ZIUA EROILOR

Pe altarul sfânt al ţării s-au jertfit ostaşi viteji,
Cinstind martiriul lor, punem lumânări şi flori.
Unitate, libertate, leagănul cel românesc,
S-au clădit prin foc şi sânge pe tărâmul strămoşesc.

Făcând pioasă pomenire de ziua eroilor,
Odihneşte-i, Doamne sfinte, cu cetele drepţilor.
Rugăciuni să încolţească pe buzele tuturor,
Iar pământul să rodească crini din lacrimi şi fiori.

Iubind flacăra credinţei şi drapelul tricolor,
Vom păzi glia străbună ca pe cel mai scump odor.
Să nu uităm niciodată numele martirilor,
Scrise-n cărţile de aur pe cerul nemuritor.

Categorie: