Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaţie

Ediţia a XXII-a, Hotel „Bradul” Covasna, 23 -24 septembrie 2016

Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei
Centrul European de Studii Covasna-Harghita
Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”
Asociaţia „Ştefadina” Bucureşti

cu sprijinul
Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş
Asociaţiei Cultural-Creştine „JustinianTeculescu” Covasna
Asociaţiei de Tineret GRIT Covasna

Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice
Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaţie
Ediţia XXII-a, Hotel „Bradul” Covasna, 23 -24 septembrie 2016

Program

Vineri, 23 septembrie 2016
I. Deschiderea lucrărilor sesiunii
Cuvântul organizatorilor şi al autorităţilor publice locale, Orele 15:00 - 15:30
- Preasfinţitul Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei
- Sebastian Cucu, prefectul judeţului Covasna
- Pr. dr. Sebastian Pârvu, consilier cultural al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, director Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
- dr. Ioan Lăcătuşu, director ştiinţific Centrul European de Studii Covasna-Harghita
- prof. Florentina Teacă, consilier judeţean, Asociaţia de Tineret GRIT Covasna

II. Lucrări în plen, Orele 15:30-17:30
Moderatori: Preasfinţitul Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, prof. Vilică Munteanu
1. Dr. Viorica Crişan, Cluj-Napoca, Cercetările arheologice de la Covasna - Cetatea Zânelor
2. Prezentarea filmului despre Fortificaţiile dacilor din estul Transilvaniei, realizat de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni
3. Cercet. şt. I, dr. Gelu Neamţu, Cluj-Napoca, Câteva documente care atestă o dată mai mult că „primăvara popoarelor”, pentru românii din Transilvania, a fost o mare amăgire
4. Dr. Alexandru Porţeanu, Bucureşti, La Centenarul Primului Război Mondial. Fazele istorice ale luptelor armate pentru întregirea şi reîntregirea Ţării (1916-1919; 1941-1944). O istorie integrată
5. Dr. T.A. Pokivailova, cercetător principal al Institutului de Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe - Primul Război Mondial şi tezaurul românesc la Moscova
6. Prof. univ. emerit dr. av. Ioan Sabău-Pop şi dr. Olimpiu-Aurelian Sabău-Pop, Târgu-Mureş, Consideraţii privind structura de proprietate din Transilvania şi efectele reformei agrare din anul 1921, în plan juridico-economic
7. Prof. univ. dr. Ioan Ciurea-Weidner, Koln (Germania), Două etnii, un singur teritoriu. Trecut - prezent - viitor în curbura interioară a Carpaţilor Răsăriteni
8. Dr. Valeriu Cavruc, Sfântu-Gheorghe, Priorităţi ale Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni privind cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural din estul Transilvaniei
9. Pr. dr. Sebastian Pârvu, Sfântu-Gheorghe, Digitizarea Bibliotecii „Eurocarpatica”, a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, cu sprijinul Societăţii Ştefadina

III. Lansări de carte, Orele 18:00-19:30
1. Profesioniştii noştri 11. Istoricul Gelu Neamţu la 75 de ani, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2016, prezintă dr. Vasile Lechinţan
2. Prof. univ. dr. doc. Constantin Marinescu, Preludiu la aniversarea Centenarului Marii Unirii: 1918 - 2018. Momente cruciale din lupta românilor pentru independenţă şi unitate naţională. Ecouri internaţionale, Editura „Danaster”, Iaşi, 2015, prezintă dr. Catinca Agache
3. Liliana Trofin, Creştinismul la români şi sârbi. Între exclusivism şi sincretism, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2016, prezintă autoarea
4. Zeno Milea, România încotro?, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2016, prezintă autorul
5. Ana Hancu, Vicariatul greco-catolic maghiar al Secuimii (1912-1925), Editura Vatra Veche, Târgu-Mureş, 2016, prezintă autoarea
6. Teologie, pastoraţie, istorie. Omagiu părintelui conferenţiar doctor Dorel Man, la împlinirea vârstei de 60 de ani, coordonatori Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Şanta şi dr. Dacian But-Căpuşan, Cluj-Napoca, 2014, prezintă dr. Vasile Lechinţan
7. Dr. Iuliu Crăcană, Dreptul în slujba puterii. Justiţia în regimul comunist din România, prezintă autorul
8. Petre Ţurlea, Români şi evrei în secolul XX - 1938-1944 (vol. II), Editura Semne, Bucureşti, 2015, prezintă autorul
9. Florentina Teacă, Mocanii voineşteni, străjeri ai românismului în Arcul carpatic transilvan, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2016, prezintă Vasile Stancu
10. Luminiţa Cornea, Romulus Cioflec. Răspântia, ediţie îngrijită şi postfaţă de Luminiţa Cornea, prefaţă de Nicolae Scurtu, prezintă autoarea
11. Maria Stoica, Theatrum in fabula, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2016, prezintă autoarea
12. Ligia Dalila Ghinea, Aniversare, Editura Eurocarpatica, 2016, prezintă autoarea
13. Doina Elena Moisin, Cum să-mi cunosc copilul. Ghid pentru părinţii şcolarului mic, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2016, prezintă autoarea
14. George Echim, Neînvinsul, Macroacrostihuri, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2016, prezintă Ligia Dalila Ghinea
15. George Echim, La cumpăna timpului, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2016, prezintă autorul
16. Revista Toplitera, Topliţa, prezintă Viorica Lazăr şi Costel Cristian Lazăr
17. Prezentarea standului de cărţi editate de Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, prezintă Daniel Ştirbu

Sâmbătă, 24 septembrie 2016
Orele 9:00-13:30
SECŢIUNEA I
ISTORIE
Sala nr. 1
Moderatori: cercet. şt. Elena Mihu, dr. Costin Scurtu
1. Dr. Dan Ştefan, dr. Magdalena Ştefan, dr. Dan Buzea, Sfântu-Gheorghe, ZBOR (Ziduri, Bastioane, Oraşe, Ruine). Mai aproape de cetăţile dacice din estul Transilvaniei (Proiect cultural cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional)
2. Dr. Florin Bengean, Târgu-Mureş, Sfântul Antim Ivireanul - Mitropolit Martir şi Cărturar - 300 de ani de la martirajul său
3. Dr. Vasile Lechinţan, Cluj-Napoca, Elevi români la Gimnaziul romano-catolic din Târgu-Mureş (1782-1895)
4. Prof. Stavila Mihai, Târgu-Mureş, Petru Maior şi Căpuşul de Câmpie
5. Col. (r) Octavian Neagu, Augustin, judeţul Braşov, Nobila familie a Bucşeştilor
6. Cercet. şt. Elena Mihu, Târgu-Mureş, dr. Gelu Neamţu, Cluj-Napoca, „Purificarea” şi ,,taxa de război” impusă românilor din Târgu-Mureş în vara anului 1849-1850
7. Cercet. şt. Ana Grama, Sibiu, Un preot şi un prefect din neamul făgărăşan Barbat, în slujba românilor din sud-estul Transilvaniei
8. Dr. Milandolina Beatrice Dobozi, Târgu-Mureş, Transfer confesional la Voşlobeni (veacul al XIX-lea) - studiu de caz
9. Dr. Ana Dobreanu, Miercurea-Ciuc, Absenteismul în şcolile confesionale greco-orientale din Treiscaune, în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea - cauze şi măsuri
10. Cristina Lixandru, Carmen Bejgu, Bucureşti, Pregătirea istorică a arhivistului şi rolul acestuia în sprijinirea cercetării ştiinţifice
11. Cercet. Voicu Alexandru, Bucureşti, Activitatea informativă a Vechiului Regat în perioada neutralităţii: Agentul „F” al DPSG
12. Traian Tr. Cepoiu, Ceraşul, judeţul Prahova, Intrarea României în Primul Război Mondial în 1916. Acţiuni militare în zona Carpaţilor de curbură, pe aliniamentele: Predeluş, Bratocea, Tabla Buţii
13. Prof. Corina Bărăgan Sporea, Vama-Buzaului, judeţul Braşov, 100 de ani de la intrarea Armatei Române în Buzăul Ardelean, la începutul Războiului Reîntregirii Naţionale
14. Ing. Ciprian Hugianu, Sfântu-Gheorghe, Luptele desfăşurate în anul 1916 pe Valea Oituzului şi consecinţele lor asupra ostilităţilor din anul 1917
15. Augustin Poenaru, Bucureşti, Corpul Voluntarilor Ardeleni în Războiul de Întregire a Neamului
16. Dr. Anton Coşa, Bacău, Eroi catolici din Moldova în Primul Război Mondial
17. Dr. Adrian Deheleanu, Timişoara, Baronul Carl Gustaf Emil Mannerheim - Jurnal de pe frontul românesc (1916-1917)
18. Dr. Costin Scurtu, Ana Cristina Scurtu, Constanţa, Participarea diviziilor de voluntari sârbi şi cehi la luptele din Dobrogea în Primul Război Mondial
19. Dr. Vasile Lechinţan, Cluj-Napoca, Operaţiuni ale aviaţiei militare române în zona Oituz, Poiana-Sărată, Târgu-Secuiesc şi Miercurea-Ciuc, în Primul Război Mondial
20. Pr. drd. Marius Banciu, Parohia Sărmaş, judeţul Covasna, Mitropolitul Nicolae Colan - luptător pentru Unirea Basarabiei cu România
21. Dr. Ana Hancu, Târgu-Mureş, Biserica şi preoţii români în Primul Război Mondial
22. Prof. Ilie Şandru, Topliţa, Pagini despre Războiul de Întregire a Neamului în romanele mele

SECŢIUNEA II
ISTORIE
Sala nr. 2
Moderatori: prof. univ. dr. Petre Ţurlea, dr. Laurenţiu Szemkovics
1. Alin Aursulesei, Bucureşti, Marea Unire a Principatelor Române. De la dorinţă la realitate
2. Valeriu Tănase, Agapia, judeţul Neamţ, Nicolae Iorga - apostolul Marii Unirii de la 1 Decembrie 1918
3. Pr. drd. Laurenţiu Gabriel Panciu, Miercurea-Ciuc, Aspecte ale societăţii româneşti înainte şi după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 în actualele judeţe Covasna şi Harghita
4. Dr. Luminiţa Cornea, Sfântu-Gheorghe, Refugiul familiei Cioflec din Araci în Siberia, în Primul Război Mondial, descris în jurnalul manuscris al lui Octavian Cioflec
5. Dr. Tiberiu Tănase, Bucureşti, Rolul Biroului de Informaţii al Secţiei Militare din Transilvania în campania pentru apărarea României Mari
6. Dorin Suciu, Târgu-Mureş, Restituiri: Academicianul Camil Mureşan despre Tratatul de la Trianon
7. Dr. Virgil Pană, Târgu-Mureş, Repartiţia proprietăţii funciare din Transilvania înainte şi după Reforma agrară din 1921
8. Prof. univ. dr. Petre Ţurlea, Ploieşti, 1928, Alba-Iulia şi trădarea prinţului Carol (vezi pagina 5)
9. Dr. Alin Spânu, Bucureşti, Sindicatul Fabricii de tutun din Sfântu-Gheorghe în atenţia Poliţiei de Siguranţă (1929-1931)
10. Prof. dr. ing. Victor Doru Iancu, Cluj-Napoca, O propunere în memoria lui Horia Teculescu, cărturar patriot în perioada interbelică, din actualul judeţ Mureş
11. Prof. Vilică Munteanu, Bacău, Învăţătorul Nicolae Vleja din Covasna, elev al Şcolii Normale din Bacău
12. Eugeniu Criste, Arad, O notă informativă a Legiunii de Jandarmi Treiscaune, emisă la data de 13 martie 1940
13. Dr. Laurenţiu Szemkovics, Bucureşti, Patru documente privitoare la activitatea Legiunii de Jandarmi Treiscaune (13, 17 martie 1940)
14. Prof. Vasile Stancu, Sfântu-Gheorghe, Drama preotului ortodox Ioan I. Rafiroiu, din Parohia Târgu-Secuiesc, în perioada Dictatului de la Viena
15. Ing. Gelu Alexandru Tudor, Frankfurt, Germania, Şcoala românească din Miercurea-Ciuc, între retrocedarea Ardealului de Nord şi reforma învăţământului
16. Daniel Nicolae, Bucureşti, Studiu asupra convieţuirii româno-ungare din satele mixte Chinteni, Baciu şi Bonţida din plasa Cluj (1946)
17. Constantin Aitean-Taus, Măieruş, judeţul Braşov, Avocatul Ioan Ardelean din Arini, candidatul PNL la alegerile din 19 noiembrie1946, în Treiscaune
18. Cornel Vlad, Braşov, Consideraţiuni privind reînfiinţarea şi funcţionarea composesoratelor. Aspecte de nelegalitate
19. Dr. Stelian Gomboş, Bucureşti, dr. Ioan Lăcătuşu, Sfântu-Gheorghe, In memoriam: Material comemorativ - omagial dedicat Părintelui conf. univ. dr. Dorel Man, cu prilejul naşterii sale în viaţa cea cerească şi veşnică
20. Dr. Stelian Gomboş, Bucureşti, Pro memoria: Spre pururea aducere aminte - Săvârşirea din această viaţă a Preacuviosului Părinte Arhimandrit şi Stareţ Mihail Goia de la Mănăstirea „Sfântul Ilie” Topliţa - Harghita (1927-2016)

SECŢIUNEA III
ETNOGRAFIE, SOCIOLOGIE ŞI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ
Sala nr. 3
Moderatori: conf. univ. dr. Liliana Trofin, dr. Mihai Suciu
1. Dr. Ovidiana Bulumac, Bucureşti, Titlul rezervat
2. Conf. univ. dr. Liliana Trofin, Bucureşti, Toleranţă, identitate şi convieţuire culturală interetnică în spaţiul românesc
3. Lily Rain, Bucureşti, De la un patriarh, la alt patriarh, despre sufletul românesc din Ardeal
4. Dr. Catinca Agache, Iaşi, Instituţii identitare româneşti şi virulenţele deconstructive, din spaţiul virtual şi cel real
5. Dr. Constantin Secară, Bucureşti, Cunoaşterea şi afirmarea valorilor identitare şi tradiţionale româneşti, de la programe punctuale până la elaborarea unui Proiect de ţară
6. Dr. Tiberiu Tudor, Bucureşti, Consideraţii asupra segregării pe criterii etnice a învăţământului din România, după decembrie 1989
7. Dr. Ioan Lăcătuşu, Sfântu-Gheorghe, Priorităţi privind păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale a românilor din judeţele Covasna şi Harghita
8. Cătălin Nicolae Lazăr, Lisnău-Vale, judeţul Covasna, Dezvoltarea comunitară. Oportunităţi şi perspective oferite de formele asociative
9. Prof. Mihai Trifoi, Bicsad, Interlingvistica şi educaţia interculturală în contextul evoluţiei noilor tehnologii de comunicare
10. Prof. ing. Maria Peligrad, Marian Bobei, Sfântu-Gheorghe, Un proiect necesar: înfiinţarea Asociaţiei meşteşugarilor, meseriaşilor şi artizanilor români din judeţul Covasna
11. Dr. Mihai Târnoveanu, Braşov, Proiecte de solidaritate naţională cu românii din judeţele Covasna şi Harghita
12. Gheorghe Bejan, Bacău, Proiecte prioritare ale Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş”
13. Cosmin Iosub, Sfântu-Gheorghe, Unirea TV - Proiect informaţional unionist
14. Dr. Costel Cristian Lazăr, Noua tematică a expoziţiei de bază a Muzeului Etnografic Topliţa
15. Dr. Mihai Suciu, Târgu-Mureş, Porecla - suport al sistemului de denominaţie din Voşlobeni
16. Prof. Florentina Teacă, Covasna, Mocanii din Voineşti-Covasna, chezaşi ai românismului în sud-estul Transilvaniei
17. Dr. Dorel Marc, Târgu-Mureş, Noi abordări privind problematica: chiaburimea şi lumea rurală din arcul intracarpatic. Consecinţe asupra micii industrii ţărăneşti
18. Prof. Ligia Dalila Ghinea, Sfântu-Gheorghe, Evenimente dramatice din istoria Transilvaniei, reflectate în poezia lui Daniel Drăgan
19. Dumitru Hurubă, Simeria, Mihai Sin, unul dintre marii scriitori români ai sfârşitului de secol XX
20. Pr. dr. Sebastian Pârvu, dr. Ioan Lăcătuşu, In honorem. Academicianul Horia Colan, la 90 de ani
21. Erich Mihail Broanăr, Noi lucrări monografice apărute la Editura Eurocarpatica: Iarăş, Mărcuş, Poiana Sărată
22. Prof. Maria Stoica, Sfântu-Gheorghe, Teatru şcolar, modalitate de învăţare nonformală
23. Prof. Izzet Baubec,Târgu-Secuiesc, Anchetă sociologică privind lectura unor elevi din Târgu-Secuiesc, în general, şi poezia religioasă, în special
24. George Echim, Braşov, Revista „Claviaturi” şi rolul ei în promovarea creaţiei poetice
25. Prof. dr. Nicolae Bucur, Miercurea-Ciuc, Tabăra internaţională de artă plastică FreeCamp, perseverenţă şi deschidere, Ediţia a VII-a, 22-31 august 2011

Orele 13:30-14:00
Închiderea lucrărilor sesiunii. Prezentarea concluziilor.

Categorie: