SCRISOARE DESCHISĂ

SCRISOARE DESCHISĂ
adresată Preşedintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, privind sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu „Legea privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore”, o lege neconstituţională ce vizează jefuirea bogăţiilor naturale ale Poporului Român de către firme străine

În Anul Centenarului Marii Uniri, în ziua de 24 octombrie a.c., Camera Deputaţilor (Cameră decizională) a adoptat Legea privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore. Anterior, această lege a fost trimisă de Preşedintele României la Parlament pentru reexaminare în vederea asigurării constituţionalităţii ei.
Legea votată în Parlament, în 24 octombrie a.c., încalcă următoarele articole din Constituţia României:
1. Articolul 1, alin. 5: „În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”. Această lege nu respectă, cel puţin, următoarele articole din Constituţia României: 41, 43, 44, 47, 53, 135, 136. De asemenea, această lege asigură derogări de la următoarele acte normative:
a) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.
b) Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
c) OUG nr. 19/2006 privind utilizarea Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.
d) Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre.
e) OUG nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere şi Legea nr. 280/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.
f) Legea nr. 53/2003, Codul muncii.
g) OUG nr. 6 şi 7/2013. Legea nr. 73/2018. Legea nr. 261/2013 nu se aplică titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.
h) Legea nr. 123/2012, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale.
În ziua de 24 octombrie a.c., Parlamentul României a adoptat această lege pentru anumite firme străine care să jefuiască bogăţiile Poporului Român din platoul continental al Mării Negre. În urma unor descoperiri arheologice subacvatice, desfăşurate începând cu anul 1990, mai ales în zona Insulei Şerpilor s-au găsit o parte din vestigiile Atlantidei, insula-continent care a fost construită de strămoşii noştri Geţi, Poporul Primordial pe Pământ, cu cea mai veche şi strălucită Cultură şi Civilizaţie Primordială. Poporul Get, Adevăratul Popor Sfânt aşezat de Bunul Dumnezeu în Sfânta Geţie, în Grădina Maicii Domnului, a avut Scrierea Primordială, Cifrele Primordiale şi Religia Primordială monoteistă, precum şi Religia Crucii, cu cel puţin 6.000 de ani înainte de Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Parlamentul României a aprobat derogări de la prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, care să permită distrugerea vestigiilor arheologice subacvatice ale Atlantidei. Legea votată recent în Parlament precizează că dacă „Raportul de diagnostic arheologic a relevat vestigii arheologice subacvatice sau descoperiri arheologice, titularul are obligaţia de a delimita o zonă de protecţie de 50 de metri în jurul acesteia”. După comunicarea la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a coordonatelor zonei delimitate, titularul licenţei de exploatare poate continua lucrările.
Prin această lege a fost modificată şi completată Constituţia României prin înfiinţarea dreptului de trecere care permite încălcarea dreptului de proprietate privată, prevăzut la art. 44 din Legea fundamentală. Exercitarea dreptului de trecere are prioritate în faţa dreptului de proprietate. În această lege, la art. 11, alin. 1 se precizează: „Dreptul de trecere prevăzut la art. 10 are caracter legal şi se exercită de drept, necondiţionat de înscrierea acestuia în cartea funciară, fără a necesita obţinerea unui acord prealabil al proprietarilor sau a altor titulari de drepturi reale”. La alin. 3 din art. 11 se subliniază că: „Existenţa unui litigiu, indiferent de temeiul juridic invocat de reclamant… nu poate duce la suspendarea, invalidarea sau amânarea exercitării valabile a dreptului de trecere reglementat de prezenta lege”. La art. 12, alin. 1 şi 3 scrie că: „Titularii transmit proprietarilor bunurilor… o notificare privind exercitarea dreptului de trecere…”, iar „Proprietarii imobilelor… sunt obligaţi să permită accesul pentru exercitarea dreptului de trecere începând cu prima zi a perioadei prevăzute la alin. 1, lit. c”.
Legea offshore votată recent în Parlament precizează expres, la mai multe articole, că prevederile din alte acte normative nu sunt aplicabile titularilor de acorduri petroliere. Un exemplu edificator este art. 7 din această lege care prevede la alin. 1 că: „Lucrările… subterane, lucrările aferente organizării executării lucrărilor de construcţii şi lucrările de construcţii cu caracter provizoriu, până la terminalele de coastă, se realizează fără elaborarea, avizarea şi aprobarea, în prealabil, a oricăror documentaţii de amenajare a teritoriului şi/sau a documentaţiei de urbanism, inclusiv în absenţa planului de amenajare a teritoriului judeţean şi al planului urbanistic general. Interdicţiile şi restricţiile legale, din documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, din planurile de management şi/sau din planul de gospodărire integrată a zonei costiere nu sunt aplicabile”.
2. Articolul 41, alin. 1: „Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă”. La art. 23 din lege se precizează că titularii acordurilor petroliere sunt obligaţi să angajeze numai 25% cetăţeni români, din totalul angajaţilor. Astfel, românilor le este îngrădit dreptul la muncă în România, ei fiind supuşi discriminărilor prin această lege.
3. Articolul 43. „Dreptul la grevă.” Această lege nu prevede că salariaţii titularilor de acorduri petroliere au dreptul la grevă.
4. Articolul 44. „Dreptul de proprietate privată”, prevede la alin. 2 că „Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”. Legea adoptată în Parlament, în 24 octombrie a.c., a inventat dreptul de trecere (reglementat la articolele 10, 11, 12, 13) care permite încălcarea dreptului de proprietate.
Legea precizează că firmele străine au drept de trecere pe proprietăţile private şi publice „fără a necesita obţinerea unui acord prealabil al proprietarilor sau a altor titulari de drepturi reale”. În baza dreptului de trecere, firmele străine au dreptul: „să folosească imobilele” proprietarilor; să aibă acces la utilităţi publice; „să desfiinţeze culturi sau plantaţii ori alte amenajări”; „să extragă materialele şi să capteze apa”.
La art. 11 din lege, la alin. 1, se precizează că: „Dreptul de trecere prevăzut la art. 10 are caracter legal şi se exercită necondiţionat de înscrierea acestuia în cartea funciară, fără a necesita obţinerea unui acord prealabil al proprietarilor sau al altor titulari de drepturi reale sau activităţi desfăşurate în legătură cu imobilele afectate…”.
La alin. 2 al art. 11 se precizează că: „Prin derogare de la prevederile art. 21, alin. 5 din Legea nr. 10/2001… existenţa oricăror proceduri administrative sau judiciare generate de Legea nr. 10/2001… nu invalidează instituirea şi exercitarea valabilă a dreptului de trecere reglementat de prezenta lege”. La alin. 3 al art. 44 din Constituţie se precizează că: „Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire”. Se ştie că, titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore sunt firme private străine care nu execută lucrări pentru o cauză de utilitate publică. Singura lor obligaţie stabilită prin această lege, la art. 20, este aceea că în calitate de vânzător al ţiţeiului şi gazelor naturale ale Poporului Român, aflate în platoul continental al Mării Negre, să vândă pentru persoanele juridice şi persoanele fizice din România „o cotă procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv”. În realitate această obligaţie a vânzătorului (firme private străine) este facultativă, deoarece pentru nerespectarea ei Legea offshore nu prevede nicio sancţiune, nici măcar o amendă simbolică de 1.000 de lei.
Conform Constituţiei României, titularii de acorduri petroliere pentru care a fost adoptată această lege nu au dreptul să-i exproprieze pe proprietarii aflaţi pe uscat, persoane juridice şi persoane fizice. Dar, legea votată în Parlament a înfiinţat dreptul de trecere (inexistent în Constituţie) şi permite exproprierea în favoarea unor firme private străine a proprietăţilor private şi publice pentru realizarea unor lucrări de interes privat şi împotriva Poporului Român, pentru jefuirea bogăţiilor naturale din România.
5. Articolul 47. „Nivelul de trai.” La alin. 1 se prevede că: „Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent”.
Prin legea zisă offshore a fost creat cadrul legal pentru ca firmele străine să poată trece foarte rapid la exploatarea uriaşelor zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale ale Poporului Român aflate în platoul continental al Mării Negre. Aceste zăcăminte pot asigura independenţa energetică a României şi Republicii Moldova pentru cel puţin 100 de ani. Valoare lor depăşeşte cu mult suma de 1.000 miliarde euro. Din această valoare, în 45 de ani de exploatare, firme străine urmează să plătească redevenţe de cel mult un miliard de euro. Legea offshore prevede că: firmele străine exploatează ţiţeiul şi gazele naturale ale Poporului Român şi au calitatea de vânzător pentru toată producţia obţinută; Statul şi Poporul Român nu au voie să afle ce cantităţi s-au extras şi se vând pe terţe pieţe; din ţiţeiul şi gazele naturale exploatate din Marea Neagră nu se foloseşte nicio cantitate pentru dezvoltarea economică a României şi pentru protecţia socială a populaţiei, respectiv pentru relansarea industriei petrochimice şi alimentarea cu gaze naturale a tuturor gospodăriilor populaţiei cu gaze la preţuri foarte mici. În loc să fi fost creat cadru legal pentru a asigura dezvoltarea economică a României, o protecţie socială solidă şi un nivel de trai decent pentru toţi cetăţenii români ca urmare a exploatării uriaşelor bogăţii din Marea Neagră, prin Legea offshore se permite unor firme străine să jefuiască aceste bogăţii, iar investiţiile lor să fie suportate, în final, de către Poporul Român. Din câte se ştie, o asemenea lege, împotriva propriului popor nu a fost adoptată în nicio ţară colonială, iar în ţările din Uniunea Europeană nu există.
Nu cunosc cu ce sume au fost „sensibilizaţi” anumiţi angajaţi ai Agenţiei Naţionale de Resurse Minerale (ANRM), unii membri ai Guvernului şi lideri de partide politice, precum şi mulţi parlamentari. Am convingerea că Parchetul şi Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) vor afla Adevărul şi persoanele vinovate de cel mai mare jaf din Anul Centenarului Marii Uniri.
6. Articolul 53. „Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi” a fost încălcat în Legea offshore prin înfiinţarea şi aplicarea dreptului de trecere, un drept neconstituţional.
7. Articolul 135. „Economia”, la alin. 2 prevede că: „Statul trebuie să asigure:
a)„… crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;
b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor;
d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;
e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;
f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii”.
Toate aceste prevederi din Constituţia României sunt încălcate intenţionat prin aşa-zisa Lege offshore pentru a putea fi continuat Holocaustul împotriva Poporului Român început din anul 1990.
Legea offshore:
a) Nu a creat cadrul favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie prin exploatarea zăcămintelor Poporului Român din platoul continental al Mării Negre. Prin această lege, firmele străine care au primit de la Guvernul României, prin ANRM, dreptul să exploateze şi să vândă în interes propriu uriaşele zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale aflate în platoul continental al Mării Negre nu sunt obligate să prelucreze în Ţara noastră nicio cantitate de produse petroliere.
b) Nu protejează niciun interes naţional în activitatea economică, financiară şi valutară. Legea prevede că firmele străine exploatează şi vând ţiţeiul şi gazele naturale. Valuta obţinută intră în conturile firmelor străine. În Bugetul de Stat al României nu se încasează niciun euro sau dolar din vânzarea ţiţeiului şi gazelor naturale din Marea Neagră ale Poporului Român. Pentru ţiţeiul care se va extrage nu se plăteşte nicio redevenţă, iar pentru gazele naturale se prevede a se plăti cea mai mică redevenţă din lume, calculată la producţia declarată de vânzător (firmele străine), fără niciun control din partea autorităţilor Statului Român.
Prin Legea offshore se instituie dependenţa energetică a Poporului Român faţa de anumite firme străine care au primit, cu încălcarea Constituţiei, dreptul de vânzător al resurselor naturale ale României aflate în platoul continental al Mării Negre.
c) Nu stimulează cercetarea ştiinţifică şi tehnologică naţională, dimpotrivă. În perioada adoptării acestei legi este lichidată fizic Uzina de utilaj petrolier de la Ploieşti, una dintre cele mai bune şi competitive din lume. În ultimii ani au dispărut fără urmă cele şase platforme de foraj marin din Marea Neagră, toate de producţie românească, dintre care două erau pentru cercetare şi patru pentru producţie.
d) Nu asigură exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu Interesul Naţional. Conform acestei legi, toate resursele naturale ale Poporului Român din Marea Neagră au fost date fără ştiinţa şi aprobarea lui prin referendum naţional la anumite firme străine care au dreptul să le vândă la cine vor ele şi la ce preţuri vor acestea. Singura lor obligaţie, prevăzută în lege, este aceea de a vinde Poporului Român la preţul de la bursă o cantitate de 50% din cea de „gaze naturale contractată cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător”. Această obligaţie este facultativă pentru titularii de acorduri petroliere şi se poate aplica (art. 20 din lege) numai „în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale pe piaţa angro…”. Pentru nerespectarea acestei prevederi, înscrisă la art. 20 din lege, Guvernul şi Parlamentul României nu au prevăzut nicio sancţiune, nici măcar o amendă de 1.000 de lei, aşa cum se prevede pentru majoritatea contravenţiilor. În cazul în care firmele străine nu respectă prevederile art. 21 şi art. 22 din lege (pentru că nu îşi deschid o filială în România, respectiv nu achiziţionează bunuri din Uniunea Europeană), ele sunt sancţionate cu amendă ce corespunde cu 10% din valoarea contractului. Dacă nu vând (la preţul de la bursă) Poporului Român nicio cantitate de gaze naturale, firmele străine nu sunt sancţionate. Ca urmare, în baza Legii offshore Poporul Român nu va putea cumpăra 50% din cantităţile de gaze naturale care se vor extrage anual din platoul continental al Mării Negre. Liderii partidelor politice parlamentare şi toţi senatorii şi deputaţii cunosc şi au acceptat această păcăleală din partea firmelor străine care a fost lansată şi mediatizată de un actor politic.
România este singura colonie din Uniunea Europeană care nu are dreptul să exploateze şi să încaseze preţul ţiţeiului şi gazelor naturale, inclusiv din platoul său continental al Mării Negre.
Prin această lege, Guvernul şi Parlamentul din România au asigurat exploatarea resurselor naturale ale Poporului Român doar în concordanţă cu interesul unor firme străine şi a stăpânilor străini.
e) Nu asigură refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător şi menţinerea echilibrului ecologic. Dimpotrivă. Pentru firmele străine sunt prevăzute foarte multe derogări de la legislaţia existentă.
f) Nu asigură absolut nimic pentru creşterea calităţii vieţii. Legea offshore condamnă Poporul Român la sărăcie şi alte milioane de români la emigrare.
8. Articolul 136. „Proprietatea.” La alin. 2, 3, 4 şi 5 se prevăd următoarele:
„- Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.
- Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
- Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.
- Proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice”.
Legea aşa-zisă offshore încalcă toate prevederile constituţionale referitoare la proprietate prin înfiinţarea şi aplicarea dreptului de trecere care este superior şi are prioritate faţă de dreptul de proprietate.
Având în vedere obligaţiile ce vă revin în baza art. 80, alin. 2 şi a art. 82, alin. 2 din Constituţia României, precum şi numeroasele încălcări ale prevederilor Constituţiei prin „Legea privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore”, vă solicit domnule Preşedinte al României să nu promulgaţi această lege adoptată împotriva Poporului Român şi vă rog să sesizaţi Curtea Constituţională în legătură cu toate prevederile neconstituţionale din această lege. De asemenea, vă solicit să vă adresaţi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi să cereţi acesteia să identifice persoanele implicate în afacerea penală ce vizează jefuirea zăcămintelor de ţiţei şi gaze naturale din platoul continental al Mării Negre, care au săvârşit, cel puţin, infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi trădare de Ţară.
dr. Gheorghe Funar,
preşedintele interimar al Partidului România Noastră
Cluj-Napoca,
27 octombrie 2018

Categorie: