Opinii - Literatură

„Suprarealismul” unui azi

Motto: „Mediocritatea noastră este aceea care ne determină să părăsim, să renunţăm. Marea iubire nu ştie ce înseamnă renunţarea, n-o cunoaşte. Ea nu se resemnează niciodată, căci resemnarea, la fel ca eşecul, e pentru mediocri.” – Eugen Ionescu în „Însinguratul” Read more about „Suprarealismul” unui azi

Dor de Dumnezeu

Cine e aprins de lumina dorului… primeşte puterea să trimită, prin intensitatea gândului, mulţumirea sa către Dumnezeu. Dorul se naşte în urma părăsirii sau izgonirii sufletului de către divinitate. E vorba despre o lipsă a iubirii şi a luminii. Se înţelege că pricina abandonării de către Dumnezeu se datorează propriei noastre vinovăţii.
Pentru a redobândi iubirea pierdută e nevoie de rugăciune, de stăruinţă în cultivarea râvnei şi a setei de frumuseţe duhovnicească.
Read more about Dor de Dumnezeu

Războiul româno-român

E o sintagmă verosimilă care exprimă realitatea din comunitatea românilor de pretutindeni. S-a răspândit vestea în toată lumea că zavistia, pizma şi ura fac ravagii între românii de acasă şi din diaspora. Dacă trei români se întâlnesc în societate şi se văd pentru prima oară, după primul schimb de replici, doi se vor uni în mod tacit şi viclean pentru a-l reduce la tăcere pe al treilea. Balada Mioriţa este pilduitoare în acest sens.
Read more about Războiul româno-român

Liberul arbitru, o falsă iluzie a românilor

Începând din vremuri imemorabile, ba chiar biblice, de la Adam şi Eva, Dumnezeu ne-a dat nouă, oamenilor, coroana creaţiei Lui, darul minunat pe care nu-l au nici heruvimii, nici serafimii, de a alege liber în viaţă, adică liberul arbitru. De-a lungul istoriei zbuciumate a omenirii, istorici, filozofi, oameni de stat şi-au pus întrebarea dacă liberul arbitru, adică acea capacitate a omului de a alege liber, este adevărată sau falsă, ca o fata morgana a deşertului, cu alte cuvinte o iluzie.
Read more about Liberul arbitru, o falsă iluzie a românilor

Subscribe to Opinii - Literatură