Unde este mândria naţională a românului?

Orice naţiune din această lume este dotată cu un coeficient mai mare sau mai mic de vitalitate. Vitalitatea naţiunii se manifestă prin voinţa de a trăi demn şi cinstit pe pământul patriei şi de a lupta cu îndârjire atât cu ascuţişul minţii, cât şi cu ascuţişul sabiei împotriva năvălitorilor şi barbarilor şi de avea o putere morală mare de a se sacrifica până la moarte pentru naţiune. După sentimentul naţional al unui popor urmează imediat sentimentul apărării naţionale transformat în mândrie naţională.
Istoria poporului nostru s-a desfăşurat pe o arie teritorială foarte extinsă, strămoşii noştri daci şi geţi ajungând în expansiunea lor maximă de la Munţii Rodopi şi Valea Mariţei până la Oderul Mijlociu şi la Vistula Inferioară în vest. Români trăiesc şi în Valea Timocului şi în Macedonia şi la vestul Câmpiei Tisei şi dincolo de Prut. Dar miezul acestui teritoriu a fost ţinutul din jurul cetăţilor carpatice. Din timpul dacilor şi până astăzi, Carpaţii formează axa Neamului Românesc, iar scrieri vechi, antice, spun că dacii se ţin lipiţi de munţi. Aici, în jurul acestor cetăţi au stăpânit Burebista şi Decebal, aici a fost capitala Daciei, Sarmizegetusa, şi apoi, după cucerirea romană, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, aici s-au format cnezatele şi voievodatele lui Glad, Gelu şi Menumorut, aici s-au format cele trei ţări româneşti - Ardealul, Moldova şi Ţara Românească, aici au luptat basarabii, muşatinii şi corvineştii, aici a ajuns Poporul Român să se realizeze ca stat în 1 Decembrie 1918. Pe acest pământ s-a scris odiseea Poporului Român de către Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino Stolnicul, Dimitrie Cantemir, istoricii Şcolii Ardelene şi mulţi alţi patrioţi. Aici s-a născut Mioriţa, aici s-au descoperit tezaurele dacice şi tăbliţele de la Tărtăria cu cea mai veche scriere din lume, aici s-a găsit Cloşca cu puii de aur, aici s-a născut Coloana Infinitului a lui Brâncuşi care sprijinea cerul şi se urca până la Dumnezeu, aici a poposit Apostolul Andrei şi ne-a creştinat pe noi, românii. Toate aceste lucruri deosebite pe care vi le-am descris, istorie, geografie, arheologie, scrieri vechi, toate aceste lucruri dragi nouă trebuie cunoscute de tânăra generaţie, de la şcoala primară şi până la facultate. Dacă noi, ca părinţi şi bunici, nu-i vorbim copilului de Dumnezeu şi de Iisus Hristos Mântuitorul nostru, învăţându-l obiceiuri religioase şi rugăciuni, oare când va fi mare nu se va lepăda de credinţă? Dar dacă-i formăm tineretului o educaţie religioasă acasă şi în şcoală, atunci el va simţi ca o necesitate sufletească indiscutabilă să se supună poruncilor lui Dumnezeu.
Dacă tot aşa nu-i vorbim copilului de mic despre Patrie, despre Naţiune, despre Eroii Neamului, despre Armată şi Tricolor, despre Decebal, Traian, Mircea, Ştefan, Mihai sau Ferdinand, despre vitejia românilor care şi-au dat viaţa secole la rând pentru Ţară, va înţelege el, copilul sau tânărul, noţiunea de mândrie naţională? Eu cred că nu. Pentru ca tinerii să se vindece de această boală incurabilă numită „mirajul Occidentului”, se impune astăzi, prin toate mijloacele, popularizarea acestor noţiuni sfinte despre pământul Patriei şi Naţiune, despre toate calităţile şi faptele mari ale Poporului Român, ca acestea să fie săpate şi implantate din nou în sufletul celor tineri, redându-le mândria naţională, care în vremurile pe care le traversăm este pierdută. Mai avem poate mândrie naţională numai pe la meciurile de fotbal ale echipei României, sau pe la alte sporturi în care excelăm (handbal, gimnastică, volei, tenis). Şi cam atât. Aşadar, dacă înlocuim la tânăra generaţie idealul naţional cu idealul material şi renunţăm la orice ideal educativ-patriotic, cum am făcut-o „cu succes” în ultimul sfert de veac, atunci vom pieri ca naţiune pe scena istoriei naţionale. Dacă la o întreagă naţiune dispare mândria naţională, avem în faţă sindromul îmbătrânirii şi al degenerării, avem în faţă sfârşitul naţiunii.
Tineri şi tinere, Ţara vă aşteaptă să descoperiţi şi să redefiniţi din nou mândria de a fi român, stăpân în propria Românie, nu slugă sau cetăţean second-hand al Europei! Sentimentul, conştiinţa şi mândria naţională formează trinitatea sfântă care asigură viaţa indestructibilă a Poporului Român.

Categorie: