Sinteza declarațiilor politice susținute de senatorul Gheorghe Baciu în sesiunea parlamentară septembrie - decembrie 2017

COMUNICAT DE PRESA

De la tribuna Senatului, în cadrul ședințelor săptămânale alocate în actuala sesiune declarațiilor politice, pornind de la necesitățile și de la doleanțele locuitorilor județului Covasna, senatorul Gheorghe Baciu a luat atitudine față de desele derapaje ale actualei guvernări, făcându-se ecoul nemulțumirilor populației, ale reprezentanților administrației locale și ai societății civile în privința condițiilor sociale și financiare precare în care își desfășoară activitatea instituțiile statului și amendând pasivitatea cu care se raportează la acestea politicienii, în general, și cei investiți cu gestionarea bunurilor Statului, în special. Aceste intervenții nu au constituit doar un prilej pentru a-și exprima opiniile, ci și o modalitate de a aduce la cunoștința colegilor săi senatori și a opiniei publice din țară aspecte relevante privitoare la viața de zi cu zi a românilor și a maghiarilor trăitori în județul Covasna, modul în care aceștia au receptat și s-au raportat la evenimentele politice și sociale care s-au derulat în țară și în județ în această perioadă.
Condițiile nemulțumitoare, atât pentru medici cât și pentru pacienți, în care se desfășoară activitatea de asigurare a asistenței sanitare primare și iminenta destabilizare a sistemului în localitățile județului Covasna prin pensionarea celor mai mulți dintre medicii de familie care activează în prezent, în absența perspectivei de atragere, în aceste condiții, a cadrelor sanitare tinere spre acest sector al sănătății publice, a constituit unul dintre semnalele de alarmă privitor la îmbunătățirea stării de sănătate, deopotrivă, a populației și a celor ce o guvernează. În același context, s-a acuzat lipsa unei strategii naționale privitoare la folosirea resurselor naturale ale țării, în detrimentul sănătății populației și al creșterii veniturilor la bugetul național sau local, cu referire concretă la condițiile existente în stațiunile balneo-climaterice din județul Covasna în care, de peste 50 de ani, nu s-au alocat fondurile publice necesare investițiilor pentru construcția și dotarea unor stabilimente care să pună în valoare mediul și resursele acestuia.
În privința modului în care sunt alocate sursele de finanțare de la bugetul de stat în teritoriu, s-a acuzat faptul că suma repartizată județului Covasna la rectificarea bugetară din acest an este insuficientă pentru funcționarea administrației locale, dar și necesitatea de instituire a unor criterii care să asigure, atât la nivel național cât și la nivel teritorial, repartizarea resurselor bugetare în mod echitabil și fără suspiciuni de partizanat politic.
În două dintre intervențiile sale, senatorul Gheorghe Baciu a reclamat modul în care titularii ministerelor se raportează la semnalele din teritoriu, aduse la cunoștința lor prin intermediul mijloacelor parlamentare constituționale, acuzând - mai în glumă, mai în serios - desele remanieri guvernamentale din acest an, care au dus deseori la o stare de confuzie în relația sa cu reprezentanții actualului Guvern în privința responsabilității pe care o incumbă respectul față de electorat.
Plecând de la inițiativa fracțiunii UDMR din cadrul Consiliului Local Sfântu-Gheorghe referitoare la sancționarea neexprimării votului de către consilierii aleși, în altă intervenție s-a opiniat că și abținerea de la vot sau părăsirea sălii de ședință trebuie sancționată, fiind o formă de neexercitare a mandatului încredințat de electorat în cazul deputaților și senatorilor aleși pe listele PSD, ALDE sau UDMR, cu referire la modul în care au tratat problematica moțiunii de cenzură depusă de opoziție în actuala sesiune parlamentară. În aceeași ordine de idei, referitoare la reprezentarea electoratului în forumul legislativ al țării, s-a reiterat necesitatea modificării legislației electorale, în vederea asigurării din oficiu a unui reprezentant în Parlamentul României pentru locuitorii români din județele Covasna și Harghita, în condițiile în care aceștia nu pot întruni, în circumscripțiile electorale din care fac parte, numărul de voturi prevăzut de lege pentru reprezentare parlamentară. O dovadă a acestei necesități a constituit-o prezentarea de la tribuna Senatului a poziției reprezentanților societății civile românești din aceste județe față de inițiativa legislativă privitoare la scăderea pragului de folosire a limbi materne în instituțiile publice, pe care au catalogat-o ca fiind un atentat la adresa caracterului național, suveran și independent, unitar și indivizibil al Statului Român, după cum a semnalat, într-o altă declarație politică, ofensiva incitatoare la atitudini antiromânești exercitată de unii reprezentanți ai guvernului maghiar aflați în dese vizite private în această zonă a țării. Într-un context asemănător, s-au făcut referiri la necesitatea și obligativitatea legală de protecție și punere în valoare a monumentelor de for public ca însemne simbolice ale istoriei românești a acestor meleaguri, sau la atmosfera însuflețitoare dar și plină de amărăciune în care se sărbătorește, la 1 Decembrie, în județul Covasna, Ziua Națională a României.
Prin ultima declarație din sesiunea parlamentară care se încheie s-a făcut un elogiu și s-au adus mulțumiri celor care au trudit pentru ca o importantă instituție științifică din Sfântu-Gheorghe, Centrul European de Studii Covasna- Harghita, să capete girul Academiei Române, sub egida căreia va funcționa începând cu anul în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri.

Biroul de presă al Cabinetului senatorial
Gheorghe Baciu

Categorie: