Scrisoare deschisă adresată domnului Jakubinyi Gyorgy Miklos, arhiepiscop romano-catolic de Alba-Iulia

Stimate domnule Jakubinyi Gyorgy Miklos, arhiepiscop romano-catolic de Alba-Iulia

Mai jos semnatul, dr. Vasile Lechinţan, în calitate de om de ştiinţă, master în Socio-antropologie istorică al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, doctor în istorie al Academiei Române, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, în calitatea mea de fost premiant în toate clasele şi anii de studii pe care le-am / i-am urmat - ceea ce consider că denotă o seriozitate, pasiune şi competenţă în însuşirea valorilor culturale şi ştiinţifice ale Umanităţii, predate în şcolile pe care le-am urmat -, în calitatea mea de cercetător asiduu şi cu o mare pasiune, în numele Cunoaşterii, de peste cinci decenii la rând, în Biblioteci şi Arhive, vă rog să-mi răspundeţi, dacă ţine de morala Dumneavoastră creştină romano-catolică faptul că începând de după Revoluţia din Decembrie 1989 aţi indus în eroare autorităţile administrative, juridice şi politice ale Statului Român şi astfel aţi obţinut, pe temeiul unei aşa-zise „retrocedări”, numeroase proprietăţi publice care nu au aparţinut niciodată în proprietate Arhiepiecopiei căreia îi sunteţi păstor?;
Vă întreb, domnule arhiepiscop Jakubinyi Gyorgy Miklos, dacă ţine de morala Dumneavoastră creştină romano-catolică faptul că nu v-aţi gândit ca după Revoluţia din Decembrie 1989, sus-amintită, să pornim - după atâţia ani de distorsiune a valorilor morale datorată comunismului - la o lume dreaptă şi extrem de onestă, o lume a bunei înţelegeri între români şi maghiari, între catolici şi ortodocşi, între alte categorii ale societăţii româneşti, din care să fie exclusă înşelarea unuia de către celălalt, să fie exclus şovinismul, adică ura între maghiari şi români, ură care poartă pecetea unui trecut plin de mii de victime în Transilvania, să pornim la deschiderea unor căi de înflorire a respectului reciproc, la nelezarea demnităţii istorice a unei părţi de către cealaltă parte, la deschiderea unui drum al încrederii permenante şi al civilizaţiei de tip european, care este prevăzută cu generozitate în statutul şi practica Uniunii Europene din care şi noi facem parte?;
Vă întreb, domnule arhiepiscop Jakubinyi Gyorgy Miklos, dacă ţine de morala Dumneavoastră creştină romano-catolică faptul că v-aţi bazat, cu bună ştiinţă, pe ignoranţa autorităţilor administrative, politice şi juridice româneşti şi aţi înaintat acestora - pentru susţinerea pe nedrept a cererilor de „retrocedare” a unor bunuri publice - argumente şi documente false şi trunchiate şi aţi obţinut astfel în proprietate unele imobile pe care Arhiepiscopia pe care o păstoriţi nu le avea sub acest statut nici măcar în timpul stăpânirii ungare în Transilvania? Aşa aveţi acum în proprietate, total pe nedrept, palatele liceelor: „Unirea” din Tîrgu-Mureş, „Tamasi Aron” din Odorheiu-Secuiesc, „Marton Aron” din Miercurea-Ciuc şi numeroase alte clădiri pe care Arhiepiscopia nu le-a avut niciodată în proprietate, nici Statusul Romano-Catolic Ardelean, formaţiune pe care aţi înfiinţat-o ca fundaţie care să administreze aceste averi cu o aparenţă de continuitate istorică, dar acum situaţia este cu totul alta, dat fiind faptul că este distorsionat statutul proprietăţii fondurilor tereziene, respectiv faptul că Statusul nu le avea decât în administrare, proprietare fiind fondurile înseşi. Dumeavoastră ştiţi prea bine că un fond, o fundaţie nu poate fi proprietatea nimănui, ci doar în administrarea cuiva, prevăzută de fondator (în cazul nostru statul austriac, prin împărăteasa Maria Tereza). Dumneavoastră sunteţi poate singurul caz din istoria Dreptului când vă substituiţi ca proprietar al averilor unor fundaţii/fonduri (ele înseşi proprietar), bazându-vă pe ignoranţa - n-am zis corupţia, Doamne fereşte! - celor în drept din partea Statului Român, care au fost extrem de „generoşi” cu pretenţiile Dumeanoastră, în timp ce numeroşi copii români suferă de lipsuri materiale (Dumneavoastră aţi impus chirii exorbitante, Statul Român le plăteşte) şi de jigniri morale şi de demnitate istorică, fiind excluşi din centrele oraşelor transilvane şi despărţiti de prietenii lor elevi maghiari. Astfel, prin fapta Dumeavoastră încercaţi să excludeţi pe români din istoria Translvaniei şi să creaţi un separatism etnic pe care valorile Uniunii Europene îl respinge cu fermitate;
Vă întreb, domnule arhiepiscop Jakubinyi Gyorgy Miklos, dacă ţine de morala Dumneavoastră creştină romano-catolică faptul că în continuare vă consideraţi singurii beneficiari de drept, ca romano-catolici şi maghiari, ai averilor publice - marile fonduri create de statul austriac, de împărăteasa Maria Tereza pentru Transilvania -, dacă consideraţi justă această cea mai mare deturnare de fonduri din istoria Transilvaniei pe care Statusul Romano-Catolic Ardelean a făcut-o de la preluarea acestor fonduri în administrare, din 1867 încoace şi continuată de Dumneavoastră, fonduri create şi pentru români, şi pentru alte etnii, pentru dezvoltarea vieţii lor spirituale, şcolare, instituţionale? Vă întreb de ce nu v-aţi gândit să procedaţi măcar cât de cât onest, ca statul ungar, de exemplu, care a administrat acelaşi tip de fonduri (de Studii, de Religie, de Burse tereziene etc.) create în oglindă de statul austriac, de împărăteasa Maria Tereza, tot în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, pentru Ungaria, inclusiv pentru „părţile ungurene” româneşti de la Maramureş la Bihor şi Banat, unde zeci de biserici româneşti primeau sume importante de susţinere de la Fondul de Religie ungar şi liceul din Beiuş de la Fondul de Studii ungar etc.? Numai în Transilvania românii erau/sunt excluşi de la fondurile tereziene create pentru Transilvania, excludere datorată acelei uriaşe deturnări de fonduri sus-amintită, comisă de Statusul Romano-Catolic Ardelean şi continuată de Dumneavoastră.
În numele apartenenţei la Cultura Umanităţii,
În numele moralei creştine,
În numele a tot ceea a fost bun în convieţuirea milenară româno-maghiară în Transilvania (am scris o carte în acest sens intitulată Permanenţa convieţuirii paşnice),
Vă propun, stimate domnule arhiepiscop Jakubinyi Gyorgy Miklos, ca întrucât Dumneavoastră aţi iniţiat şi patronat/patronaţi această mare inducere în eroare a autorităţilor administrative, juridice şi politice ale Statului Român - adevărată jefuire a românilor de un drept patrimonial cu mare încărcătură culturală şi istorică în care au învăţat cele mai mari personalităţi istorice româneşti din Transilvania -, să interveniţi pe lângă aceleaşi autorităţi pentru conlucrare în vederea restabilirii proprietăţii adevărate, legale şi de drept a bunurilor istorice comune românilor, maghiarilor, saşilor etc., patrimoniu pe care-l deţineţi acum prin „retrocedare” fără nicio bază morală şi documentară dreaptă. Pentru că sub oblăduirea Dumneavoastră fostul Liceu Piarist din Cluj-Napoca a fost şi este purificat de elevii români încă din 1990, spre revolta marelui istoric al Transilvaniei David Prodan, care mai trăia încă, fapt care reprezintă o adevărată excludere a românilor din istorie şi fapt cu totul neconform, în primul rând moralei creştine şi apoi legilor unui stat. Prin viitoarea intervenţie a Dumneavoastră - de astă dată justă şi conformă cu adevărata morală creştină romano-catolică - se vor detensiona şi relaţiile româno-maghiare, care astăzi, datorită politicii tendenţioase şi şovine a unor lideri maghiari din România şi Ungaria, ţin să se deterioreze şi mai mult.
Cu tot respectul pentru instituţia milenară catolică din Transilvania, al cărei păstor sunteţi,
dr. Vasile Lechinţan, Cluj-Napoca

Categorie: