judeţul Neamţ)

O viaţă închinată Şcolii şi Bisericii. Profesorul Petre Gârboviceanu (1862-1934)

Între oamenii de seamă care au desfaşurat o bogată activitate pentru organizarea şi dezvoltarea învăţământului nostru modern, înainte şi după Primul Război Mondial, se remarcă cu deosebire profesorul Petre Gârboviceanu.
În ziua de 30 ianuarie 1929, cu ocazia pensionării sale de la catedră, la hramul Seminarului Central din Bucureşti, în prezenţa Patriarhului Elie Miron Cristea, ministrul I.G. Duca i-a adresat o scrisoare de mulţumire şi felicitare, din care spicuim:
Read more about O viaţă închinată Şcolii şi Bisericii. Profesorul Petre Gârboviceanu (1862-1934)

Satul românesc - Paradis terestru

Am văzut lumina pe pământ într-un mic sat situat în vasta vatră a Ortodoxiei, numită Colinele Tutovei, care a mai primit şi metafora de Colinele Voievozilor, fiindcă majoritatea Sfintelor Biserici au drept ocrotitori pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, pe care neamul românilor îi numeşte voievozi.
Read more about Satul românesc - Paradis terestru

Categorie:

Cugetarea la moarte

Cuvânt uluitor despre moarte l-am întâlnit la Sfântul Isaac Sirul, care spune aşa: „Dorul celui ce se linişteşte este aşteptarea neîncetată a morţii. Cel ce intră fără acest gând pe calea liniştirii, nu poate purta cele ce trebuie să le suportăm şi să le răbdăm în tot felul”. Read more about Cugetarea la moarte

Categorie:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Acum, în astă sfântă noapte,
Mister e-n jur şi s-aud şoapte.
Deodată clopotele bat:
„Bing-bang”, „Hristos a înviat!”.

Mirate, florile-şi deschid potirul,
Lăsând, în stropi, spre noi, să curgă mirul.
Un freamăt nou pluteşte peste sat,
Răspuns şoptit: „Adevărat a înviat!”.

Creştini se-ndreaptă spre altare,
Lumini s-aprind cât vezi în zare,
Sobor de preoţi, coruri cântă,
În noaptea noastră cea mai sfântă
Spre ceruri imnul lor s-avântă… Read more about HRISTOS A ÎNVIAT!

VIN FLORIILE!

La uşi ne bat acum Floriile,
Vestind că vin în urmă bucuriile.
Să fiţi creştini cu suflete curate,
Curând pătrunde Regele-n cetate!

Floriile acum la uşi ne bat,
Iar cerurile s-au înseninat.
Pe uliţi, pe dealuri, sute de copii,
Cântând, aşteaptă Sfintele Florii.

Creştini - adună crengi cu mâţişor,
Cu dragoste le-aşează în pridvor.
Cu ramuri şi cu flori, va fi întâmpinat,
În scurtă vreme, al Lumii Împărat. Read more about VIN FLORIILE!

Pagini

Subscribe to judeţul Neamţ)