Tămăduitorul lumii


Autor: 

Pr. Ioan Ovidiu Măciucă

Cunoscătorul suferinţei, Izbăvitorul tuturor,
A vindecat cu multă milă neputinţele oamenilor.
Risipind cu-a Sa putere necazurile sufleteşti,
A dăruit tămăduire de bolile cele trupeşti.

El cheamă, vindecă, alină, cu dragoste dumnezeiască,
Pe cei ce au credinţă vie şi nădejde nesfârşită.
În lume-i multă suferinţă şi sunt dureri de nedescris,
Dar cel care le dă fiinţă este păcatul neînvins.

Să ne rugăm neîncetat cu stăruinţă şi răbdare,
Ştiind că Tatăl cel Ceresc trimite câte-o încercare.
Având un Doctor iscusit, trăind în pace şi iubire,
Să-L imităm pe Domnul Sfânt, Cârmuitorul vieţii noastre.