Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaţie

Comunicat

Ediţia a XXII-a, Hotel „Bradul” Covasna, 23-24 septembrie 2016

În zilele de 23-24 septembrie 2016, la Hotel „Bradul” din oraşul Covasna, s-a desfăşurat cea de-a XXII-a ediţie a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, cultură şi civilizaţie”. Ediţia din acest an a Sesiunii a fost organizată de Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna” şi Asociaţia „Ştefadina”, cu sprijinul Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Asociaţiei Cultural-Creştine „Justinian Teculescu”, Asociaţiei de Tineret Grit şi a Hotelului „Bradul”, din Covasna.
În deschiderea lucrărilor Sesiunii, în numele organizatorilor şi al autorităţilor publice locale au rostit cuvinte de binecuvântare şi de salut: Preasfinţitul Andrei - Episcopul Covasnei şi Harghitei, Sebastian Cucu - prefectul judeţului Covasna, Pr. dr. Sebastian Pârvu - consilier cultural al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei şi director al Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, dr. Ioan Lăcătuşu - director ştiinţific al Centrului European de Studii Covasna-Harghita şi prof. Florentina Teacă - consilier judeţean şi reprezentant al Asociaţiei de Tineret Grit Covasna.
S-a subliniat faptul că, încă de la prima ediţie, Sesiunea a fost planificată a se desfăşura toamna, în preajma datei de 25 septembrie - ziua înfiinţării Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, pentru a pune în evidenţă importanţa tinerei Eparhii pentru dăinuirea românităţii şi ortodoxiei în curbura interioară a Carpaţilor.
Ediţia din acest an coincide cu împlinirea a 22 ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei şi a tot atâţia ani de rodnică păstorire a Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, azi Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului. În acest context, s-au transmis mulţumiri Preasfinţitului Părinte Episcop Andrei, pentru implicarea benefică şi eficientă în asigurarea cadrului instituţional şi a bunei funcţionări a instituţiilor de cultură românească din judeţele Covasna şi Harghita şi pentru participarea la toate manifestările organizate de acestea.
În programul Sesiunii din acest an au fost incluse peste 70 de comunicări susţinute de cercetători, cadre didactice universitare, muzeografi, arhivişti, etnografi, sociologi, teologi, profesori, preoţi şi alţi oameni de ştiinţă şi cultură, din aproape 30 de localităţi din întreaga Ţară şi străinătate. În cadrul evenimentului au fost lansate 16 noi apariţii editoriale care abordează teme de interes integrate în programul Sesiunii.
S-a evidenţiat cu bucurie faptul că, pe lângă nucleul de bază al proiectului iniţiat în anul 1994, de la an la an, au venit noi colaboratori, la fel de statornici şi motivaţi. Această adevărată „oaste” de truditori pe altarul ştiinţei şi culturii româneşti are un aport deosebit la cunoaşterea istoriei şi culturii româneşti din sud-estul Transilvaniei şi la convieţuirea cu celelate etnii din zonă. Aceste cercetări ştiinţifice s-au materializat în cele 17 numere ale publicaţiei Angustia, anuarul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi al Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, a celor două numere ale revistei „Acta Carpatica”, anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei, editat de cele două centre de cultură românească din Sfântu-Gheorghe, împreună cu Asociaţia „Ştefadina” din Bucureşti, precum şi în majoritatea celor peste 200 de volume apărute la editurile „Eurocarpatica” şi „Grai Românesc”.
Prin întreaga desfăşurare şi prin finalitatea celor 22 de ediţii, Sesiunea s-a impus treptat ca una dintre activităţile ştiinţifice cu impact social şi cultural semnificativ la nivel local, regional şi naţional, devenind o manifestare recunoscută pentru valoarea contribuţiilor din domeniul cercetării istoriei, culturii şi civilizaţiei româneşti din sud-estul Transilvaniei.
Şi la actuala ediţie, pe lângă probleme referitoare la istoria şi cultura naţională, majoritatea temelor prezentate au abordat aspecte ale istoriei şi culturii româneşti din sud-estul Transilvaniei şi ale convieţuirii interetnice din zona Arcului Intracarpatic, precum şi cele referitoare la marcarea a 100 de ani de la declanşarea Războiului de Reîntregire Naţională şi la proiecte de aniversare a centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
Temele conferinţelor înscrise în programul Sesiunii nu au ocolit problemele sensibile ale istoriei şi convieţuirii româno-maghiare, cât şi diferenţele existente între abordările istoricilor şi publiciştilor maghiari şi cele ale istoriografiei şi publicisticii româneşti, privind istoria românilor în general, şi a celor din Transilvania, în mod deosebit.
S-a evidenţiat climatul în care s-au desfăşurat dezbaterile, pe marginea materialelor prezentate, cât şi plusul de cunoaştere şi motivare pentru viitoarea activitate de cercetare a realităţilor din sud-estul Transilvaniei, în istorie şi contemporaneitate.
Comunicările cuprinse în programul Sesiunii din acest an vor fi publicate în publicaţia „Acta Carpatica”, nr. 3/2016, anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei editat de Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Centrul European de Studii Covasna-Harghita şi Asociaţia „Ştefadina” din Bucureşti.
La finalul dezbaterilor, au fost transmise mulţumiri distinşilor şi statornicilor conferenţiari, deopotrivă celor care au participat an de an la Sesiune, cât şi celor care au participat pentru prima dată, cu speranţa că în viitor, cu toţii, vor rămâne colaboratori apropiaţi ai organizatorilor.
Şi de această dată, s-a reamintit realitatea conform căreia fiecare ediţie, organizată neîntrerupt de peste două decenii, a însemnat o mare izbândă, necesitând depăşirea a numeroase obstacole şi, în primul rând, cele legate de asigurarea suportului finaciar indispensabil organizării unor manifestări de asemenea amploare.
Este a patra ediţie a Sesiunii realizată cu sprijinul important şi implicarea ziditoare a Societăţii Comerciale Ştefadina Comserv SRL Bucureşti, fapt pentru care au fost adresate sincere mulţumiri conducerii societăţii. Totodată, au fost adresate mulţumiri asociaţiilor şi societăţilor care au sprijinit organizarea ediţiei din acest an a Sesiunii: Hotelul „Bradul”, Hotelul „Montana”, Hotelul „Dacia”, pensiunilor „Cristian” şi „Casa din Parc”, Asociaţiei Grit, toate din oraşul Covasna, Asociaţiei „Voievozii Munţilor” din comuna Vâlcele - pentru spectacolul oferit în cadrul serii româneşti, grupului de voluntari din cadrul asociaţiilor membre ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş şi, nu în ultimul rând, partenerilor media: „Grai Românesc”, „Informaţia Harghitei”, „Condeiul ardelean”, „Mesagerul de Covasna”, „Observatorul de Covasna”, „Cuvântul liber”, Agenţia de ştiri a românilor de pretutindeni „Romanian Global News”.
Biroul de presă al Sesiunii

Categorie: