ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Academia Română
Centrul European de Studii Covasna - Harghita
Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei
Centrul Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan"

În parteneriat cu:
Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş

Programul
Zilelor „Nicolae Colan”
- Ediţia a XXIX-a, Municipiul Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna, 27 noiembrie - 6 decembrie 2020 -

Vineri, 27 noiembrie 2020
Ora 15.00 Centrul Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
Conferinţa cu tema Episcopul Nicolae Colan - Pastoraţie şi misiune în anii ce au urmat Dictatului de la Viena (1940-1944), prezintă ing. Ciprian Hugianu;
Prezentarea, de către dr. Ioan Lăcătuşu, a proiectelor realizate, în anul 2020, de Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, Centrul European de Studii Covasna - Harghita şi Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, cu sprijinul financiar al Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul Dezvoltare Comunitară:
I. Proiectul „Promovarea identităţii culturale româneşti din sud-estul Transilvaniei prin lucrări reprezentative”, prin care au fost editate volumele:
1. Slujire şi mărturisire. Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei - un sfert de veac de misiune şi slujire pastorală, volum coordonat de PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, ediţie îngrijită de Pr. dr. Laurenţiu Gabriel Panciu şi dr. Ioan Lăcătuşu;
2. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 şi românii din sud-estul Transilvaniei, de Pr. dr. Marius Banciu;
3. Bisericile Româneşti din Judeţele Ciuc, Odorhei şi Treiscaune (azi Covasna şi Harghita) în perioada 1918-1945, de Pr. dr. Laurenţiu Gabriel Panciu;
4. Recunoaşterea internaţională a Marii Uniri. Trianon 100, volum de studii îngrijit de dr. Ioan Lăcătuşu şi prof. Vasile Stancu;
5. Dictatul de la Viena şi consecinţele sale asupra Poporului Român, volum de studii îngrijit dr. Ioan Lăcătuşu şi prof. Vasile Stancu;
6. Profesioniştii noştri 27. Vasile Lechinţan - 70 de ani, istoric, scriitor şi om al cetăţii, volum îngrijit de dr. Ioan Lăăcătuşu şi prof. Vasile Stancu;
7. Cronica Parohiei Băţanii Mari (1920-1940), de Pr. Ioan Garcea, ediţie îngrijită de dr. Ioan Lăcătuşu şi ing. Ciprian Hugianu;
8. Reeditarea lucrării Depresiunea Întorsurii-Buzăului. Studiu geografic, istoric şi economic, redactat de Laurian Someşan, Emil Micu şi Vasile C. Pop (Braşov, 1947), ediţie îngrijită de prof. Corina Bărăgan Sporea;
9. Acta Carpatica, Anuarul Românilor din sud-estul Transilvaniei, vol. VI / I Istorie, vol. VI II Etnografie, Sociologie Cultură, redactor responsabil, dr. Ioan Lăcătuşu;
10. Pagini ale istoriei învăţământului românesc din judeţul Harghita, coordonator Elena Mândru (proiect promovat de Asociaţia Învăţătorilor Români din judeţul Harghita);
11. Forumul româno-român - Universitatea de Vară Izvoru-Mureşului (1998-2020), ediţie îngrijită şi prefaţată de Mihail Groza, Ioan Lăcătuşu şi Costel Cristian Lazăr (proiect promovat de Centrul Cultural Topliţa);
12. Promovarea Limbii Române în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş prin susţinerea presei scrise româneşti din regiune, proiect iniţiat de Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş prin care a fost sprijinită apariţia publicaţiei regionale „Condeiul ardelean”, în lunile octombrie şi noiembrie 2020.
Cele 11 volume au apărut la editurile „Eurocarpatica” şi „Grai Românesc”, cu un cuvânt de binecuvântare din partea PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei. Volumele au fost şi vor fi distribuite gratuit către o serie de instituţii publice din judeţele Covasna şi Harghita (prefecturi, consilii judeţene, inspectorate şcolare), la Biblioteca Naţională a României şi la bibliotecile, şcolile şi parohiile ortodoxe locale, precum şi la instituţii cu care Centrul European de Studii Covasna - Harghita are relaţii de colaborare şi parteneriat.
II. Promovarea identităţii spirituale româneşti prin restaurarea şi conservarea patrimoniului ecleziastic ortodox, prin care s-a asigurat restaurarea şi conservarea a 39 icoane pe lemn şi pe sticlă şi a 30 de volume de carte veche bisericească.
III. Proiectul Recuperarea şi punerea în circuitul public a documentelor referitoare la istoria, cultura şi spiritualitatea românilor din judeţele Covasna şi Harghita, prin care s-a realizat:
- inventarierea fondului de carte de la Biblioteca „Nicolae Colan” (5.000 de volume);
- constituirea Bibliotecii virtuale „Eurocarpatica”, prin digitizarea / scanarea a 500 de volume de istorie, cultură şi spiritualitate românească;
- digitizarea/scanarea a 37 publicaţii româneşti şi bilingve editate în perioada interbelică, în fostele judeţe Ciuc, Odorhei şi Treiscaune, azi judeţele Covasna şi Harghita.

Luni, 30 noiembrie 2020
Ora 15.00 Centrul Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
Simpozionul cu tema 1 Decembrie 1918 - istorie şi actualitate în judeţul Covasna (manifestarea se va desfăşura on-line). Moderator - prof. Vasile Stancu:
- Prof. Vasile Stancu, Centrul European de Studii Covasna - Harghita, Ecoul în presa românească a Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918;
- Pr. dr. Marius Banciu, Parohia ortodoxă Sărmaş, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 şi românii din sud-estul Transilvaniei;
- Prof. Corina Bărăgan, Despărţământul ASTRA „Buzăul Ardelean”, Preoţi şi dascăli din Buzăul Ardelean implicaţi în făurirea Marii Uniri;
- Dr. Ioan Lăcătuşu, Centrul European de Studii Covasna - Harghita, Sărbătorirea zilei de 1 Decembrie în Sfântu-Gheorghe, judeţul Treiscaune, în perioada interbelică (1919 -1940);
- Ing. Ciprian Hugianu, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Protopopii Aurel Nistor şi Ioan Rafiroiu - principalii lideri ai comunităţii româneşti din fostul judeţ Treiscaune (1922 -1940);
- Pr. Ioan Marin, Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”, Itinerarul religios-istoric în parohiile ortodoxe din judeţul Covasna, de sărbătoarea Sfântului Andrei, cu participarea tinerilor din mai multe localităţi ale Ţării (1998 -2019);
- Erich Mihai Broanăr, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Volume de istorie locală şi regională apărute la Editura „Eurocarpatica” în anul 2020.

Miercuri, 3 decembrie 2020
Ora 16.00 Centrul Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”
- Dezbatere cu tema Proiecte prioritare ale asociaţilor culturale din judeţul Covasna, membre ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, în anul 2021. Moderator prof. ing. Maria Peligrad, preşedintele Fundaţiei „Mihai Viteazul”.

Duminică, 6 ianuarie 2020
Ora 12.00 Catedrala Ortodoxă cu hramurile „Sfântul Gheorghe şi Sfântul Nicolae”
- Slujba de pomenire a Mitropolitului Nicolae Colan.

Biroul de presă al
Centrului European de Studi
Covasna - Harghita

Categorie: