Viaţa creştină / Eveniment

Postul Naşterii Domnului


(15 noiembrie - 24 decembrie)
Autor: 

Pr. Iustin Gârleanu

ÎNVIEREA FIICEI LUI IAIR


Autor: 

Pr. Ioan Ovidiu Măciucă

Mântuitorul Iisus Hristos, Soarele strălucitor,
A săvârşit sfi nte minuni spre bucuria tuturor.
Cu puterea Sa divină, propovăduind mulţimilor,
A oferit alinare sufl etelor şi trupurilor.

Mai marele sinagogii al cărui nume era Iair,
Avea o fi ică grav bolnavă, cerând grabnic ajutor.
Simţind durere de părinte, Doctorul oamenilor
Se îndrepta spre casa unde, domnea al morţii trist fior. Read more about ÎNVIEREA FIICEI LUI IAIR

Etapele convertirii religioase în cazul Martorilor lui Iehova


De-a lungul timpului, termenul de sectă a căpătat numeroase defi niţii şi sensuri abordate, fie într-o manieră peiorativă, fie într-o manieră justifi cativă, dar domeniul de studiu al Misiologiei tratează într-un mod detaliat şi corect definiţia acesteia: o sectă este un grup sau o mişcare caracterizată printr-un devotament sau dedicare exagerată faţă de o persoană, o ideologie, un obiect, folosind tehnici de manipulare psihologică ce nu sunt agreate de morala creştină şi depărtate de la tradiţia iniţială în scopul atingerii dorinţelor manipulatoare ale conducătorilor de grup, în defavoarea membrilor, a familiilor lor sau chiar a societăţii contemporane, fie ţinta principală este cea financiară. Read more about Etapele convertirii religioase în cazul Martorilor lui Iehova

Duminica a 24-a după Rusalii


Autor: 

Pr. Constantin Iacob

„Şi iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair şi care era mai-marele sinagogii. Şi căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa Lui, căci avea numai o fi ică, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Şi, pe când se ducea El, mulţimile Îl împresurau. Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi de niciunul nu putuse să fi e vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Şi a zis Iisus: cine este cel ce s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El, au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Read more about Duminica a 24-a după Rusalii

CONTRAST


Autor: 

Pr. Ioan Ovidiu Măciucă

În palatul fabulos, petrecea un om bogat,
Înconjurat de avuţii, în porfi ră îmbrăcat.
La poarta sa şedea cerşind, cu lacrimi şi suspine,
Săracul Lazăr, trist, bolnav, lipsit de afecţiune.

Era pribeag, al nimănui, cu haina învechită,
Purtându-şi demn crucea cea grea cu multă umilinţă.
Murind sărmanul a fost dus în sânul lui Avraam,
Iar cel nemilostiv şi rău cu sufl etul în iad. Read more about CONTRAST

Duminica a 22-a după Rusalii


Autor: 

Pr. Constantin Iacob

„Era un om bogat care se îmbrăca în porfi ră şi în vison, veselindu- se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui. Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost înmormântat. Şi în iad, ridicându- şi ochii, fi ind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fi e-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Read more about Duminica a 22-a după Rusalii

COMUNIUNEA CU DUMNEZEU


Autor: 

Pr. Ioan Ovidiu Măciucă

Lumina unui cer senin
Îmi străluceşte-n minte,
E rodul gândului sublim,
Ecoul dulcelui suspin,
Adus în ritmul cald şi lin,
Al cântecelor sfinte.

Pe tine freamăt sfânt te-am pus
Al vieţii scut şi sfeşnic,
Cu sufl etul tău cel cald, adus, Read more about COMUNIUNEA CU DUMNEZEU

Pagini

Subscribe to Viaţa creştină / Eveniment