SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA

O pagină luminoasă scrisă de creştini prin sânge,
Străluceşte peste veacuri poleită cu iubire.
Trei veacuri de chinuri grele şi amară suferinţă,
S-au stins cu-a Domnului vrere, mistuite de credinţă.

Împăratul Constantin pregătindu-se de luptă,
A văzut simbol divin, steagul sfânt de biruinţă.
Prin acest semn vei învinge, răsuna chemarea lină,
Şi botezul vei primi, bucurând lumea creştină.

Învingându-l pe Maxenţiu, emiţând un nou Edict,
Dreptatea şi libertatea s-au revărsat pe pământ.
Învăţând dreapta credinţă de la mama sa Elena,
A declarat zi de serbare, slăvita duminică.

Cu puterea Sfintei Cruci apărând Biserica,
L-au propovăduit pe Iisus, cel ce cârmuieşte viaţa.
Ortodoxia şi Patria sunt grădina Raiului,
Comoară nepreţuită ce mereu va dăinui.

Categorie: