Hotel Bradul, Covasna, Sala nr. 1
Orele 10.00-14.00
SECŢIUNEA I. ISTORIE
Moderatori: prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, dr. Alin Spânu

1. Dr. Vasile Lechinţan, Cluj-Napoca, Români, secui, maghiari, germani şi armeni, din scaunele secuieşti, elevi la Liceul Catolic din Târgu-Mureş, la cumpăna secolelor al XVIII-lea - al XIX-lea
2. Prof. drd. Florentina Teacă, Covasna, Aspecte ale transhumanţei oierilor din Arcul Intracarpatic (secolele XVIII - XX)
3. Col. (r) dr. Dan Prisecaru, Iaşi, Colonelul baron David Urs de Marginea - un luptător neînfricat pentru drepturile naţionale ale românilor transilvăneni
4. Dr. Liviu Boar, Târgu-Mureş, Epistolar Elie Câmpeanu - Ioan Micu Moldovan (1893-1913)
5. Dr. Ana Dobreanu, Miercurea-Ciuc, Situaţia reţelei şcolare din Comitatul Ciuc şi accesul la educaţie la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea
6. Pr. drd. Nicu Lazăr, Vama-Buzăului, judeţul Braşov, Evoluţia populaţiei din Buzăul Ardelean (1915-1919)
7. Drd. Daniel Nicolae, Bucureşti, Operaţiunile şi evenimentele politico-militare de la 28 octombrie / 10 noiembrie 1918
8. Dr. Luminiţa Giurgiu, Teodora Giurgiu, Bucureşti, Trupele române în Transilvania în Primul Război Mondial - soli ai libertăţii, ordinii şi civilizaţiei
9. Florin Herţeg, Sfântu-Gheorghe, Contribuţia medicului Pompiliu Nistor la pregătirea, înfăptuirea şi consolidarea Marii Uniri
10. Dr. Mirela Popa-Andrei, Cluj-Napoca, Virgilia Branişte-Nistor - prototipul surorii de caritate în Primul Război Mondial
11. Col. (r.) prof. dr. Vasile Şt. Tutula, Generalii Traian Moşoiu şi George D. Mărdărescu, apărători fermi împreună cu subordonaţii lor ai actului democratic al Marii Uniri din 1 Decembrie 1918 de la Alba-Iulia
12. Dr. Adrian Deheleanu, Timişoara, Centenarul unirii Banatului cu Regatul României. Instaurarea administraţiei româneşti în judeţul Timiş (iulie 1919)
13. Dr. Alin Spânu, Bucureşti, Acţiuni defetiste maghiare în Transilvania (iulie 1919)
14. Prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, Olimpiu Sabău-Pop, Târgu-Mureş, Loialitatea României după un veac de la semnarea Tratatului de la Trianon în chestiunile minorităţilor naţionale, cetăţeniei şi ale proprietăţii

Hotel Bradul, Covasna, Sala nr. 2
Orele 10.00-14.00
SECŢIUNEA II. ISTORIE
Moderatori: prof. univ. dr. Ion Giurcă, prof. univ. dr. Petre Ţurlea

1. Prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu, Bucureşti, Mărturii documentare privind apărarea şi afirmarea României întregite
2. Corina Bărăgan Sporea, Vama-Buzăului, judeţul Braşov, Reparaţiile materiale primite de locuitorii din Vama-Buzăului, după Primul Război Mondial, de la statul român, în documentele vremii
3. Dr. Alexiu Tatu, Sibiu, Probleme ale minorităţilor în corespondenţa dintre Vaida Voevod - Iuliu Maniu (1919)
4. Prof. univ. dr. Mihai Racoviţan, Sibiu, Din activitatea delegaţiei României la conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920)
5. Pr drd. Elisei Vatamanu, Gheorgheni, Protocoale, acorduri şi convenţii între Regatul României şi Reichul German din perioada 1919-1944, aflate în Arhivele Federale Germane din Berlin şi Potsdam
6. Prof. Vasile Stancu, Sf. Gheorghe, Situaţia învăţământului românesc din sud-estul transilvan în perioada interbelică
7. Prof. dr. Dragoş L. Curelea, Eugen Hulea, un reprezentant al elitei albaiuliene în serviciul Astrei şi şcolii: recuperări din lunga timpului bătaie (1924-1948)
8. Traian Cepoiu, Ceraşu, judeţul Prahova, Noi contribuţii documentare referitoare la dislocările şi expulzările populaţiei româneşti din teritoriile cedate Ungariei în urma Dictatului de la Viena din august 1940
9. Prof. drd. Attila Lazar, Bod, judeţul Braşov, Aspecte administrative, economice şi culturale, în perioada ocupaţiei horthyste, în judeţul Treiscaune
10. Prof. univ. dr. Petre Ţurlea, Ploieşti, Conflictul dintre episcopul Iuliu Hossu şi cardinalul Justinian Seredy (1942)
11. Dr. Tiberiu Tănase, Bucureşti, România între Tratatul de la Trianon şi Tratatul de Pace de la Paris (10 februarie 1947)
12. Col. (r) prof. univ. dr. Ion Giurcă, Bucureşti, Ce scriau ungurii despre România şi români în anii 80
13. Dr. Anton Coşa, Bacău, Simbol heraldic - identitate naţională. Românii şi stema Transilvaniei
14. Constantin Aitean-Taus, Măieruş, judeţul Braşov, În căutarea rădăcinilor
15. Dr. Mihai Nicolae, Bucureşti, Contribuţia Societăţii Ştefadina la păstrarea mărturiilor documentare referitoare la dăinuirea românilor în judeţele Covasna şi Harghita

Hotel Bradul, Covasna, Sala nr. 3
Orele 10.00-14.00
SECŢIUNEA III. ISTORIE BISERICEASCĂ
Moderatori: gl. bg. (r) prof. univ. dr. Stan Petrescu, prof. Vilică Munteanu

1. Conf. univ. dr. Liliana Tforin, Bucureşti, Sensul divin al muncii în comunităţile tradiţionale
2. Pr. drd. Irimia Cristian Vlad, Covasna, Geopolitica Ortodoxiei în perioada bizantină şi securitatea
3. Prof. Daniela Curelea, Sibiu, Contribuţii la cunoaşterea Protopopiatului greco-catolic de Alba-Iulia: protopopii uniţi şi misiunea lor: schiţă pentru o posibilă monografie (1700-1918)
4. Prof. Vilică Munteanu, Bacău, Însemnări pe o veche carte românească despre construcţia Bisericii din Bodeşti - Buhuşi
5. Gl. bg. (r) prof. univ. dr. Stan Petrescu, Bucureşti, Rusificarea Basarabiei prin Biserică
6. Pr. drd. Marius Banciu, Sărămaş, judeţul Covasna, Rolul şi implicarea episcopului Emilian Antal în înfăptuirea Marii Uniri
7. Dr. Daniel Hrenciuc, Rădăuţi, Patriarhul Miron Cristea şi relaţiile româno-polone în anii ’30. Contribuţii
8. Prof. dr. Romeo Negrea, Sfântu-Gheorghe, Aspecte din viaţa Bisericii Ortodoxe Române în timpul patriarhatului lui Nicodim Munteanu, 1938-1939
9. Ing. Ciprian Hugianu, dr. Ioan Lăcătuşu, Preotul Ioan Garcea din Băţanii-Mari şi relaţiile sale cu autorităţile timpului
10. Liliana Oprescu, Sibiu, Scurt popas sărbătoresc la o zi mare. Cincizeci de ani de slujire în Biserică a IPSS Dr. Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului
11. Valeriu Tănasă, Petru Cozma, Agapia, judeţul Neamţ, Părintele Dumitru Stăniloae, Luminătorul României
12. Pr. dr. Laurenţiu Gabriel Panciu, Miercurea-Ciuc, Biserica românească Ortodoxă din Siculeni. Aspecte inedite despre începuturile fiinţării acesteia
13. Prof. dr. Luminiţa Cornea, Sfântu-Gheorghe, Înaltpreasfinţitul Ioan şi graiul românesc

Hotel Bradul, Covasna, Sala nr. 3
Orele 10.00-14.00
IV. SECŢIUNEA. SOCIOLOGIE, ETNOGRAFIE ŞI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ
Moderatori: prof. dr. Mihai Suciu, dr. Dorel Marc

1. Prof. univ. dr. Ion Weidner Ciurea, Köln - Covasna, Provocări ecologice, economice, sociale şi politice în inima Ţării
2. Ioana Drăgoi, Augustin Poenaru, Bucureşti, Spre o metodologie de analiză comparativă etnopolitică. Românii din Covasna şi Harghita, românii din Ungaria şi maghiarii din România
3. Samira Cîrlig, Alin Bulumac, Bucureşti, Maramureşul în viziunea lui Mihai Eminescu - analiză de conţinut pornind de la „Mihai Eminescu, întreaga operă”
4. Prof. dr. Mihai Suciu, Târgu-Mureş, Scenarizarea şi dramatizarea politicului. „Telepoliticianul” şi manipularea maselor prin presă
5. Dorin Suciu, Târgu-Mureş, România, Într-o nouă etapă a războaielor informaţionale, psihologice şi de imagine. Acţiunea „ţinutul secuiesc, ţara-mamă din interior”
6. Matei Blănaru, Bucureşti, Dimensiuni geopolitice ale războiului identitar contemporan
7. Dan Tanasă, Sfântu-Gheorghe, Discriminarea pe criterii etnice a românilor din judeţele Covasna şi Harghita, o realitate ce nu mai poate fi contestată
8. Dr. Irina Airinei, Bucureşti, Minorităţile naţionale din România de azi - drepturi şi oportunităţi
9. Dr. Stelian Gomboş, Bucureşti, Populism şi naţionalism versus valorile şi obiectivele Uniunii Europene
10. Dr. Catinca Agache, Köln - Covasna, Ioan Aurel Pop, model de intelectual patriot şi „spiritus rectus” al vieţii culturale şi ştiinţifice româneşti
11. Prof. Monica Maria Stoica, Sfântu-Gheorghe, Istoria neromanţată a României postbelice, ilustrată în cartea-interviu „Pecetea memoriei. Ziua când tata a devenit nemuritor”, de Maria Stoica (Editura Memoria, Bucureşti, 2019)
12. Dr. Dorel Marc, Târgu-Mureş, Târgurile mureşene după Marele Război, între o administraţie în tranziţie şi cutumele tradiţionale. Cercetare în cadrul proiectului AFCN II/2019
13. Marius Dănilă, Sfântu-Gheorghe, Aspecte ale păstoritului montan şi ale valorificării produselor acestuia
14. Prof. Doiniţa Ana Dobrean, Subcetate, Omagiu satului natal (Subcetate, Harghita)
15. Prof. Mihai Trifoi, Bixad, Esperanto - punte între oameni, popoare şi culturi - în aprecierea şi atenţia UNESCO
16. Prof. Stelian Răducanu, Braşov, Limbaj şi rostire în Bazinul Buzăului Ardelean. Abateri de la norma literară
17. Dr. Nicolae Bucur, Miercurea-Ciuc, Universul plastic şi travaliul constructiv al artiştilor Adriana Lucaciu (Timişoara), Arina Cristiana Bican (Bucureşti), Bartos Jeno (Iaşi)

Hotel TTS, Covasna, Sala nr. 1
Orele 10.00-14.00
V. SECŢIUNEA INSTITUȚII ȘI ONG-URI PROMOTOARE ALE CULTURII ROMÂNEȘTI
Moderatori: prof. dr. Costel Cristian Lazăr, prof. Eugen Criste

1. Prof. Areta Moşu, Iaşi, Asociaţiunea ASTRA şi românii din comunităţile istorice
2. Prof. dr. Costel Cristian Lazăr, Topliţa, Din istoricul festivalului de folclor „Mioriţa”
3. Prof. Ilie Şandru, Topliţa, O manifestare cultural-ştiinţifică devenită tradiţională. Zilele Miron Cristea
4. Prof. Elena Mîndru, Miercurea-Ciuc, Proiecte ale Asociaţiei Învăţătorilor Harghiteni pentru afirmarea culturii româneşti, în rândul tineretului
5. Dr. Mihai Tîrnoveanu, Braşov, Acţiuni cultural-patriotice desfăşurate în Bucureşti, pentru românii din Arcul Intracrapatic
6. Marian Bobei, Sfântu-Gheorghe, Aspecte din activitatea artiştilor plastici covăsneni
7. Ing. Gheorghe Bejan, Bacău, Asociaţia Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş” - parteneriate şi colaborări în realizarea obiectivelor sale
8. Ionel Simota, Miercurea-Ciuc, Contribuţia Cenaclului „Buna Vestire” din Miercurea-Ciuc la stimularea creaţiei literare din zonă
9. Vasile Juga, Bianca Juga, Cluj-Napoca, Activitatea Asociaţiei Cultural-Patriotice „Pro Maramureş” pentru promovarea istoriei şi culturii Transilvaniei şi Maramureşului
10. Prof. ing. Maria Peligrad, prof. ing. Stela Buda, Sfântu-Gheorghe, Satul tradiţional românesc oglindit în manifestările Fundaţiei „Mihai Viteazul”
11. Prof. Eugen Criste, Maria Criste, Arad, Rolul, importanţa şi consecinţele organizării de activităţi cultural-ştiinţifice, de către mediul privat
12. Av. George Echim, Braşov, Din istoria Monorului - 700 de ani de la atestarea documentară a localităţii
13. Ilie Mohora, Miercurea-Ciuc, Din activitatea Asociaţiei Cultul Eroilor „Regina Maria” - Filiala Harghita
14. Prof. drd. Florentina Teacă, Flavia Elena Lungu, Covasna, GRIT - Gândeşte Româneşte, Implică-te Tinereşte!
15. Col. (r) Ioachim Grigorescu, Sfântu-Gheorghe, Veterani şi rezervişti, în viaţa civică a judeţului Covasna
16. Erich Mihail Broanăr, Sfântu-Gheorghe, Documente audio-video aflate în arhiva electronică a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”

Vineri, 27 septembrie 2019, Hotel Bradul, Covasna

Orele 14.00-14.30
Închiderea lucrărilor sesiunii. Prezentarea concluziilor.

Categorie: