Tradiții

Începutul Postului Mare. Tradiţii bisericeşti şi tradiţii populare

Motto: „Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greşelilor noastre, Hristoase Dumnezeule. Că ai binevoit a Te sui cu trupul pe Cruce, ca să mântuieşti din robia vrăjmaşului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceasta cu mulţumire strigăm Ţie: Toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuieşti lumea.”
(Troparul la Duminica întâi din Post, a Ortodoxiei) Read more about Începutul Postului Mare. Tradiţii bisericeşti şi tradiţii populare

Categorie:

Moşii, Dragobetele, Mărţişorul şi începutul Postului Mare. Datini şi credinţe bisericeşti şi lumeşti

Motto: „Cel ce prin adâncul înţelepciunii, cu iubirea de oameni, toate le chiverniseşti, şi ceea ce este de folos tuturor le dăruieşti; Unule, Ziditorule, fă odihnă, Doamne, sufletelor adormiţilor robilor Tăi; că spre Tine nădejdea şi-au pus, spre făcătorul şi ziditorul şi Dumnezeul nostru”
(Tropar la Sâmbăta Lăsatului sec de carne, Sâmbăta morţilor - Moşii de iarnă) Read more about Moşii, Dragobetele, Mărţişorul şi începutul Postului Mare. Datini şi credinţe bisericeşti şi lumeşti

Categorie:

Luna lui Făurar, câşlegile şi alte întâmplări din miez de iarnă

Motto: „Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. Veseleşte-te şi tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în braţe pe Izbăvitorul sufletelor noastre, Cel Ce ne-a dăruit nouă şi Învierea”
(Tropar la Praznicul Întâmpinării Domnului) Read more about Luna lui Făurar, câşlegile şi alte întâmplări din miez de iarnă

Categorie:

Roadele toamnei

Motto: „Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui protivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău”
(Tropar la Praznicul Înălţării Sfintei Cruci) Read more about Roadele toamnei

Categorie:

Pagini

Subscribe to Tradiții