Viaţa creştină

20 iunie (+) POGORÂREA SFÂNTULUI DUH (Cincizecimea sau Rusaliile)

Rusaliile reprezintă sărbătoarea Duhului Sfânt, Care S-a pogorât şi Se pogoară peste lume şi în sufletele ce aderă la Hristos. Nu a Duhului Sfânt privit în existenţa Sa pretemporală şi intertrinitară, căci în cazul acesta ar fi o sărbătoare filosofică, dedicată gândirii la ceva de dincolo de viaţa noastră concretă, ci a Duhului Sfânt sălăşluit în noi, a Celui ce ne mângâie şi ne curăţă de toată necurăţia, a Celui ce ne trece în starea de mântuire. Read more about 20 iunie (+) POGORÂREA SFÂNTULUI DUH (Cincizecimea sau Rusaliile)

21 iunie (+) SFÂNTA TREIME

Sfânta Treime este dogma de temelie a creştinismului, este realitatea fundamentală a existenţei. Creştinismul a valorificat, însă, prea puţin această piatră unghiulară a concepţiei sale în viaţa concretă. Şi totuşi, fără Sfânta Treime nimic nu se poate explica din creştinism. Nici venirea lui Iisus Hristos pe pământ, nici opera îndeplinită de El, nici viaţa creştină mai înaltă care se reduce în mare parte la lucrarea Duhului Sfânt. Iisus Hristos stă în fiecare clipă a vieţii Sale pământeşti cu faţa către oameni, dar şi către Tatăl, a Cărui voie a venit
Read more about 21 iunie (+) SFÂNTA TREIME

24 iunie +) NAȘTEREA SFÂNTULUI PROROC IOAN BOTEZĂTORUL (Sânzienele)

Când vorbim despre Înaintemergătorul Domnului este necesar să apelăm la textul evanghelic al Sfântului Apostol Ioan, unde găsim ample lămuriri: „Acesta este despre Care am zis: Cel ce vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era” (Ioan 8, 58). Botezătorului i se pune întrebarea: „Cine eşti? Eşti tu Hristosul, eşti tu Ilie, eşti tu Proorocul?”. Iar el, ne spune textul evanghelic „a mărturisit şi n-a tăgăduit; a mărturisit: Nu sunt eu Hristosul, nu sunt nici Ilie şi nici Prorocul”. Read more about 24 iunie +) NAȘTEREA SFÂNTULUI PROROC IOAN BOTEZĂTORUL (Sânzienele)

10 iunie - ÎNĂLŢAREA DOMNULUI (Ispasul; Ziua Eroilor)

Înălţarea este ridicarea omenităţii lui Iisus în intimitatea ultimă a Sfintei Treimi şi la starea de cinste, putere şi suveranitate deplină. „Dogma înălţării cuprinde ideea că natura omenească preamărită a lui Hristos, înălţată la cer, a intrat în sânul însuşi al Sfintei Treimi. Dumnezeu-Omul s-a aşezat la dreapta Tatălui nu numai cu natura dumnezeiască a Sa, ci şi cu natura omenească, constătătoare din suflet şi trup, din corporalitate însufleţită şi înduhovnicită.”
Read more about 10 iunie - ÎNĂLŢAREA DOMNULUI (Ispasul; Ziua Eroilor)

†) 21 mai SFINȚII ÎMPĂRAȚI, ÎNTOCMAI CU APOSTOLII, CONSTANTIN ȘI MAMA SA, ELENA

Cu prilejul sărbătoririi sfinţilor de Dumnezeu încununaţilor şi întocmai cu apostolii, marilor împăraţi Constantin şi mama sa Elena, voi prezenta un studiu ce face referire la viața bisericeasă în timpul acestor două nestemate ale creștinătății: Împăratul Constantin cel Mare (306-337) este una din personalităţile de seamă din istoria universală. Până la el, Biserica a îndurat grele persecuţii din partea împăraţilor romani. Read more about †) 21 mai SFINȚII ÎMPĂRAȚI, ÎNTOCMAI CU APOSTOLII, CONSTANTIN ȘI MAMA SA, ELENA

PASTORALĂ

Prin Harul lui Dumnezeu † Andrei Episcopul Covasnei și Harghitei 2

Bucuria oamenilor este împletită cu bucuria îngerilor

Iubitului cler, Cinului monahal și Poporului binecredincios Read more about PASTORALĂ

23 aprilie †) SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ

„În inima Levantului, în părţile Paflagoniei, este o vestită biserică închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe şi numită Fratrinomul. Şi fiind aceasta odinioară aproape ruinată, iar locuitorii ţinutului aceluia puţini şi săraci, nu se găsea nimeni s-o dreagă şi s-o înnoiască. Iată însă că o ceată de copii luaseră obiceiul să se joace în locul acela pustiu şi părăsit, iar printre aceştia se afla şi unul mai pirpiriu şi mai sfios din fire, pe care totdeauna ceilalţi îl biruiau şi făceau haz pe seama lui, necăjindu-l foarte. Read more about 23 aprilie †) SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ

25 aprilie (†) INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM (Floriile)

Atunci când a venit vremea să pătimească pentru neamul omenesc, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, unde iudeii i-au pregătit o primire triumfală. Această primire a fost cauzată de minunea Învierii lui Lazăr, care fusese mort vreme de patru zile şi îngropat în mormânt. Dezamăgiţi de starea socială şi nădăjduind în venirea lui Mesia, iudeii credeau că El era stăpânul lui Israel pe care Îl aşteptau. Trebuie să spunem că aceste aşteptări mesianice ale lor erau indisolubil legate de luptele pentru eliberarea poporului şi pentru dobândirea libertăţilor etnice. Read more about 25 aprilie (†) INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM (Floriile)

Partea a doua a Postului Mare: Duminicile Sfinţilor Ioan Scărarul şi Maria Egipteanca

După ce în primele două duminici ale Postului au fost întăriţi în credinţa ortodoxă, iar în a treia duminică şi în Săptămâna a IV-a au venerat Crucea, candidaţii la cel de-al „doilea Botez” - Pocăinţa - îşi vor continua parcursul până în Săptămâna a VI-a (a Floriilor), punctându-l cu două duminici consacrate unor modele vii ale vieţii duhovniceşti. Aceste două praznice sunt apropiate atât în ce priveşte originea, cât şi funcţia şi tema lor, astfel că pot fi privite împreună.

Duminica a patra din Postul Mare, a Sfântului Ioan Scărarul Read more about Partea a doua a Postului Mare: Duminicile Sfinţilor Ioan Scărarul şi Maria Egipteanca

Semnificaţia dogmatică a praznicului Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria († 25 martie)

Studiind calendarul nostru creştin-ortodox observăm cu câtă înţelepciune au aşezat Părinţii Bisericii acolo toate sărbătorile, perioadele de post, astfel calendarul poate fi înţeles ca un lecţionar ortodox unde în întreg anul liturgic se recapitulează toată istoria omenirii, de la Adam până în actualitate, şi de aici, în veşnicie.
Read more about Semnificaţia dogmatică a praznicului Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria († 25 martie)

Pagini

Subscribe to Viaţa creştină