ZILELE „MIRON CRISTEA”

Ediţia a XXII-a, Topliţa, 17-20 iulie 2019

Centrul Cultural Topliţa
Fundaţia Culturală „Miron Cristea” Topliţa

Program

Miercuri, 17 iulie
Până la ora 17.30 primirea şi cazarea invitaţilor (Hotel „Mureş”)
Ora 18.00 - Deschiderea festivă în Sala de consiliu a Primăriei
Ora 18.30 - Expuneri în plen (Alexandru Porţeanu, Alexandru Bantoş, Ioan Sabău-Pop, Florin Bengean)
Ora 20.00 - Cina
Joi, 18 iulie
Ora 8.00 - Micul dejun
Ora 9.00 - Lansări şi prezentări de cărţi (în Sala de consiliu a Primăriei)
Ora 10.30 - Sesiunea de comunicări ştiinţifice: Istorie I în Sala de consiliu; Istorie II la Bibliotecă; Cultură şi Civilizaţie la Centrul Cultural (Muzeu)
Ora 14.00 - Masa de prânz
Ora 16.00 - Slujbă de pomenire la bustul Patriarhului Miron Cristea (în Parcul central)
Ora 17.00 - Sesiunea de comunicări ştiinţifice (continuare)
Ora 19.00 - Cina
Vineri, 19 iulie
Ora 8.00 - Micul dejun
Ora 9.00 - Vernisarea expoziţiilor:
,,Personalităţi ale Marii Uniri”, pictor Maria Mera (Târgu-Mureş); prezintă Ilarie Gh. Opriş
,,Personalităţi covăsnene şi harghitene ale Marii Uniri”; prezintă Ana Dobreanu
Ora 10.30 - Plecarea la Bilbor: vizitarea monumentelor istorice şi a rezervaţiilor naturale de pe raza comunei
Ora 12.30 - Masa de prânz
Ora 16.00 - Revenirea la Topliţa
Ora 19.00 - Cina
Sâmbătă, 20 iulie
Ora 9.00 - Micul dejun
Ora 10.00 - Participarea la sărbătoarea hramului Mănăstirii „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, ctitoria primul Patriarh al României, Elie Miron Cristea
Ora 13.00 - Masa de prânz
Ora 15.00 - Discuţii, propuneri, concluzii. Încheierea manifestărilor.

Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice
Secţiunea Istorie I
Moderatori: prof. univ. dr. Alexandru Porţeanu, prof. univ. dr. col. (r) Ion Giurcă
- prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei: Regatul României consfinţeşte hotărârile de unire adoptate în anul 1918 la Chişinău, Cernăuţi şi Alba-Iulia
- prof. Corina Bărăgan Sporea: Preotul Ioan Modroiu delegatul comunei Vama-Buzăului la Adunarea Naţională de la Alba-Iulia, din 1 decembrie 1918
- prof. dr. Liviu Boar, prof. Mariana Boar: Topliţa la 1857. Date din recensământul localităţii
- prof. dr. Traian Chindea: Analiza juridico-istorică a prevederilor Tratatului de la Trianon
- dr. Adrian Deheleanu: Acţiunea politică şi militară a României în toamna anului 1918. A doua mobilizare a Armatei Române
- jur. Ilie Frandăş: Oameni fără ţară - românii din sudul Dunării
- prof. univ. dr. col. (r) Ion Giurcă: Disputa Ion Nistor - Iancu Flondor şi implicarea generalului Nicolae Petala şi decizia generalului Constantin Prezan
- dr. Dorel Marc: Gărzile Naţionale Române din zona Topliţei şi Mureşului Superior, după documente inedite de arhivă
- dr. Luminiţa Giurgiu; drd. Daniel Niculae: Situaţia armatei de ocupaţie în România după capitularea Bulgariei
- prof. univ. dr. Alexandru Porţeanu: Bolşevism - antibolşevism ca formule propagandistice mascate ale unor dispute teritoriale
- prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, dr. Olimpiu Sabău: Eforturile financiare ale României în contenciosul cu optanţii unguri
- prof. univ. dr. Alin Spânu: Propagande şi dezinformări ungare la adresa României (ianuarie - februarie 1920)
- prof. Ioan Torpan: Oameni de seamă din satul Săcalu de Pădure
- conf. univ. dr. Ştefan Vodă: Semnificaţia actului istoric al unirii Dobrogei cu România.

Secţiunea Istorie II
Moderatori: dr. Costin Scurtu, col. (r) dr. Dan Prisăcaru
- prof. Alexandru Bantoş: Unionismul: realităţi şi iluzii basarabene
- dr. Iulian Boţoghină: Mihail Şerban în Legiunea Română din Italia
- prof. dr. Nicolae Bucur: Din trecutul istoric al satului Făgeţel - Harghita
- prof. Traian Cepoiu: Episcopul Elie Miron Cristea şi Dr. Valeriu Branişte, o prietenie în slujba unui ideal: Marea Unire din 1918
- dr. Anton Coşa: La moartea Înaltului Regent Gheorghe Buzdugan (1867-1929)
- dr. Alexandrina Cuţui: Rolul lui Iancu Flondor în realizarea Bucovinei cu România
- dr. Marcin Marynowski: Activitatea pastorală a preoţilor ortodocşi în Armata poloneză, în perioada interbelică
- dr. Ion Petrovai: Patriarhul Miron Cristea - încercare de portret, folosind date, fapte şi aprecierile semenilor
- col. (r) dr. Dan Prisăcaru: Anexarea Austriei şi dezmembrarea Cehoslovaciei - jaloane către dezastrul Europei interbelice. Implicaţii asupra securităţii României şi a guvernării Patriarhului Miron Cristea
- dr. Costin Scurtu: Contribuţia Armatei Române din Dobrogea la apărarea Basarabiei (1918-1920)
- Pr. Gh. Nicolae Şincan: Patriarhul Nicodim, mărturisitor în vremuri întunecate.

Secţiunea Cultură şi Civilizaţie românească
Moderatori: dr. Ioan Lăcătuşu, prof. Ilie Şandru
- prof. univ. dr. Ana Bantoş: Eminescu în literatura română din Basarabia postbelică
- dr. Nicolae Băciuţ: Vinovat fără vină. Francisc Păcuraru în postumitate
- dr. Florin Bengean: Lazăr Lădariu, personalitate deplină a Neamului Românesc
- prof. Pamfil şi Maria Bilţiu: Procesul de modernizare a satelor şi impactul lui asupra culturii populare maramureşene
- dr. Elena Chiaburu: Autori şi cărţi „la index” în România după 1945: Onisifor Ghibu, Octavian C. Tăslăuanu, Miron Cristea
- dr. Cătălin Fudulu: Americanilor nu le-a plăcut mămăliga (1943)
- dr. Ioan Lăcătuşu, prof. Vasile Stancu: Sfântu-Gheorghe - din trecut şi până azi. Crâmpeie monografice redactate de învăţătorul Gheorghe Briotă în anul 1947
- arh. Ioan Eugen Man: Clădiri publice la Bilbor din perioada interbelică
- Pr. Ioan Morar: Acatistul Ţăranului Român. Pagini de acatist laic
- prof. Ilarie Gh.Opriş: Cheţian Augustin - Preşedinte al Consiliului Naţional Român al judeţului Mureş - Turda
- as. Rusalina Petruţ: Scurt istoric al Muzeului Ciobotă-Petruţ din Lunca-Bradului - Mureş
- arh. dr. Andreea Pop: Probleme ale inventarierii şi clasării monumentelor istorice, ale monumentelor de for public şi a celor funerare
- drd. Violeta Ioana Rus: Aspecte sociolingvistice ale graiului de pe Valea Superioară a Mureşului
- dr. Mihai Suciu: Valenţe ludice şi pragmatice ale chiuiturii în spectacolul folcloric din Voşlăbeni
- prof. Ilie Şandru: Câteva reflecţii pe marginea cărţii „Creştinismul cosmic - o paradigmă pierdută? (Mit şi ortodoxie în tradiţia românească) de Vasile Avram
- dr. Liliana Trofin: Sacralitatea muncii. Un punct de vedere creştin
- Pr. dr. Aurel Florin Ţuscanu: Profesorul Petre Gârboviceanu (1862-1934), ctitor şi organizator al învăţământului românesc modern.

Cărţi lansate şi prezentate
Moderator: prof. dr. Costel Cristian Lazăr
- Ilie Frandăş - Alte puncte de vedere
- Aurelian Antal - Interogaţia sinelui pe veacul apus
- Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu - Folclor din judeţul Maramureş, vol. III, 2019
- Pamfil Bilţiu - Ion Stan Petraş şi zestrea sa artistică, ediţia a II-a, 2019
- Corina Sporea Bărăgan - Sita-Buzăului în timpul Primului Război Mondial 1914-1919
- Marcin Marynowski - Negustorii din Polonia pe drumurile comerciale ale Moldovei şi Transilvaniei în secolul XV-XVIII
- Daniel Nicolae - 1918. Reintrarea României în război
- Aurel Florin Ţuscanu - Glas în pustie
- Rusalina Petruţ, Andreea Petruţ - Muzeul Ciobotă-Petruţ, Lunca-Bradului
- Tatiana Scurtu Munteanu - Aripi de albastru (Poeme - 2019);
- Ilarie Gheorghe Opriş:
o 1. „Elite ale învăţământului mureşean între anii 1919-2018. Revizori şi inspectori şcolari generali”. Ediţie îngrijită de Constantin Bogoşel, colaboratori: Nicolae Balint, Bartha Zoltan, Bartos Zoltan, Dorin Borda, Dumitru Botoş, Virgil Simion Bui, Vasile Dragoş, Gabriel Grozav, Nicolae Neagu, Ilarie Gh. Opriş, Dimitrie Poptămaş, Târgu-Mureş, 2018
o 2. „Un secol de la Marea Unire 1918-2018. Documentar ilustrat de Maria Mera”, autor Ilarie Gh. Opriş. Editura Vatra Veche, Târgu-Mureş, 2018
o 3. „Sângeorgiu de Mureş, vol. XIX. Biblioteca comunală”, autor Ilarie Gh. Opriş. Editura Constantin Romanu-Vivu, Târgu-Mureş, 2019
o 4. „O zi din istoria Transilvaniei, 1 Decembrie 1918”, autor Vasile Netea. Ediţie anastasică îngrijită de Ilarie Gh. Opriş. Editura Constantin Romanu-Vivu, Târgu-Mureş, 2018
o 5. „Cronică sângeorzană. 150 de ani de la procesul tofălenilor”. Documentar de Peter Moldovan şi Ilarie Gh. Opriş. Târgu-Mureş, 2019
o 6. ,, Un secol de la Marea Unire 1918-2018”. Expoziţii şi tabere de pictură organizate în anul 2018”, autor Ilarie Gh. Opriş. Editura Vatra Veche, Târgu-Mureş, 2019
- Ion Petrovai - Petrova Maramureşului la Marea Unire
- Dimitrie Poptămaş - Vasile Netea - Studii istorice şi literare, vol. I; Ţara fagilor - vol. 27/2018
Nicolae Bucur - Dana Buzoianu - Lunga istorie a unei clipe (Versuri)
- Constantin Bogoşel - Elite ale învăţământului mureşean
- Nicolae Băciuţ - Nicolae Băciuţ în dialog cu Viorica Pavel Lerner; Poduri de umbră (Poeme, 2019); N-am altă Ană (2019)
- Francisc Păcurariu, Tudor Păcurariu: Simbat corăbierul, 2019
- Lazăr Costel-Cristian - Topliţa şi Marea Unire.

Categorie: