ZILELE ANDREI ŞAGUNA

Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
Liga Cultural - Creştină „Andrei Şaguna” Centrul European de Studii Covasna - Harghita SC „Ştefadina” SRL Bucureşti

în parteneriat cu Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni Primăria şi Consiliul Local al Comunei Vâlcele
Editura şi Tipografia „Magic Print” Oneşti

cu sprijinul Consiliul Local Sfântu-Gheorghe

ZILELE ANDREI ŞAGUNA

PROGRAM
Ediţia a XXIV-a, Anul 2016

Vineri, 1 iulie 2016
Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Sfântu-Gheorghe
Orele 1500-1730 Simpozionul cu tema „Istorie, cultură şi credinţă românească în Transilvania”
Moderatori: prof. univ. dr. Petre Ţurlea, dr. Milandolina Beatrice Dobozi
1. Transferurile confesionale - studiu de caz - Valea Jidanului, dr. Milandolina Beatrice Dobozi, Târgu-Mureş
2. Testamentul unui român din sud-estul Transilvaniei (secolul XIX), dr. Anton Coşa, Bacău
3. Din secretele Convenţiilor secrete ale României cu aliaţii (august 1916), dr. Alexandru Porţeanu, Bucureşti
4. 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial. Bucureştii în perioada august-decembrie 1916, dr. Adrian Deheleanu,Timişoara
5. O sută de ani de la intrarea Armatei Române, prin trecătorile Tabla Buţii şi Siriu, în Buzăul Ardelean, pentru dezrobirea Ardealului, prof. Corina Bărăgan Sporea, Vama-Buzăului, judeţul Braşov
6. Aspecte din activitatea gărzilor naţionale româneşti din fostul judeţ Treiscaune (1918-1919), Pr. drd. Marius Banciu, Parohia Ortodoxă Sărămaş, Protopopiatul Întorsura-Buzăului
7. Acţiunea statului ungar pentru propaganda de susţinere a cauzei maghiare în faţa Comisiei de delimitare a frontierei cu România (1921), drd. Daniel Niculae, Bucureşti
8. Studiu privind reformele agrare în Transilvania, prof. univ. emerit dr. Ioan Sabău-Pop, conf. univ. dr. Olimpiu-Aurelian Sabău-Pop, Târgu-Mureş
9. Despre problema maghiară din Transilvania interbelică în publicistica lui Anton Golopenţia, cercet. Traian Cepoiu, Ceraşul, judeţul Prahova
10. Antirevizionism la românii din judeţele Ciuc, Odorhei şi Treiscaune, prof. univ. dr. Petre Ţurlea, Ploieşti
11. Linia Carol al II-lea - un proiect de apărare între măreţie şi nădejdi ruinate. Rolul Bisericii Ortodoxe Române în fortificarea morală şi spirituală a românilor de la graniţa de Vest a României Mari, dr. Dan Prisăcaru, Bucureşti
12. Dictatul de la Viena reflectat la posturile străine de radio, dr. Alin Spânu, Bucureşti

Orele 1730-1800 - Pauză

Orele 1800-1930 Dezbatere cu tema „Noi cercetări privind istoria românilor din sud-estul Transilvaniei” în cadrul Colocviului Naţional al Grupului de cercetare „I.I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei, ediţia a VIII-a
- Mocanii voineşteni, străjeri ai românismului în arcul carpatic transilvan, de Florentina Teacă, prefaţă Vasile Stancu
- Poiana-Sărată, Repere monografice, Ciprian Hugianu
- Mărcuş. Lada de zestre. Pagini de monografie, Ioan Stoica
- Noi cercetări privind istoria şi cultura românilor din sud-estul Transilvaniei, dr. Ioan Lăcătuşu
- Lansarea volumelor:
- Profesioniştii noştri. Istoricul Gelu Neamţu la 75 de ani, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2016, prezintă Vasile Lechinţan
- Însemne ale nemuririi eminesciene, Catinca Agache, Editura Princeps Multimedia, Iaşi, 2016
- Iarăş. Tărâm de vis. Repere monografice, de Constantin Aitean-Taus, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2016, prezintă Ioan Lăcătuşu

Sâmbătă, 2 iulie 2016
Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Sfântu-Gheorghe
Orele 900-1030 Dezbaterea cu tema „Două decenii în slujba istoriei şi culturii româneşti”, dedicată împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea:
- Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu-Gheorghe, Pr. dr. Sebastian Pârvu, dr. Ioan Lăcătuşu
- SC Ştefadina Comserv SRL din Bucureşti, director general Mihai Nicolae, prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu
- SC Magic Print SRL din Oneşti, director general Maria Dohotaru
Moderatori: PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, dr. Alexandru Porţeanu
Vor fi lansate publicaţiile:
- Acta Carpatica nr. 2/2015, anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei, prezintă prof. Vasile Stancu
- Almanahul Grai Românesc 2016, număr dedicat aniversării Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, prezintă prof. Ligia Dalila Ghinea
- Ştefadina... file de arhivă, nr. 1/2016, prezintă editorii: director general Mihai Nicolae şi prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu
- Vernisarea Expoziţiei Cărţi apărute la Editura şi Tipografia Magic Print Oneşti, prezintă Maria Dohoratu, director general SC Magic Print SRL Oneşti

Orele 1030-1100 - Pauză

Orele 1100-1230 Colocviu cu tema „Realizări şi priorităţi din domeniul cercetării socio-umane”
- Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române Bucureşti, prof. univ. dr. Radu BALTASIU
- Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” Târgu-Mureş, prezintă prof. univ. dr. Cornel Sigmirean
- Elemente de cultură tradiţională românească incluse de UNESCO în Patrimoniul Cultural Intangibil al Umanităţii, dr. Constantin Secară, Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, Bucureşti
- Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privire la relaţia Stat - Biserică, precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi, dr. Stelian Gomboş, Secretariatul de Stat pentru Culte, Bucureşti
- Două decenii care traversează două milenii. O binecuvântată istorie recentă. Mesajul Asociaţiei Foştilor Refugiaţi, dr. Alexandru Porţeanu, Bucureşti
- Spovedanii în timp şi spaţiu din domeniul literaturii şi artei. Paralelisme - Confluenţe - Corelaţii, prof. dr. Nicolae Bucur, Miercurea-Ciuc

Orele 1230-1400 Înmânarea premiilor I.I. Russu, ediţia 2016
1. Prof. univ. dr. Gheorghe Lazarovici, Cluj-Napoca - Laudatio de dr. Valeriu Cavruc
2. Dr. Mihai Gorgoi, Bucureşti - Laudatio de dr. Ioan Lăcătuşu
3. Dr. Ligia Fulga, Braşov - Laudatio de cercet. Ana Grama
4. Dr. Virgil Pană, Târgu-Mureş - Laudatio de dr. Liviu Boar
5. Prof. Vasile Stancu, Sfântu-Gheorghe - Laudatio de prof. Vilică Munteanu

In memoriam: Prof. univ. dr. Nicolae Bocşan (1947-2016), dr. Vasile Lechinţan

Sâmbătă, 2 iulie 2016
Orele 1500 Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci, judeţul Covasna
„La umbra nucului bătrân”. Lansări şi prezentări de cărţi aparţinând autorilor din zona Carpaţilor Răsăriteni, manifestare organizată de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi Despărţământul ASTRA Covasna-Harghita. Moderator: prof. dr. Luminiţa Cornea

Sâmbătă, 2 iulie 2016
Orele 1000 Staţiunea Vâlcele, manifestări cultural-artistice şi sportive (campionat de minifotbal) organizate în cadrul „Zilelor comunei Vâlcele”

Duminică, 3 iulie 2016
Orele 1000-1130 Biserica Ortodoxă „Sfântul Teodor Stratilat” Vâlcele; participare la Sfânta Liturghie
Orele 1130-1200 Troiţa refugiaţilor, expulzaţilor din Vâlcele; slujbă de pomenire în memoria refugiaţilor şi expulzaţilor
Orele 1230-1300 Lansări de carte: Testament şi Eseuri vol. II, de Pr. Ioan Tămaş Delavâlcele, Editura „Suflet transilvan”, Teliu, 2016; Dincolo de cuvinte, de Corina Nica, Editura „Suflet transilvan”, Teliu, 2016

Orele 1300 Staţiunea Vâlcele
NEDEIA SÂNPETRULUI - ZILELE COMUNEI VÂLCELE
Serbare câmpenească tradiţională anuală, cu participarea unor artişti profesionişti şi formaţii folclorice din judeţele Covasna, Harghita şi Braşov
Manifestare organizată de Consiliul Local şi Primăria comunei Vâlcele

Vineri, 8 iulie 2016
Orele 1600 Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Sfântu-Gheorghe
Colocviu cu tema „Priorităţi ale comunităţii româneşti din judeţul Covasna”; întâlnire cu primarii, viceprimarii, consilierii judeţeni şi locali din judeţul Covasna
Moderatori: PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei; Sebastian Cucu, Prefectul judeţului Covasna

Categorie: