Social / Actualitate

MEMORANDUM TRANSILVAN PENTRU URMĂTORUL CENTENAR, AL URMAŞILOR ROMÂNILOR „TOLERAŢI”, CĂTRE „LUPTĂTORII CU ARMA LEGII”

Prezentul proiect de acţiune post-Centenar, pentru o Românie unită, demnă, prosperă, a fost lansat în anul 2018 la Albac, judeţul Alba, în cadrul ediţiilor XI şi XII ale Festivalului cultural-patriotic „Ţara Crăişorului” (www.taraiancului.ro), când s-au celebrat:
- 100 de ani de la Marea Unire a românilor, urmare a celei de a treia Revoluţii române transilvane (1784, 1848, 1918) şi a Marii Adunări de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918;
Read more about MEMORANDUM TRANSILVAN PENTRU URMĂTORUL CENTENAR, AL URMAŞILOR ROMÂNILOR „TOLERAŢI”, CĂTRE „LUPTĂTORII CU ARMA LEGII”

Subscribe to Social / Actualitate