Viaţa creştină / Eveniment

ÎNDEMN


Autor: 

Pr. Ioan Ovidiu Măciucă

Un tânăr dregător bogat, venind la Mântuitorul,
L-a întrebat cu stăruinţă, cerându-I sfatul şi ajutorul,
Cum trebuie să vieţuiască, să respecte voia Lui,
Ca să devină mult mai bun, cetăţean al Raiului.

Iisus Hristos cu glasul blând, i-a dat cel mai corect răspuns,
Zicând că drumul către cer e presărat cu dulci chemări. Read more about ÎNDEMN

Sfântul Apostol Andrei


30 noiembrie - (Ocrotitorul României)
Autor: 

Pr. Iustin Gârleanu

„Am afl at pe Mesia, Care se tălmăceşte Hristos”

Acesta a fost din Betsaida, orăşel pe malul lacului Ghenizaret, fi ul lui Iona, din Galileea, şi fratele lui Petru, primul dintre ucenicii Domnului Hristos. Înainte de a fi Apostol al Domnului, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Acesta a auzit, a doua zi după Botezul lui Iisus în Iordan, pe dascălul său Ioan, arătând cu degetul către Iisus şi zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29). Sfântul Andrei, lăsându-l pe Ioan, a urmat după Hristos, zicând fratelui său Petru: „Am găsit pe Mesia, care se tâlcuieşte Hristos” (Ioan 1, 41). Şi astfel, l-a tras şi pe Petru spre dragostea lui Hristos. Drept aceea, Sfântului Andrei i se mai spune şi Apostolul cel dintâi chemat al Domnului. Şi se află în Sfânta Scriptură şi alte multe învăţături despre dânsul. Read more about Sfântul Apostol Andrei

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului


21 noiembrie

Istoricul sărbătorii

Născându-se, Sfânta Fecioară Maria se întărea din zi în zi, adăugându- i-se lunile ei. Iar când a împlinit vârsta de doi ani, Ioachim a zis: „Să o aducem la templul Domnului cum am dat făgăduinţa, ca să nu trimită Domnul după noi şi să fi e neprimit darul nostru!”. Şi a zis Ana: „Să aşteptăm până la trei ani, ca să nu caute după tată sau mamă. „Şi a zis Ioachim: Să aşteptăm.”
Când Maria a făcut trei ani, părinţii ei au dus-o la Ierusalim, la templul lui Dumnezeu. Şi acolo au închinat-o lui Dumnezeu, aşa cum Îi făgăduiseră înainte de naşterea ei. Au adus-o cu slavă şi cinste, după cum se cuvenea. Au înfăţişat-o Domnului cu daruri; şi a primit-o pe ea şi darurile ei preotul Ioada, zis şi Barachia, tatăl lui Zaharia. Read more about Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

VALOAREA VIEŢII


Autor: 

Pr. Ioan Ovidiu Măciucă

IUBIREA APROAPELUI


Autor: 

Pr. Ioan Ovidiu Măciucă

Read more about IUBIREA APROAPELUI

Pagini

Subscribe to Viaţa creştină / Eveniment