Pr. II Adrian Nicolae Stoian Parohia Topliţa I - Centru ROMÂNIA

6 august (†) SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI

Schimbarea la Faţă a Domnului Hristos de pe Muntele Tabor a avut loc cu puţin timp înainte de Pătimirea Sa, mai precis cu patruzeci de zile înainte de a fi răstignit. De altfel, scopul Schimbării la Faţă a Mântuitorului a fost acela de a-i întări pe ucenici în credinţa că El este Fiul lui Dumnezeu, pentru a nu se face şovăielnici la vederea celor care aveau să se petreacă în zilele următoare. Acest adevăr se vădeşte din troparele Bisericii.
Read more about 6 august (†) SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI

29 iunie +) SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL

În fiecare an, pe 29 iunie, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte doi Mari Sfinţi, Stâlpi ai Bisericii noastre, pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Read more about 29 iunie +) SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL

25 aprilie (†) INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM (Floriile)

Atunci când a venit vremea să pătimească pentru neamul omenesc, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, unde iudeii i-au pregătit o primire triumfală. Această primire a fost cauzată de minunea Învierii lui Lazăr, care fusese mort vreme de patru zile şi îngropat în mormânt. Dezamăgiţi de starea socială şi nădăjduind în venirea lui Mesia, iudeii credeau că El era stăpânul lui Israel pe care Îl aşteptau. Trebuie să spunem că aceste aşteptări mesianice ale lor erau indisolubil legate de luptele pentru eliberarea poporului şi pentru dobândirea libertăţilor etnice. Read more about 25 aprilie (†) INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM (Floriile)

Partea a doua a Postului Mare: Duminicile Sfinţilor Ioan Scărarul şi Maria Egipteanca

După ce în primele două duminici ale Postului au fost întăriţi în credinţa ortodoxă, iar în a treia duminică şi în Săptămâna a IV-a au venerat Crucea, candidaţii la cel de-al „doilea Botez” - Pocăinţa - îşi vor continua parcursul până în Săptămâna a VI-a (a Floriilor), punctându-l cu două duminici consacrate unor modele vii ale vieţii duhovniceşti. Aceste două praznice sunt apropiate atât în ce priveşte originea, cât şi funcţia şi tema lor, astfel că pot fi privite împreună.

Duminica a patra din Postul Mare, a Sfântului Ioan Scărarul Read more about Partea a doua a Postului Mare: Duminicile Sfinţilor Ioan Scărarul şi Maria Egipteanca

Semnificaţia dogmatică a praznicului Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria († 25 martie)

Studiind calendarul nostru creştin-ortodox observăm cu câtă înţelepciune au aşezat Părinţii Bisericii acolo toate sărbătorile, perioadele de post, astfel calendarul poate fi înţeles ca un lecţionar ortodox unde în întreg anul liturgic se recapitulează toată istoria omenirii, de la Adam până în actualitate, şi de aici, în veşnicie.
Read more about Semnificaţia dogmatică a praznicului Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria († 25 martie)

Postul - o cale de cunoaştere

Luni, 15 martie, vom începe, cu ajutorul lui Dumnezeu, cele şapte săptămâni de aleasă pregătire în vederea curăţirii sufleteşti şi trupeşti, pentru Marele Praznic al Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, anul acesta, în Biserica Ortodoxă, pe data de 2 mai. În cele ce urmează, am pregătit pentru dumneavoastră un fragment inedit care merită citit şi aplicat. Iată-l:
Read more about Postul - o cale de cunoaştere

SFÂNTUL IERARH NICOLAE, ARHIEPISCOPUL MIRELOR LICHIEI, FĂCĂTORUL DE MINUNI

Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, face parte din marea ceată a Sfinţilor Ierarhi şi învăţători ai Bisericii din epoca de aur a creştinismului: sfârşitului veacului al III-lea şi începutul veacului al IV-lea. Read more about SFÂNTUL IERARH NICOLAE, ARHIEPISCOPUL MIRELOR LICHIEI, FĂCĂTORUL DE MINUNI

†) SFÂNTUL PROROC ILIE TESVITEANUL

20 iulie

„Prorocule şi înaintevăzătorule al lucrurilor celor mari ale lui Dumnezeu, Ilie cel cu nume mare, care prin cuvântul tău ai oprit norii cei curgători de apă, roagă pentru noi pe Unul Iubitorul de oameni.” Read more about †) SFÂNTUL PROROC ILIE TESVITEANUL

Pagini

Subscribe to Pr. II Adrian Nicolae Stoian Parohia Topliţa I - Centru ROMÂNIA