SCRISOARE DESCHISĂ

SCRISOARE DESCHISĂ
adresată cetăţenilor români, din Ţara-Mamă şi de pretutindeni, de către candidatul independent Gheorghe Funar pentru funcţia de Preşedinte al României, la alegerile din noiembrie 2014 (II)

Principalele teme pe care le voi aborda în campania electorală sunt următoarele:
- Adoptarea principiului democratic al conducerii României de către Poporul Român, prin referendumuri naţionale, iar Parlamentul, Preşedintele şi Guvernul României, precum şi partidele politice sunt obligate să îndeplinească obiectivele stabilite de majoritatea cetăţenilor români.
- Unirea românilor şi respectarea poruncilor Fiului lui Dumnezeu.
- Interzicerea vânzării pământului strămoşesc, care este bun naţional, la state străine, la persoane juridice şi persoane fizice străine, până când în toate ţările din Uniunea Europeană se legiferează şi se trece la vânzarea terenurilor agricole la străini.
- Valorificarea uriaşelor bogăţii naturale din România în Interes Naţional, numai prin contracte de împărţire a producţiei, din care cel puţin 85% să rămână Poporului Român. Se interzice, prin lege, jefuirea bogăţiilor naturale, în schimbul unor redevenţe derizorii şi umilitoare.
- Reindustrializarea ţării, asigurarea locurilor de muncă şi repatrierea românilor care au fost obligaţi să emigreze de Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu.
- Unirea României cu Republica Moldova, după modelul Germaniei, până la 1 Decembrie 2018, pe baza voinţei exprimate de Poporul Român, singurul din Europa care trăieşte despărţit în două state.
- Dezvoltarea multilaterală şi în ritm rapid a relaţiilor cu Republica Moldova, după modelul german.
- Sprijinirea puternică a comunităţilor româneşti din străinătate şi aplicarea principiului reciprocităţii în relaţiile cu Ungaria, Serbia, Ucraina şi Bulgaria, în ceea ce priveşte drepturile minorităţilor etnice.
- Valorificarea în Interes Naţional a rezervei valutare a Poporului Român, aflată în administrarea Băncii Naţionale, prin alocarea a cel puţin 70% pentru creditarea pe termen lung a agenţilor economici, prin CEC Bank, cu o dobândă de maxim 2%, în vederea dezvoltării economice a României şi a asigurării locurilor de muncă pentru toţi cetăţenii români.
- Redeschiderea minelor şi prelucrarea în România a minereurilor feroase şi neferoase.
- Naţionalizarea unităţilor economice care au fost privatizate şi apoi închise datorită nerespectării clauzelor contractuale, de către noii proprietari, porecliţi „investitori strategici”.
- Oprirea tăierii pădurilor pentru combinatele unor investitori străini, interzicerea exportului de buşteni şi cherestea, prelucrarea masei lemnoase în România.
- Prezentarea în Parlament a proiectului Legii Bugetului de Stat şi promulgarea acesteia numai cu excedent bugetar.
- Alocarea anuală din Produsul Intern Brut (PIB) a cel puţin: 10% pentru Sănătate; 8% pentru Învăţământ; 4% pentru Armată; 3% pentru Cultură (din care 1% pentru şantierele arheologice şi pentru redeschiderea muzeelor de istorie) şi 2% pentru Cercetare ştiinţifică.
- Asigurarea locurilor de muncă pentru români în România, precum şi repartiţii pentru tineri la absolvirea şcolilor şi facultăţilor.
- Reducerea cotei unice de impozitare la 10% şi a TVA la 10%, iar la alimentele de bază la 3%.
- Creşterea calităţii vieţii prin majorarea salariului minim pe economie la 1.500 lei/lună, a pensiei minime şi ajutoarelor sociale la 1.000 lei/lună, a alocaţiei de stat pentru fiecare copil la 500 lei/lună, triplarea burselor pentru elevi şi studenţi, începând cu anul 2015. Ulterior, nivelul acestora, inclusiv a tuturor salariilor şi pensiilor, va creşte anual cu cel puţin 25%.
- Creşterea nivelului de trai al cetăţenilor români prin alinierea salariilor şi pensiilor la nivelul celor din Uniunea Europeană.
- Asigurarea hranei sănătoase pentru populaţia României prin valorificarea întregului potenţial agricol şi refacerea sistemului naţional de irigaţii.
- Realizarea unei reţele naţionale a pieţelor de gros pentru contractarea şi valorificarea produselor agricole de la ţărani şi micii fermieri.
- Interzicerea otrăvirii cetăţenilor români cu aditivi alimentari cancerigeni şi produse etnobotanice.
- Interzicerea exploatării gazelor de şist prin fracturare hidraulică, precum şi a folosirii cianurii în minerit la exploatarea aurului, argintului şi metalelor rare.
- Elaborarea şi aplicarea unui Program Naţional de lichidare a sărăciei din România, din viaţa şi casele românilor, în cel mult cinci ani.
- Reducerea vârstei de pensionare la 60 de ani pentru femei şi 62 de ani pentru bărbaţi.
- Stoparea programului criminal de depopulare a României, mai ales a satelor şi zonei montane, precum şi adoptarea şi finanţarea unui Program Naţional pentru dezvoltarea zonelor rurale, păstrarea tradiţiilor strămoşeşti şi valorificarea moştenirii istorice de la Geto-Daci.
- Cunoaşterea şi valorificarea ADEVĂRATEI ISTORII a Poporului Român, a Limbii Române şi apărarea Genialului Mihai Eminescu.
- Blocarea modificărilor la Legea minelor, susţinută de toate partidele politice parlamentare, care urmăreşte exproprierea românilor de către titularii licenţelor de exploatare minieră.
- Acoperirea integrală a pagubelor produse de inundaţii, la cetăţeni şi persoane juridice, din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.
- Realizarea reţelei naţionale de autostrăzi în maxim cinci ani, precum şi finalizarea lucrărilor începute în domeniul hidroamelioraţiilor, în maxim trei ani.
- Modificarea Codului fiscal în sensul că mărirea impozitelor, a taxelor şi accizelor se hotărăşte numai de către Poporul Român, prin referendum naţional.
- Creşterea datoriei externe a României, precum şi sursele de rambursare a creditelor luate de Regimurile post-decembriste, împreună cu guvernatorul Băncii Naţionale a României, se hotărăsc numai de către Poporul Român, prin referendum naţional.
- Combaterea rapidă şi cu fermitate a corupţiei, a evaziunii fiscale, a intrărilor în insolvenţă şi a rambursărilor ilegale de TVA.
- Anularea Legii privind procedura insolvenţei şi înăsprirea pedepselor pentru cei care nu plătesc datoriile la Buget şi la firmele creditoare.
- Transparenţă totală şi desecretizarea contractelor de privatizare, a contractelor de concesionare a bogăţiilor naturale şi a licenţelor de exploatare a resurselor naturale, încheiate în ultimii 25 de ani.
- Abrogarea Legilor de privatizare a PETROM şi a Băncii Comerciale Române (BCR), precum şi renegocierea privatizărilor dictate de Fondul Monetar Internaţional (FMI), Banca Mondială şi Comisia Europeană.
- Redeschiderea celor 3.000 de şcoli româneşti şi a celor 50 de spitale închise în timpul Regimului Băsescu, cu concursul premierilor Emil Boc, Mihai Răzvan Ungureanu şi Victor Viorel Ponta, precum şi cu sprijinul PSD, PDL, PNL şi UDMR.
- Finanţarea din Bugetul de Stat şi din bugetele locale a lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului, la biserici şi mănăstiri.
- Tragerea la răspundere penală şi civilă a persoanelor vinovate de privatizările frauduloase de lichidarea unităţilor economice şi a locurilor de muncă, de îndatorarea Poporului Român la bănci străine, de acordarea licenţelor de exploatare a bogăţiilor naturale la cele mai mici redevenţe din lume, de Holocaustul împotriva românilor.
- Prezentarea în Parlament a bilanţului tranziţiei, privatizărilor, reformelor, aderării la Uniunea Europeană şi al îndatorării la băncile străine.
- Eliminarea imunităţilor pentru Preşedintele României, parlamentari, miniştrii, procurori şi judecători.
- Asigurarea unor alegeri libere şi nefraudate prin următoarele modificări aduse cadrului legal:
a) În Biroul Electoral Central (BEC) şi în birourile electorale din teritoriu să intre, de drept, reprezentanţii tuturor candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României şi nu doar cei ai partidelor politice parlamentare şi ai alianţelor dintre acestea, aşa cum este în prezent. Prin OUG nr. 45/2014, premierul şi candidatul Victor Viorel Ponta a interzis candidaţilor independenţi şi candidaţilor partidelor politice neparlamentare să aibă reprezentanţi în BEC şi în birourile secţiilor de votare, cu scopul evident de a putea frauda alegerile pentru funcţia de Preşedinte al României, din noiembrie 2014.
b) Să fie eliminaţi din listele electorale cei 2,2 milioane de alegători fictivi, „masă de manevră” pentru a stabili cine câştigă, prin furt, funcţia de Preşedinte al României. Conform datelor oficiale, numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în listele electorale este mai mare cu 2,2 milioane decât numărul cetăţenilor adulţi stabilit la recensământul populaţiei din anul 2011, rezultatele căruia au fost publicate în Monitorul Oficial, abia la începutul lunii august 2014.
c) Buletinele de vot să fie înseriate.
d) Să se prevadă în Legea electorală pedeapsa cu închisoare de la 3 la 5 ani şi confiscarea integrală a averii pentru cetăţenii care pregătesc sau participă la fraudarea alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României.
e) Să se interzică manipularea alegătorilor prin sondaje de opinie în timpul campaniei electorale, precum şi exit-polurile la ieşirea alegătorilor de la urne, în fond o altă stratagemă folosită pentru fraudarea alegerilor.
- Dizolvarea de drept a partidelor politice care pun la cale sau participă la fraudarea alegerilor.
- Interzicerea alocaţiilor bugetare pentru partidele parlamentare şi pentru UDMR.
- Scoaterea în afara legii a UDMR şi interzicerea partidelor politice constituite pe criterii etnice.
- Stoparea acţiunilor diabolice ale Ungariei şi ale revizionismului maghiar vizând dezmembrarea teritorială a României şi obţinerea autonomiei Ardealului.
- Înlăturarea de pe teritoriul României a însemnelor care amintesc de ocupaţia Ungariei şi de crimele săvârşite de teroriştii unguri împotriva românilor, evreilor şi secuilor.
- Expulzarea din România a cetăţenilor care au acţionat, în ultimii 25 de ani, împotriva Statului Naţional Unitar Român, a Limbii Române, a simbolurilor naţionale ale României, a lui Mihai Eminescu, a celor care au susţinut şi au participat la Holocaustul împotriva românilor, precum şi a celor care au acţionat pentru autonomie teritorială sau alte forme de autonomie ori separatism pe criterii etnice.
- Salvarea rapidă a românilor de la deznaţionalizare şi creşterea sprijinului Statului Român pentru păstrarea identităţii etnice a românilor de pretutindeni.
- Adoptarea cadrului legal pentru apărarea demnităţii românilor din Ţara-Mamă şi de pretutindeni.
- Oprirea împărţirii teritoriale a României cerută de UDMR şi susţinută de toate partidele politice parlamentare şi candidaţii lor la funcţia de Preşedinte al României.
- Asigurarea unei bune colaborări şi în Interes Naţional între Preşedintele României, Parlament şi Guvern pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Poporul Român prin referendumuri.
- Participarea Preşedintelui României la şedinţele de Guvern în care se dezbat probleme de Interes Naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice, precum şi la cele în care se prezintă proiectele de legi sau ordonanţe de urgenţă vizând respectarea hotărârilor luate de Poporul Român prin referendumuri naţionale.
- Prezentarea de către Preşedintele României, în fiecare an, în Parlament a STĂRII NAŢIUNII, precum şi a unor mesaje cu privire la principalele probleme economice, sociale şi politice ale Naţiunii Române.
- Respectarea obligaţiilor asumate de România ca ţară membră a Uniunii Europene şi a NATO.
- Atragerea integrală de către Guvern a fondurilor europene cuvenite Poporului Român.
- Extinderea relaţiilor cu Republica Populară Chineză şi marele popor chinez prieten al Poporului Român.
- Dezvoltarea relaţiilor cu Federaţia Rusă şi repatrierea, până la sfârşitul anului 2018, a celor două tezaure ale Poporului Român care au fost duse la Moscova, în anii 1917 şi 1944 (cele 300 plăci mari de aur din tezaurul de la Sinaia).
- Respectarea tratatelor internaţionale ale României, cu excepţia celui cu Ungaria, care trebuie urgent denunţat, şi a celui cu Ucraina, care se impune a fi renegociat.
- Eliminarea, din anul 2015, a umilinţelor la care sunt supuşi cetăţenii români prin neacceptarea, în ultimii 8 ani, a intrării României în Spaţiul Schengen şi a vizelor pentru SUA, Canada şi Australia.
Dacă aveţi şi alte propuneri de teme pe care să le susţin în campania electorală, Vă rog să le transmiteţi pe adresele de e-mail gheorghe_funar@yahoo.com, respectiv ioanbaldea@yahoo.com, ori prin poştă la adresa sediului Partidului România Mare din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj.
Rezolvarea temelor prezentate mai sus depinde mult de viitorul Preşedinte al României, dar decizia finală aparţine Poporului Român, care trebuie să acţioneze unit, cu responsabilitate şi cu fermitate.
Cetăţenii-alegători care nu vor să participe la vot în noiembrie 2014 înseamnă că acceptă pe mai departe, pentru ei şi urmaşii lor, dictatura partidelor politice îndreptată împotriva Poporului Român, precum şi continuarea politicilor de jefuire şi dezmembrare teritorială a României. Cei care nu se vor prezenta la vot înseamnă că sunt de acord ca asasinii economici şi asasinii politici străini şi autohtoni să decidă, în următoarele decenii, soarta Poporului Român şi viitorul României.
În cazul în care Dumneavoastră agreaţi o parte din temele expuse mai sus şi doriţi ca viitorul Preşedinte al României să le îndeplinească împreună cu Poporul Român şi pentru fericirea Neamului Românesc, Vă adresez cinci rugăminţi:
1. Să completaţi, cel puţin, un exemplar din lista de susţinători ai candidatului independent Gheorghe Funar şi apoi să-l expediaţi, în original, prin poştă, la adresa PRM Cluj, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 3, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj. Pentru alte detalii puteţi suna la telefonul 0264-591.448 sau Vă puteţi adresa pe e-mail.
2. Să transmiteţi prin e-mail această SCRISOARE DESCHISĂ şi formularul (ataşat) pentru strângerea de semnături la cel puţin 20 dintre neamurile şi prietenii Dumneavoastră.
Tabelul ataşat nu trebuie completat în format electronic, ci acesta trebuie printat şi completat pe toate câmpurile inserate (de preferat, cu un pix cu pastă albastră) cu toate datele corecte, solicitate în formular.
3. Să participaţi activ, în măsura posibilităţilor, la campania electorală pentru susţinerea candidatului independent Gheorghe Funar şi să mergeţi la vot în zilele de 2 şi 16 noiembrie 2014, pentru a decide: SCHIMBAREA DICTATURII PARTIDELOR POLITICE CU DEMOCRAŢIA; REUNIFICAREA PATRIEI; FERICIREA POPORULUI ROMÂN.
4. Să conştientizaţi că, dacă în 25 de ani, partidele politice care s-au aflat la Putere şi au avut susţinere majoritară în Parlament nu au reuşit să rezolve problemele României şi ale Poporului Român, nu au reuşit să îndeplinească promisiunile electorale propuse tot de ele, atunci cu siguranţă că noii candidaţi ai alianţelor de Stânga şi de Dreapta pentru funcţia de Preşedinte al României vor oferi electoratului aceleaşi gogoşi şi pomeni electorale. Partidele şi alianţele care îi susţin pe aceşti candidaţi (Udrea, Johannis şi Ponta) se pregătesc să fraudeze din nou alegerile din noiembrie a.c., la fel cum au procedat şi în anii trecuţi. Este incredibil, dar adevărat. Partidele politice parlamentare, care abia după 25 de ani au primit poruncă să se adune, teoretic, la Stânga sau la Dreapta, se pregătesc intens, au staff-uri profesioniste, care să fure cea mai înaltă funcţie în Statul Român, aceea de Preşedinte al României. Cu prilejul acestor alegeri din noiembrie a.c. românilor le-a fost dat să afle că hoţii sunt unii de Stânga şi alţii de Dreapta. Mare e Grădina Domnului! Niciunul dintre candidaţii partidelor şi alianţelor politice pentru funcţia de Preşedinte al României nu poate jura, cu mâna pe Biblie, că formaţiunile politice din care au făcut sau fac parte nu au fraudat alegerile precedente (prezidenţiale şi parlamentare) şi că nu se pregătesc pentru a fura voturile alegătorilor şi la alegerile din 2 şi 16 noiembrie a.c..
Personal, am convingerea că domnii Victor Viorel Ponta, Klaus Johannis şi doamna Elena Udrea vor spune Adevărul şi nu vor avea curajul să jure strâmb, cu mâna pe Biblie.
Vă amintiţi că după turul II al alegerilor din anul 2009 pentru funcţia de Preşedinte al României, actualul premier Victor Viorel Ponta a recunoscut public că cei din echipa lui Traian Băsescu au furat mai mult decât cei din alianţa care l-a susţinut pe candidatul Mircea Geoană. Acum, pentru alegerile din noiembrie a.c., cei din conducerea PSD şi aliaţii lor sunt mult mai bine pregătiţi pentru fraudarea alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României, dar au uitat să ţină seama de faptul că ei nu pot fura atât de mult cât românii vor vota. De asemenea, cei care se pregătesc şi vor să fraudeze alegerile pentru noul Preşedinte al României nu au luat în calcul faptul că alesul Poporului Român va solicita Parchetului şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) să-i cerceteze penal pe toţi cei implicaţi în tentativa şi în fraudarea alegerilor din noiembrie a.c..
5. Să ţineţi seama de ceea ce a scris Genialul Mihai Eminescu în ziarul „Timpul” din 5 decembrie 1882: „Istoria îşi are logica ei proprie: niciun neam nu e condamnat de a suporta, în veci, un regim vitreg, corupt şi mincinos”. Au fost prea mulţi cei 25 de ani de dictatură a partidelor politice aflate la Putere, a Preşedinţilor şi Guvernelor României împotriva Poporului Român!
Vă mulţumesc pentru sprijinul acordat. Prin munca şi votul Dumneavoastră se vor împlini speranţele pentru o Românie unită şi fericirea Poporului Român!

Dr. Gheorghe Funar,
candidat independent pentru funcţia de Preşedinte al României

Cluj-Napoca,
20 august 2014

Categorie: