File de istorie

La Reghin, într-o zi de joi (Fragment din romanul „Ani de zbucium”)

Pe la începutul lunii septembrie, într-o joi, ziua târgului săptămânal, la Reghin şi-a făcut apariţia avangarda Regimentului II de grăniceri români din Năsăud. Dacă oficialităţile oraşului şi populaţia maghiară nu s-au bucurat de această veste, în schimb ea a fost primită cu bucurie de români şi de saşi.

Categorie:

Învățătorul Emilian Novacoviciu și idealul unității naționale

Cucerirea independenței de stat a României a impulsionat cărturarii bănățeni, și nu numai, să-și unească forțele în vederea apărării drepturilor legitime ale românilor pe plan economic, social, politic și spiritual.

Categorie:

Subscribe to File de istorie