Viaţa creştină

Perioada Triodului - Pregătirea creştinului pentru Revoluţia Pascală

Duminică, 21 februarie, în Bisericile Ortodoxe va începe Perioada Triodului; 10 săptămâni de pregătire duhovnicească şi trupească pentru Sfintele Paşti; trei săptămâni premergătoare postului şi şapte săptămâni de post.
În cele ce urmează vă voi prezenta două dintre cuvintele pastorale ale părintelui profesor Doru Costache, ucenic al părintelui Dumitru Popescu (1929-2010) de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, care la rândul său a fost discipol al marelui nostru părinte Dumitru Stăniloae (1903-1993).
Read more about Perioada Triodului - Pregătirea creştinului pentru Revoluţia Pascală

30 ianuarie +) SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR

Pe Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, îi sărbătorim laolaltă în data de 30 ianuarie, ca pe cei mai mari învăţători şi păstori ai Bisericii. Viaţa lor sfântă şi învăţăturile lor alcătuiesc dreptarele Ortodoxiei, vrednice de toată lauda şi încrederea. Este o dovadă limpede că este rătăcire să nu crezi ca ei.
Read more about 30 ianuarie +) SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR

1 ianuarie (+) TĂIEREA ÎMPREJUR CEA DUPĂ TRUP A DOMNULUI

Bunul nostru Mântuitor, Cel ce S-a smerit pe Sine luând trup omenesc, nu S-a ruşinat a Se supune întru toate legii lui Moise luând trup omenesc, pe care Însuşi i-o dăduse pe Muntele Sinai. Primul act de supunere a Fiului faţă de Tatăl pe care îl cunoaste omul a fost întruparea Sa ca prunc mic, iar nu ca bărbat desăvârşit, iar primul act de supunere faţă de Lege a fost primirea tăierii împrejur în cea de-a opta zi, aşa cum spune legea lui Moise: „Iar în ziua a opta se va tăia pruncul împrejur” (Levitic 12, 3).
Read more about 1 ianuarie (+) TĂIEREA ÎMPREJUR CEA DUPĂ TRUP A DOMNULUI

1 ianuarie +) SFÂNTUL IERARH VASILE CEL MARE, ARHIEPISCOPUL CEZAREEI CAPADOCIEI

Vasile din Cezareea Cappadociei, cunoscut sub numele Vasile cel Mare (n. 329 sau 330, Kayseri - d. 379 d.Hr., Kayseri, Turcia), a fost un arhiepiscop din secolul al IV-lea, considerat doctor al Bisericii şi unul din cei trei arhiepiscopi de seamă, răsăriteni, ai Bisericii Ortodoxe, alături de Grigore de Nazianz („Teologul”) şi Ioan Gură de Aur.
Sfântul Vasile, Episcopul Cezareii, este unul dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi creştini. S-a născut în Pont în jurul anului 329 şi a murit în Cezareea în ziua de 1 ianuarie 379.
Read more about 1 ianuarie +) SFÂNTUL IERARH VASILE CEL MARE, ARHIEPISCOPUL CEZAREEI CAPADOCIEI

6 ianuarie (+) BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare)

Praznicul Botezului Domnului este sărbătorit la 6 ianuarie. El este numit în popor şi Boboteaza, iar în limbaj teologic-liturgic are şi denumirile de Teofanie sau Epifanie (Arătarea Domnului). Mântuitorul Iisus Hristos a crescut în Galileea, în cetatea Nazaret, tăinuindu-Şi înaintea oamenilor puterea şi înţelepciunea dumnezeirii Sale până la 30 de ani, pentru că la iudei se socotea a fi o necuviinţă, ca să primească cineva vrednicia de învăţător sau de preot înainte de această vârstă. Read more about 6 ianuarie (+) BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare)

7 ianuarie + SOBORUL SFÂNTULUI PROOROC IOAN BOTEZĂTORUL ŞI ÎNAINTEMERGĂTORUL DOMNULUI

După Bobotează, în ziua de 7 ianuarie se sărbătoreşte Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan este considerat cel mai important prooroc şi cel care face legătura dintre Vechiul şi Noul Testament. Ioan este ultimul prooroc al Vechiului Testament şi este menţionat în cărţile sfinte ca fiind cel care a avut rolul de a pregăti oamenii pentru primirea Fiului lui Dumnezeu.
Read more about 7 ianuarie + SOBORUL SFÂNTULUI PROOROC IOAN BOTEZĂTORUL ŞI ÎNAINTEMERGĂTORUL DOMNULUI

Cuvânt Pastoral la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos

Prin Harul lui Dumnezeu,

† Andrei,

Episcopul Covasnei şi Harghitei

Preacuviosului cin monahal,
Preacucernicilor Părinţi, slujitori ai Sfintelor Altare,
Stimate autorităţi,
Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul,

„Proorocii au proorocit şi drepţii au dorit să vadă…” Read more about Cuvânt Pastoral la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos

6 decembrie +) SFÂNTUL IERARH NICOLAE, ARHIEPISCOPUL MIRELOR LICHIEI

Sfântul Ierarh Nicolae sau „Făcătorul de minuni”, sărbătorit de creştini pe 6 decembrie, a trăit la sfârşitul secolului al III-lea şi începutul secolului al IV-lea.
S-a născut într-o familie bogată, în localitatea Patara, în provincia Lichia, din partea asiatică a Turciei de astăzi.
Încă din copilărie a dovedit credinţă excepţională, iar în timpul tinereţii s-a remarcat prin purtare aleasă, post, discernământ şi viaţă duhovnicească intensă.
Read more about 6 decembrie +) SFÂNTUL IERARH NICOLAE, ARHIEPISCOPUL MIRELOR LICHIEI

DUMINICA A XXVII-A DUPĂ RUSALII (Tămăduirea femeii gârbove)

Evanghelia de astăzi ne înfăţişează încă odată imaginea vie prin cuvânt a nemărginitei iubiri de oameni a lui Hristos.
Dacă la început avem descrierea minunii făcută de Mântuitorul, în partea a doua suntem martorii unei răzvrătiri („sfinte” am putea spune, pentru că şi mai-marele sinagogii vroia să ţină legea!) ce nu are nicio legătură nici cu dragostea de Dumnezeu, nici cu dragostea de aproapele. Dacă ne aducem bine aminte, chiar duminica trecută i le amintea unui învăţător de lege (Matei 22, 35-46).
Read more about DUMINICA A XXVII-A DUPĂ RUSALII (Tămăduirea femeii gârbove)

30 noiembrie +) SFÂNTUL APOSTOL ANDREI, CEL ÎNTÂI CHEMAT, OCROTITORUL ROMÂNIEI

Sfântul Apostol Andrei a fost din Betsaida, orăşel pe malul lacului Ghenizaret, fiul lui Iona, din Galileea, şi fratele lui Petru, primul dintre ucenicii Domnului Hristos. Înainte de a fi Apostol al Domnului, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Read more about 30 noiembrie +) SFÂNTUL APOSTOL ANDREI, CEL ÎNTÂI CHEMAT, OCROTITORUL ROMÂNIEI

Pagini

Subscribe to Viaţa creştină