Suntem „D-acia!”

(Sub semnul Centenarului Marii Uniri: 1918-2018)

Dacă cele ce voi arăta în continuare îmbracă haina patriotismului, pentru cei care trăim şi simţim româneşte, este cu atât mai bine.
Marele patriot şi geniu român Mihail Eminescu spunea că „Cel mai mare păcat al oamenilor e frica, spaima de-a privi şi a recunoaşte adevărul. El e crud, acest adevăr, dar numai el foloseşte” şi că „Va veni ziua când şi pietrele vor vorbi adevărul, în care CARTEA faptelor petrecute va sta deschisă şi se va citi atât de lămurit, încât toată doctrina paralelogismelor nu va fi în stare să-i întunece înţelesul”.
Spusele lui Eminescu vin în completarea a ceea ce a zis evanghelistul Marcu (4:22): „Căci nu este nimic ascuns care să nu fie descoperit şi nimic tăinuit care nu va ieşi la lumină”.
Aceste aserţiuni (ca şi altele) se găsesc publicate pe internet sub titlul „Pe urmele strămoşilor. Ce ştiau străinii despre DACI şi noi - nu”, cu mai multe citate care arată unde este locul neamului nostru (cu întreaga lui zestre de istorie, cultură şi civilizaţie - s.n.) în rânduiala divină.
Aceste citate - extrase din diferite lucrări a numeroşi şi deosebit de valoroşi cercetători, istorici, arheologi, geologi, lingvişti, antropologi, exploratori din mai multe ţări - sunt şi ele mărturii despre strămoşii noştri, despre Poporul Român şi „gloriosul său drum prin istorie” (cum spunea marele gânditor al Neamului Românesc, Petre Ţuţea).
Exemplificativ, redau în extras câteva astfel de mărturii spre a atrage atenţia celor interesaţi pentru căutare, studiu şi înţelegere, înlăturarea dubiilor, precum şi întărirea conştiinţei şi conştienţei asupra originii noastre, înlăturarea temerilor afirmării identităţii noastre, astfel:
- Sumerologul rus A. Kifişim: „Strămoşii românilor au exercitat o influenţă puternică asupra întregii lumi antice, respectiv a vechii Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului şi chiar a Chinei”;
- Marco Merlini, arheolog italian: „… scrierea a început în Europa cu 2000 de ani înaintea scrierii sumeriene. În România avem o comoară imensă (…)”;
- Marija Gimbutas, profesor la Universitatea California din Los Angeles - SUA, în lucrarea „Civilizaţie şi Cultură” spunea: „România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă,… această veche civilizaţie europeană precede cu câteva milenii pe cea sumeriană”;
- Louis de la Valle Pousin: „Locuitorii de la nordul Dunării de Jos pot fi consideraţi strămoşii Omenirii”;
- Daniel Ruzzo, arheolog sud-american: „Carpaţii sunt într-o regiune a lumii în care se situa centrul european al celei mai vechi culturi cunoscute până în ziua de astăzi”;
- William Schiller - arheolog american: „Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi Poporul Român, răspândindu-se apoi spre răsărit şi apus”;
- John Mandis: „România e vatra a ceea ce numim Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între anii 6500-3500 î.H. … cele mai vechi descoperiri ale unor semne de scriere au fost făcute la Turdaş şi Tărtăria” (din România - s.n.);
- Olof Ekstrom: „Limba rumună (română - s.n.) este o limbă-cheie care a influenţat în mare parte limbile Europei”;
- D’Hauterive: „Limba latinească în adevăr se trage din acest grai (primodial), iar celelalte limbi, mai ales rumuna (româna - s.n.) sunt acest grai”;
- Universitatea din Cambridge (1922, The Cambridge History of India): „Faza primară a Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi, cel mai probabil, iniţial în Haar-Deal”;
- Universitatea din Cambridge:
• În mileniul V î.H., spaţiul carpatic getic era singurul locuit în Europa;
• Spaţiul carpatic, getic, valah a reprezentat în antichitate OFFICINA GENTIUM, a alimentat cu populaţie şi civilizaţie India, Persia, Grecia, Italia, Germania, Franţa şi aşa-zisul spaţiu slav;
• VEDELE (RIG VEDA) cele mai vechi monumente literare ale umanităţii au fost create în centrul Europei. Fostul prim-ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru a scris că: „Vedele sunt opera arienilor care au invadat bogatul pământ al Indiei”;
- Ludwig Schlozer (Russische Annalen - sec XVIII): „Aceşti volohi nu sunt nici romani, nici bulgari, nici wolsche, ci VLAHI (RUMUNI), urmaşi ai marii şi străvechii seminţii de popoare a tracilor, dacilor şi geţilor, care şi acum îşi au limba lor proprie şi cu toate asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania şi Ungaria în număr de milioane”;
- Harald Haarman (specialist în istoria culturii): „Cea mai veche scriere din lume este cea de la Tărtăria (din România - s.n.) cu mult înainte de scrierea sumeriană, iar civilizaţia danubiană este prima mare civilizaţie din istorie”;
- Miceal Ledwith (consilier al Papei Ioan Paul al II-lea): „… nu limba rumună este o limba latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă rumună. Aşadar, vreau să-i salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov, din Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi oferit un vehicul minunat lumii occidentale”;
- Paul Mac Kendrick: „Burebista şi Decebal au creat în Dacia o cultură. (…) Rumunii sunt membri ai unuia din cele mai remarcabile state creatoare ale antichităţii. … în Maramureş există un loc marcat drept centrul bătrânului continent” (din lucrarea „Europa de la Atlantic la Urali”);
- William Ryan şi Walter Pitman (geologi, 1995): „Locul descris de Vechiul Testament ca fiind inundat de potop este cel al Mării Negre”;
- Robert Ballard (explorator, 1999), confirmă cele spuse de Ryan şi Pitman;
- Leclerc (Moldo-Valahia, Paris, 1866): „(…) Acest popor (român - s.n.) ridicat prin instrucţie ar fi apt să se găsească în fruntea culturii spirituale a Umanităţii şi ca o completare, limba sa este atât de armonioasă şi bogată că s-ar potrivi celui mai cult popor de pe pământ”;
- Marc Pagel (profesor, şef al Laboratorului de bio-informatică la Universitatea Reading, Anglia): „Acum 10.000 de ani în spaţiul carpatic a existat o cultură, un popor care vorbea o limbă unică şi precursoare a sanscritei şi latinei”;
- Clemance Royer (în Buletin de la Societe d’Antropologie, Paris, 1879): „… celţii, germanii şi latinii vin din estul Europei…, iar tradiţiile arienilor istorici din Asia îi arată venind din Occident…, noi trebuie să le căutam leagănul comun la Dunărea de Jos, în această Tracie pelasgică a cărei limbă o ignorăm”;
- Clement Alexandrinul (Stromatele): „În sfârşit o altă greutate de interpretare cu această metodă a unor învăţături din Scriptură constă în aceea că nu le avem şi în limba în care au fost scrise întâia oară… Apoi limba e păstrată şi de popor, nu numai de învăţaţi, pe când înţelesul şi textele le păstrează numai învăţaţii şi tocmai de aceea putem să concepem uşor că aceştia au putut să falsifice înţelesul textelor vreunei cărţi foarte rare pe care o aveau în stăpânire”;
- Emmanuel de Martone (profesor la Sorbona, 1928, în interviul dat lui Virgil Oghină): „Nu pot să înţeleg la rumuni mania lor de a se lăuda că sunt urmaşi ai coloniştilor romani ştiind foarte bine că în Dacia nu au venit romani, nici măcar italici, ci legiuni de mercenari recrutaţi din toate provinciile estice ale imperiului, chiar şi administraţia introdusă de cuceritori avea aceeaşi obârşie. Voi rumunii sunteţi daci şi pe aceştia ar trebui să-i cunoască rumunii mai bine şi să se laude cu ei, pentru că acest popor a avut o cultură spirituală şi morală înaltă”.
După toate cele arătate, într-un rezumat exemplificativ, ca să nu mai vorbim despre mulţimea de date şi informaţii asemănătoare, putem spune: Iată de unde ne tragem (oricum nu „de la Râm”, ci „D-acia”) şi cine suntem! Suntem români, de aici, din acest spaţiu geografic carpato-danubiano-pontic, adică din Dacia, locuită în antichitate de către daci, popor din marele neam al traco-geto-dacilor, cel mai vechi popor al omenirii.

Categorie: