SFÂNTA CHEMARE


Autor: 

Pr. Ioan Ovidiu Măciucă

Marele Învăţător, Ziditorul erei noi,
Îşi începu lucrarea Sa, pe tărâmul Ghenizaretului.
Pescarilor galileeni, le-a adresat dulcea chemare,
De a-L urma şi predica cuvântul Evangheliei Sale.

Lăsându-şi mrejele îndată, plecând în sfânta misiune,
Primeau minunea harului prin care Dumnezeu lucrase.
Celor ce au vieţuit cu smerenie şi credinţă,
Se cuvine preţuire, laudă şi recunoştinţă.

Glasul Domnului când cheamă, cu evlavie să-L primim,
Având sufletul curat, imitând cerul senin.
Prin lepădare de sine, răbdare, jertfă, bunătate,
Să mergem pe drumul drept ce duce la mântuire.