Documentar - Istorie

Aspecte ale relaţiilor dintre românii din sud-estul Transilvaniei şi românii de peste Prut, în documentele de arhivă din perioada interbelică

În contextul istoric specific perioadei de după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, între localităţile din toate provinciile istorice ale României reîntregite existau numeroase relaţii de colaborare şi sprijin pe linie administrativă, socială, economică şi culturală, relaţii consemnate de documentele vremii. Read more about Aspecte ale relaţiilor dintre românii din sud-estul Transilvaniei şi românii de peste Prut, în documentele de arhivă din perioada interbelică

Constantin Brâncuşi - în presa românească din Transilvania

În popularizarea operei lui Constantin Brâncuşi (foto) (1876-1957), prin evidenţierea dimensiunilor universale ale acesteia, un rol deosebit l-a avut presa românească din Transilvania, în primul rând revista „Luceafărul” (Budapesta: 1902-1906; Sibiu: 1906-1914).
Read more about Constantin Brâncuşi - în presa românească din Transilvania

Ultimatumul sovietic din iunie 1940

Colecţia 100 de cărţi pentru Marea Unire * 1918 - 2018: BASARABIA IARĂŞI ŞI IARĂŞI

„Basarabia noastră este o ţară românească tocmai ca şi celelalte ţări de peste Prut, locuite de fraţii noştri. (…) Noi socotim că mântuirea neamului nostru este numai în unirea tuturor fiilor noştri într-o singură ţară. Noi de la străini nu mai aşteptăm nimic, toată nădejdea ne-o punem în viaţa la un loc cu fraţii noştri români.”
(Din Chemarea Comitetului Central al Studenţilor Români din Basarabia - ianuarie 1918) Read more about Ultimatumul sovietic din iunie 1940

Subscribe to Documentar - Istorie