Poezie

Poezii

DRAPELUL

Drapelul, sfântul nostru tricolor,
Simbolul nostru şi al ţarinei străbune,
Udate-n veac, cu lacrimi multe şi amare,
Sfinţite-n veci, cu sânge de eroi…

Drapelul, sfântul nostru tricolor,
Purtat, prin timp, de-un falnic neam de daci,
Slăvit stindard al vajnicului meu popor,
Ce vine de la Decebal şi traci…

Să dăinuieşti de-a pururi, TRICOLOR,
Simbolul sacru al întregului POPOR!

RUGĂ Read more about Poezii

Categorie:

Din volumul „TĂCERI DE TOAMNĂ”

Şi din stâncă brazii cresc
Pe pământul strămoşesc,
Şi din piatră apa iese,
Printre lunci, covoare ţese,
Şi din iarbă floarea creşte,
Dacia, rai şi poveste…

Miroase a fân cosit,
Plaiul ce l-am moştenit,
Cu ţarini, livezi şi vii,
Râuri, munţi, păduri, câmpii.
Soarele mângâie glia,
Noaptea şopteşte câmpia… Read more about Din volumul „TĂCERI DE TOAMNĂ”

Categorie:

Poezii

Trecere

S-au uscat trandafirii inocenţei,
S-au topit petalele iluziei,
S-au dezrădăcinat amintirile,
Au rămas doar insomniile.

Ne-a ars vântul rătăcirii,
Ne-au înzăpezit uitările,
Ne-a plâns roua dimineţii,
A rămas ecoul vieţii.

S-au şters urmele divinului,
S-au scurs apele melancoliei,
S-a strecurat răceala stelelor
A rămas misterul lor.

Averse Read more about Poezii

Categorie:

RĂU ŞI BINE

În fiecare zi şi noapte mă cert cu Bunul Dumnezeu,
De câte rele zac în oameni şi cât de răi sunt mai mereu,
De câte-n el păcate încă de-o bună vreme se adună
De parc-ar fi de-acum sfârşitul, la astă lume, ce-i nebună.

Eu tot Îi cer în rugi, fierbinte, oprească timpul Lui în loc,
Adune răul într-o parte şi-ntr-o clipită deie-i foc,
Rămâie cealaltă curată de-acuma cât o fi să fie,
Dar Domnul, cu înţelepciunea-i, voi ştiţi ce tot îmi spus-a mie? Read more about RĂU ŞI BINE

Categorie:

MAICA DOMNULUI

Pe bolta bisericii străluceşte-o mândră stea,
Este cea mai plină de har, Sfânta Fecioară Maria.
Maica Solului ceresc, nădejdea creştinilor,
Uneşte cerul cu pământul în curgerea veacurilor.

Cuvântul lui Dumnezeu chip omenesc a primit,
Din preacuratul său trup cu vrerea Duhului Sfânt.
Fiind lauda fecioarelor şi altar duhovnicesc,
Îngerii-o slăvesc în cor, oamenii o fericesc. Read more about MAICA DOMNULUI

Categorie:

SCHIMBAREA LA FAŢĂ

Pe creasta muntelui Tabor, într-o mirifică lumină,
A strălucit Blândul Păstor, schimbându-şi faţa Sa divină.
Domnea o linişte deplină, iar vântul adiind uşor,
Mărturisea cu vocea-i lină, minunea sfântă tuturor.

Un glas ceresc străpunse zarea şi marea îndoielilor,
Adeverind dumnezeirea ilustrului Mântuitor.
De-o puritate cristalină era cuprins veşmântul Său,
În timp ce ruga Sa fiebinte trecuse dincolo de nori. Read more about SCHIMBAREA LA FAŢĂ

Categorie:

MAI ŞTIŢI O ŢARĂ

Mai ştiţi o ţară, mai presus de toate,
Cu dealuri, cu câmpii, cu stele-n noapte,
Să aibă frumuseţi ce nu-s pe lume
Şi oameni făcători de lucruri bune?

Mai ştiţi o ţară, unde ce-i de-acum
Să-l aibă pe Adam în cap de drum?
Şi-aici să stea din cela început
Tot frământând în timp acelaşi lut?

Mai ştiţi o ţară, toată lapte-miere
Ce ruptă în bucăţi, să-şi ia putere
Din sine, când furată de vecini
Şi să-mi re-nvie sub dureri de spini? Read more about MAI ŞTIŢI O ŢARĂ

Categorie:

TRECE IANCU LUMINÂND

Trece Iancu, drept, ca un gorun,
Peste câmpul galben de mătasă,
Suie-n munţi, în codri ce îi spun
Că-i binevenit în orice casă.

Arde Iancu-n sufletul de moţi
Precum o făclie ne-ntinată,
Îşi aşează vorbele pe frunţi,
Temelie sfântă pentru vatră.

Cântă Iancu, fluieru-i îndemn
Să slujim cu drag această limbă,
Să-l purtăm pe drumu-ne însemn
De e nor, seninul când se schimbă.

Trece Iancu, ca o sărbătoare,
Binecuvântat de flori de tei,
Nu simţiţi cum sufletu-i de floare
L-a lăsat şi pruncilor, acei. Read more about TRECE IANCU LUMINÂND

Categorie:

SFÂNTUL PROROC ILIE

Înger pământesc şi om ceresc, crainic al virtuţilor,
Era Ilie Tesviteanul, profetul necruţător.
Pe regele păgân Ahab ce lui Baal s-a închinat,
Pentru cruda necredinţă cu tărie l-a mustrat.

Lângă pârâul Cherit păsările l-au hrănit,
Iar în Sarepta Sidonului o minune a săvârşit.
Pe vârful muntelui Carmel aşteptând slăvitul semn,
Focul cel trimis din cer a fost marele îndemn. Read more about SFÂNTUL PROROC ILIE

Categorie:

UNIREA PRINCIPATELOR

Când citim în vechea carte a istoriei străbune
Virtuţi mari, ilustre fapte ale naţiei române,
Care inimă stă rece? Care suflet nemişcat?
Cine n-are dor să vază ţara sa în fericire,
Cu legi bune, cu legi drepte, în tărie şi-n unire,
Cultivând artele păcei pe al său pământ bogat? Read more about UNIREA PRINCIPATELOR

Categorie:

Pagini

Subscribe to Poezie