Viaţa creştină / Eveniment

SFÂNTUL DIMITRIE IZVORÂTORUL DE MIR


Autor: 

Pr. Iustin Gârleanu

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu (284- 311) şi era fi ul voievodului cetăţii Tesalonicului, botezat în taină de părinţii săi, de frica cruntelor prigoane împotriva creştinilor. Şi îl învăţau părinţii în cămara cea ascunsă a palatului lor toate tainele sfi ntei credinţe, luminându-i cunoştinţa despre Domnul nostru Iisus Hristos, precum şi milostenia cea către săraci, săvârşind multe faceri de bine celor ce aveau trebuinţă. Şi aşa, Dimitrie a cunoscut adevărul din cuvintele părinţilor săi, dar, mai ales, a început a lucra în el darul lui Dumnezeu. Şi, tânărul creştea cu anii şi cu înţelepciunea, urcând ca pe o scară, din putere în putere. Şi, ajungând la vârsta de 70 de ani, părinţii lui s-au dus din vremelnica viaţă, lăsând pe tânărul Dimitrie moştenitor nu numai al multor averi, ci şi al bunului lor nume. Read more about SFÂNTUL DIMITRIE IZVORÂTORUL DE MIR

DREAPTA CREDINŢĂ


Autor: 

Pr. Ioan Ovidiu Măciucă

Sfântă, dulce ni-e credinţa
Ortodoxă adevărată
Ce-o avem din moşi-strămoşi,
Şi-o păstrăm ca pe-o comoară.

Să cinstim credinţa sfântă
De la mamă, de la tată,
Căci credinţa ortodoxă
Este cale adevărată. Read more about DREAPTA CREDINŢĂ

Despre „Antihrist”


Autor: 

Pr. psh. ec. Nicolae Floroiu

CUVÂNTUL DUMNEZEIESC


Autor: 

Pr. Ioan Ovidiu Măciucă

Lângă Marea Galileii se strânsese multă lume,
Ce venise la Iisus, ca să-L vadă, să-L asculte.
Dorind a vorbi în pilde, le-a grăit Mântuitorul:
Ca să-şi semene sămânţa, a ieşit semănătorul.

Iar sămânţa aruncată e cuvântul cel ceresc,
Propovăduit mulţimii, mesajul dumnezeiesc.
Aruncând cu mâna plină ca să fi e rodul bun,
Unele dintre seminţe au căzut pe lângă drum. Read more about CUVÂNTUL DUMNEZEIESC

Sfânta Cuvioasă Parascheva


Autor: 

Pr. Nicolae Bota

Tatăl Sfintei Cuvioase Parascheva se chema Nichita, iar despre mama sa nu se ştie nimic, decât că era o creştină foarte evlavioasă. Ambii părinţi erau foarte credincioşi şi foarte bogaţi. A mai avut un frate, şi anume pe viitorul Sfânt Eftimie izvorâtorul de mir Episcopul Maditelor, oraş din Tracia răsăriteană, aproape de Strâmtoarea Dardanele.
Pe la vârsta de 10 ani, mergând la biserică dimpreună cu mama sa, a auzit cuvintele: „Cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie”. Read more about Sfânta Cuvioasă Parascheva

IUBIREA VRĂJMAŞILOR


Autor: 

Pr. Ioan Ovidiu Măciucă

Să nu-ţi urăşti semenul tău
Spune Sfânta Scriptură,
Tu nici măcar nu ştii cât rău
Poţi face într-o clipă.

Căci răzbunarea ură dă
Şi ura răzbunare,
Iar lanţu-acesta este lung
Şi creşte tot mai mare. Read more about IUBIREA VRĂJMAŞILOR

Pagini

Subscribe to Viaţa creştină / Eveniment