Tamas Sandor, reclamat pentru declaraţii discriminatorii la adresa românilor

FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ
COMUNICATE DE PRESĂ

Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) a înaintat Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) o sesizare referitoare la discriminarea românilor din judeţul Covasna prin folosirea sintagmelor de „români băştinaşi” şi „cei care au fost aduşi aici de securişti”, de către Tamas Sandor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, preşedintele UDMR Covasna.
În sesizarea menţionată se arată faptul că, în cadrul unei conferinţe de presă, domnul Tamas Sandor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi preşedintele UDMR Covasna, a discriminat şi a încălcat principiul egalităţii între cetăţeni, prin împărţirea românilor din judeţul Covasna în două categorii, numindu-i „românii băştinaşi” şi „cei care au fost aduşi aici de securişti”.
Prin această afirmaţie, Tamas Sandor a încălcat drepturile fundamentale ale cetăţenilor români, legate de egalitatea, libera circulaţie şi libera stabilire a domiciliului, statuate şi garantate de Constituţia României, de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, de Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene şi de Ordonanţa 137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
Astfel, potrivit Constituţiei României, Titlul II, Cap. II Drepturile şi libertăţile fundamentale, art. 25 alin. (2), „Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în ţară”.
De asemenea, potrivit Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene , la art. 15 Libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă, alin. (2) se prevede că „Orice cetăţean al Uniunii are libertatea de a-şi căuta un loc de muncă, de a lucra, de a se stabili sau de a presta servicii în orice stat membru”.
Potrivit Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, art. 13 prevede că „1. Orice persoană are dreptul să circule liber şi să-şi aleagă reşedinţa în interiorul graniţelor unui stat”.
Ordonanţa nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, prevede la Cap. I - Principii şi definiţii - alin. (2) „Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: lit. (i) dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei”.
Prin această declaraţie, Tamas Sandor jigneşte profund toţi cetăţenii români care s-au stabilit de-a lungul timpului în judeţul Covasna, denumindu-i români „care au fost aduşi de securişti”, sau „români care au fost plantaţi aici în judeţ”, creând o discriminare clară faţă de drepturile cetăţenilor români referitoare la egalitatea, la libera circulaţie, la dreptul de liberă stabilire a cetăţenilor Statului Român. Considerăm că declaraţia lui Tamas Sandor nu constituie numai o discriminare la adresa cetăţenilor români în propria lor ţară, ci şi o continuă formă de manipulare a cetăţenilor români de etnie maghiară, o incitare la ură interetnică şi care pune în pericol convieţuirea armonioasă dintre cetăţenii judeţului Covasna.
Având în vedere că prin aceste afirmaţii - se menţionează în sesizarea înaintată CNCD - se creează o situaţie discriminatorie prin îngrădirea dreptului la libera circulaţie, la dreptul de liberă stabilire a cetăţenilor Statului Român, la egalitatea cetăţenilor români, vă cerem să constataţi existenţa unui tratament diferenţiat, discriminatoriu faţă de românii „plantaţi”, „aduşi aici de securişti”, potrivit art. 2, alin. 1 şi 5 din O.G. 137/2000.

Biroul de presă,
31 ianuarie 2013